Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Jana Janoulka se čtvrtí roli

f 41a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 97 Matouš Kolacia prodal grunth se čtvrtí roli Janovi vejš psanému za 30 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 14 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích Matoušovi Kolaciovi 15 zl 15 gr. Ty jemu po 2 zl při Vánocích má pokládati.
Rukojmě Jan Lukšů a Matěj Komárek R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Janulků za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Ty přijal Jan Kolacia.
Letha [15]95 položil Jan Janulků za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Kolacijovi 2 zl.

Letha [15]96 Jan Janulků prodal grunth se čtvrtí roli Václavovi Tučkovi za summu 65 zl. Závdanku položil hned při odevzdávce 3 zl, z toho závdanku dáno Janulkovi 1 zl a Kolaciovi dáno též jemu za roční peníze 2 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po 3 zl.
f 41b
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Poláček, Jan Poduška S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Václav Tuček Janovi Kolacijovi peněz ročních za grunt svůj 2 zl.
Též položil Janovi Janulkovi 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Tuček za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacije 2 zl.
Též položil Janovi Janulkovi 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Tuček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie 1 zl.
Též položil Janovi Janoulkovi 1 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Václava Pytlovaného položil Václav Tuček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie 1 zl.
Též položil Janovi Janoulkovi 1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Tuček za grunt Janovi Janoulkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Tuček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouša Kolacie 1 zl.
Též položil Janovi Janoulkovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Tuček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
1 zl.
Též položil Janovi Janoulkovi 1 zl.

Pusté místo

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad ten grunt ze čtvrtí roli Janovi Kunovskému za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Bureš, Kašpar Mlynář SRSN.

Pustý