Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Mikuláše Kočičky

f 501a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 123 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek od neboštíka Jana Janího za 40 zl.
Závdanku témuž Janovi hned při odevzdávce položil 8 zl.
Letha 1589 položil 4 zl.
Letha [15]90 4 zl.
Letha [15]91 4 zl.
S těch peněz purgkrechtních 12 zl položených vydáno toto:
Item Janovi Janímu 4 zl.
Na zbor poručených od téhož nebožt[íka] Jana Líčkovi do Velkej 20 gr.
Podle poručenství nebožtíka Jana Janího, totiž sestře Jana Janího do Slavkova 1 zl 10 gr.
Více dáno Machovi do Slavkova, kderýž sestru nebožtíka Jana Janího má 4 zl.
A ještě mimo to položení dopláceti zůstává od letha [15]92 při Vánocích po 4 zl – 20 zl.
f 501b
Ta spravedlnost náleží nápadníkům nebožt[íka] Jana Janího osobám těmto:
Item Martinovi do Slavkova 8 zl.
Item Janovi Líčkovi do Velké 8 zl.
Item Martinovi do Slavkova, ujci ne[božtíka] Jana Janího
4 zl.
Martin vejš psaný a Jan Líčko ti oba každej svejch 8 zl Mikulášovi Kočičkovi prodali.
A tak nezůstává toliko 4 zl za grunth svůj doplatiti letha 1594 při Vánocích.
Rukojmě Jakub Trachta a Jan Onučka S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný za grunth svůj 1 zl
10 gr.
Letha [15]95 položil Kočička za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 1 zl 10 gr.
Letha [15]96 položil Kočička za grunth peněz purgkrechtních 1 zl 10 gr.
Z toho dáno do Slavkova Martinovi 20 gr a na kostel dáno podle poručenství 2 zl.
A tak ten grunt zaplatcený má.

Pusté

f 502a
Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového ouřad lipovský prodali ten podsedek požár Jírovi Radošovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské a obecní Jan Jurík a Macek Kubíček S.R.S.a N.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka z dovolením pana ouředníka pouští se grunt svrchu psaný bez závdanku Janovi Vlčkovskému za summu 12 zl, platiti jej má ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Martin Bouchal a Ferentz Zlínský S.R.S.A N.