Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Matěje Lacka

f 511a

Ten Macek vejš psaný má podsedek svůj od Mikuláše Šťúrového za 30 zl koupenej.
Na kderýž jest tomuž Mikulášovi Šťúrové[mu] závdanku položil 3 zl a od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává 27 zl, ty má pokládati po 1 zl. Téhož letha [15]93 položil
1 zl, ten jest přijal Jan Havránek z Strážnice.
Ta spravedlnost vejš psaná náleží osobá[m] níže psaným, a to těmto:
Item sirotkům neboštíka Štěpána Vnučky předních peněz, co od sirotků nebožtíka Jana Koudelového skoupeno 10 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Item Janovi Havránkovi do Strážnice 2 zl. Ty mají jíti, když nejprve sirotci napřed psaní svou summu vyzdvihnou.
Item Martinovi Šidlákovému též náleží 4 zl. Ty jemu jíti mají, když Jan Havránek své 2 zl vyzdvihne též po 1 zl.
f 511b
Item Martinovi Sivochovi 4 zl. Ty jemu jíti mají po vybrání Martina Šidlákového též po 1 zl.
Item Mikulášovi Šťourovi na posledních penězích 6 zl.
Rukojmě Jan Rabáček a Jíra Tomšíků R.S.N.
A jakož jest Martin Sivoch mimo vejš psané 4 zl ještě 6 zl na tom podsedku vyplacených měl, takové peníze jest Pavel Kůrka, když po témž Martinovi Sivochovi vejš psaný podsedek ukoupil, prodělal. Protož povinen jest je ku právu složiti a kdož k nim spravedlnost jmíti bude, tomu se vydají.
Letha [15]94 položil Matěj Lacek peněz ročních za grunth
1 zl. Ty jsou odvedeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Matěj Lacek za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Lacek za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]97 položil Matěj Lacek za grunth 1 zl.
Leta [15]98 položil Matěj Lacek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Matěj Lacek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matěj Lacek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
f 512a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Matěj Lacek prodal podsedek Janovi Majnochovi za 30 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Moškorů, Martin Zoubek S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Majnoch za podsedek na s[irotky] n[ebožtka] Štěpána Vnučky 1 zl.

A jakož náleželo Matějovi Lackovi na tomto podsedku peněz peněz vyplacených 8 zl, ty jest Janovi Majnochovi prodal za hotových 11 gr. A tak týž Matěj Lacek tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Majnoch za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Majnoch za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Majnoch za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Jan Majnoch prodal podsedek ut s[upr]a Mathoušovi Mikuláškovýmu za summu 30 zl, závdanku jemu dal 5 zl 15 gr a pustil jemu týž Jan Majnoch, což zaplaceného měl 8 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kocián, Jíra Těšínský SRSN.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mathouš Mikulášků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.

Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Mathouš Mikulášků prodal hošták v horních Sekulích Janovi Macigalovi za 30 zl, závdanku jemu dal 4 zl a platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Lukáš Machalů, Martin Strýčených S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Macigal za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jan Macigal za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.

Téhož letha a purg[mistra] ut su[ra] Jan Macigal prodal týž hošták v horních Sekulích Janovi Pytlovanýmu za summu 30 zl, závdanku mu dal 4 zl, platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vala Mlynář a Adam Vrlický S.R.S.a N.
A ještě Janovi Macigalovi 2 zl náleželo, ty jest Janovi Pytlovanýmu pustil. A tak tu již nic nemá.
f 512b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Pytlovaný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Pytlovaný za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Pytlovaný za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Pytlovaný prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Bartoňovi Hanákovi za summu 30 zl, závdanku mu dal 2 zl a což tu Jan Pytlovaný na tom gruntě, totiž 7 zl zaplaceného měl, ty jest Bartoňovi Hanákovi pustil a tak tu nic více nemá, ostatek platiti má pořadně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Jan Psík a Jan Pytlovaný SRSN.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Bartoň Hanák za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Bartoň Hanák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Bartoň Hanák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bartoň Hanák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Bartoň Hanák položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
1 zl.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt pustej hošták Matějovi Kejdušovi za 5 zl, placení po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jíra Zbořil, Jura Janulek SRSN.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Kejduš ujmouc sobě jiný gr[unt], jest zase tento pustý hošták puštěn Martinovi Bouchalovi za summu 5 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Marek Kolacije a Jura Ondruš SRSaN.
f 513a
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Martin Bouchalů položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Martin Bouchalů položil a zůstává za ouřadem 15 gr.