Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Tomáše Roždiny

f 521a

Ten vejš psaný Tomáš má podsedek svuoj zaplacenej.

Ten grunth nahoře psaný prodán od Macka Lukšových Martinovi Foukových za 30 zl, závdanku položil Mackovi 3 zl a platiti [má] při Vánocích od letha [15]97 pořadně témuž Mackovi po
2 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Mikoláš Linhartových, Matěj Kotačka S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Martin Foukových za grunt svůj 2 zl. Ty jest přijal Macek Lukšových.
Leta 1598 položil Martin Fouků za grunt svůj Mackovi Lukšovému 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Fouků za grunt svůj Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Martin Fouků za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Fouků za grunt Mackovi Lukšovýmu 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Fouků za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 15 gr.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Martin Fouků prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Janoulkovi za summu 30 zl, závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Mlčáňů, Martin Kovář S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Janoulků za grunt ut s[upr]a Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
f 521b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Janoulků za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Jíra Janoulků prodal podsedek Vaškovi Ducháňovi za 30 zl, závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1605 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mach Kovářových, Jan Janoulků S.R.S.N.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny položil Václav Ducháň za podsedek Mackovi Lukšovýmu 2 zl.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a ouřad lipovský prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Ducháňovi, Vaňkovi Zpěvákovi za summu 30 zl, závdanku dal
6 zl, ty přijala dcera neb[ožtíka] Václava Ducháně. A zkoupil od též dcery Ducháňový posledních peněz 3 zl za hotových 1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Bouchal, Lukáš Machalů S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Vaněk Zpěvák za grunt Mackovi Lukšovému 1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Vaněk Spěvák prodal podsedek Valovi Mlynářovi za summu 30 zl, závdanku jemu dal
6 zl a pustil mu Vaněk Spěvák, což zaplaceného měl 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Hlava, Pavel Podřezal SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil za grunt Vala Mlynář Mackovi Lukšové[mu] 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Vala Mlynář za gr[unt] Mackovi Lukšovému 1 zl 16 gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položila Anka, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Valovi Mlynáři, za g[runt] Mackovi Lukšový[mu] 2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položila Anka, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Valovi Mlynáři, za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položila Anka, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Valovi Mlynáři, za grunt svůj Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Vazač za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
f 522a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Vazač položil za grunt peněz Mackovi Lukšovému 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Vazač položil za grunt Mackovi Lukšovému peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Vazač položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Fouky 2 zl.
Podle bedlivého vyhledání našlo se, že Macek Lukšů přebral na tom gruntě víc, než mu náleželo 4 zl 21 gr, ty jest povinen zase navrátiti. Kteréžto peníze náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Fouka, jakž napřed kup jeho stojí.
Ty 2 zl sou vydané Mikulášovi, synu Martina Fouky.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Vazač položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Fouka 2 zl.
Též Macek Lukšů položil na převzaté peníze 2 zl. Ty jsou vydány témuž Martina Fouka synu Mikulášovi.

Pusté

Letha 1628 za purgkmistra Jiříka Poláška po smrti Jíry Vazače prodán jest ten podsedek ut s[upr]a Jírovi Janoulkovi za summu, což na něm dopláceti jest bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Němeček, Vácslav Barinus S.R.S.a N.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jíra Janoulek položil za grunt peněz 1 zl. Zůstávají za ouřadem lipovskejm, ten přijal Mikoláš Zoubek.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jíra Janoulek položil za grunt a ty přijal Mikoláš Zoubek 1 zl.

Leta 1639 za purgkmistra Jiříka Polášky ten svrchu psaný grunt ujal na doplacení summy, tak jakž v registřích zapsáno jest, Martin Rejman bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě Pavel Nevěra, Václav Kučera
SRSN.
f 522b
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového oznámil a dosvědčil Martin Rejman, že jemu Jura Janulek ty 2 zl, co na tom gruntě vyplatil, jest pustil a daroval. A tak ten Jura Janulek nic více nemá na tom gr[untě].
Item položil Mikulášovi Zoubkovi Martin Rejman ročních peněz 15 gr.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Martin Rejman z gruntu ušel, tenž purgkmistr a ouřad prodali ten hošták Janovi Vlčnovskému za summu 30 zl a to co Martin Rejman vyplatil, totiž 2 zl 15 gr, ty se jemu poštějí, placení po
1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Franc Zlínský a Macek Malých
SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Vlčnovský položil a zůstává za úřadem 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka pamět se činí, že z dovolením pana ouřadníka ten grunt svrchu psaný místo Radošovského pustý zůstává.