Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Bartoně Bartoňce

f 531a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 164 Bartoň vejš psaný koupil podsedek svuoj od Vaňka Šťoura za 30 zl.
Závdanku téhož letha položil 3 zl a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Barboře, dceři nebožt[íka] Jíry Otěry, po 2 zl – 26 zl 12 gr.
A Vaňkovi Šťourovi na posledních penězích 18 gr.
Rukojmě Mach Machalů a Mach Šerý R.S.N.
Letha [15]94 položil Bartoň nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.

Téhož letha [15]94 ten vejš psaný grunth jest od dotčeného Bartoně zase prodán Mikulášovi Moškořových za 30 zl, závdanku témuž Bartoňovi položil 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 2 zl až do vyplnění summy ut sup[ra]. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Macek Moškořových, Jan Vrba R.S.N.
Letha [15]95 položil Mikoláš Moškořových za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Moškorových za podsedek 2 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Moškorových za grunt svůj ročních peněz 2 zl.
f 531b
Leta 1598 položil Mikuoláš Moškorových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Moškorových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Moškorových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Moškorových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil mikuláš Moškorových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil mikuláš Moškorových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Mikuláš Moškorových prodal podsedek Valovi Mlynáři za 37 zl, závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kladívko, Pavelky Martin S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] položil Vala Mlynář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Vala mlynář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Vala Mlynář prodal podsedek Martinovi Slovákovi za summu 37 zl, závdanku jemu dal 7 zl a pustil jemu, což zaplacených měl 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Benedíkových a Jan Petrlkových SRSAN.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Martin Slovák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal grunt svůj Martin Slovák Pavlovi Petrlkovýnmu za summu 30 zl, závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Martin Rohanů, Martin Slovák S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Petrlka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Petrlka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Petrlka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Otěry 2 zl.
f 532a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Pavel Petrlka prodal ten grunt svrchu psaný Vaškovi Rychvaldskému za summu 30 zl, závdanku dal Vašek Pavlovi 3 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Kúkal a Bartoň Hanák SRSN.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového po smrti Vaška Rychvaldského prodán jest tento grunt od purgkmistra a starších Jakubovi Hamšovi za summu 27 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu [a] povinnosti panské též i obecní Jura Kúkal a Jíra Vazač SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jakub Hameš položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ty jsou vydány Janovi Jíry Tomšíkova po Kuně, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Moškorového. Přes rok má se ještě doplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Otěry 27 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jakub Hameš položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl.
NB. Jakož Mikuláš Moškorů na tomto gruntě zaplaceného i na gruntě vydělaného měl 18 zl 15 gr, takový peníze náleží po něm Kuně a Janovi dítkám a Anně, manželce téhož Mikuláše Moškora, přijde na každého po 6 zl 15 gr. Na to přijala Kuna 1 zl, zůstává se 5 zl 15 gr, Anně mateři dáno 1 zl.

Pusté

Letha 1645 za purgkmistra Pavla Kopíkového týž purgkmistr s úřadem prodali grunt pustý hošták Janovi Pytlovanému za
8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Kozák a Jura Šimkovský SRSN.
f 532b
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Pytlovaný položil peněz ročních 1 zl. Z těch přijal ouřad na JHM 15 gr a Kuna Moškorová 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jan Pytlovaný položil peněz ročních 1 zl. Z těch přijal Jura Strejček na místě Kuny Moškorovej 15 gr a do důchodův J.H.M. odvedeno
15 gr.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt hošták po Janovi Pytlovaném Janovi Mithajovi za summu 8 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Búchal a Jan Krčmář S.R.S.a N.R.