Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jana Šlapákové[ho]

f 541a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 134 Jan vejš psaný koupil podsedek svuoj od Martina Vaňka Miklových za 30 zl.
Závdanku při odevzdávce položil 2 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl – 28 zl. Z toho náleží Barboře, manželce po nebožt[íku] Jírovi Mikšovým zůstalej vdově, 24 zl a Martinovi Vaňka Miklových 4 zl. Ty jemu jíti mají, když nejprve napřed psané Barboře její spravedlnost se vyplní po 2 zl, tolikéž po 2 zl.
Rukojmě Pavel Kůrků a Vávra Zelník R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Šlapák za grunth svůj peněz gruntovních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Šlapák za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Šlapák za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Jan Šlapák za grunth peněz purg[krechtních] 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Šlapák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
f 541b
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Šlapák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Šlapák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Šlapák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Šlapák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Šlapák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Šlapák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
A zkoupil od Martina Vaňka Miklového 4 zl za hotovejch
20 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Jan Šlapák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy ouřad lipovský prodali podsedek pozuostalý po n[ebožtíku] Janovi Šlapákovi Janovi Daňkovému za summu 30 zl, závdanku dal 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Lopúnek a Jakub Kapsa SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Daňkův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhovýho položil Jan Daňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 1 zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Jan Daňků prodal týž podsedek svůj Jírovi Poláškovi za summu 30 zl, závdanku jemu dal 2 zl a pustil Jan Jírovi, což tu mimo vzetí závdanku zaplaceného měl 2 zl 15 gr, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kuba Vaňků a Matěj Halíčků S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Polášků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Polášků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Polášek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova peněz 2 zl.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Vnučka položil Jíra Polášek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
f 542a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Polášek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 2 zl.
Podle bedlivého vyhledání našlo se, že těmto sirotkům n[ebožtíka] Jíry Mikšova více nežli jim na tom gruntě náleželo, položeno jest 7 zl 15 gr. Z těch peněz, což Jíra Žeravský k sobě přijal 4 zl 15 gr, ty jest zase navrátil, kteréž jsou vydány do statku n[ebožtíka] Jana Šlapáka, jakž při tom statku zapsáno jest a ostatek za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstává.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Polášek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Jíra Polášek položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
2 zl.
Kladou se již na s[irotkům] nebožtíka] Jana Šlapáka za ten grunt peníze.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Polášek položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šlapáka.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového purgkmistr s ouřadem prodali hošták Janovi Holešínskému za 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní odbejvání Jura Košík, Řehoř Polák SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa svrchu psaný grunt prodán jest Jurovi Ondrušovému za 3 zl, placení komu náleží po 15 gr. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Žídek a Jan Prášil S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jura Ondrušů položil peněz ročních za gr[unt] svůj a zůstávají za ouřadem, náleží Matoušovi Šarovi do Sudoměřic 15 gr.

Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jura Ondrušů položil a nálež Matoušovi Šarovi do Sudoměřic 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jura Ondrušů položil a náleží Mathoušovi Šarovi do Sudoměřic, kteréž ouřad ut s[upr]a přijal za rok 1646 15 gr.
f 542b
A[nno] 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Jíra Ondruš za rok 1647 15 gr. Náležejí Matoušovi Šarovi do Sudoměřic.
Letha Páně 1649 Mikuláše Manů ten Ondruš zemřel, po něm zůstalá Kateřina vdova, tu sobě Jan Krčmařík za manželku pojal, takovej hošták v tej summě, jak jej tenž Ondruš měl, totiž za summu 3 zl ujal, placení každoročně po 15 gr. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Sedlář a Jan Spěvák SRSN.