Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Jana Vrby

f 551a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 90 ten vejš psaný Jan má podsedek svuoj koupenej od Martina Rozumovýho za summu 38 zl.
Téhož letha závdanku témuž Martinovi položil 4 zl a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl summy
34 zl.
Z toho náleží Václavovi Pytlovanému předních peněz 32 zl a Martinovi Rozumové[mu] na posledních penězích 2 zl.
Rukojmě Jiřík Těškej a Mach Machalů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Václavovi Pytlovanému 2 zl.

Letha [15]95 Jan Vrba prodal grunth svůj Tomášovi Trojáčkovi za summu 38 zl a což Jan Vrba na tom gruntě měl vyplaceného, totiž 6 zl, ty jest Tomášovi Trojáčkovi pustil. A tak ještě za týž podsedek dopláceti má 32 zl pořadně od letha [15]95 po 2 zl.
Letha [15]95 položil Tomáš Trojáček za grunth 2 zl. Ty přijal Václav Pytlovaný.
f 551b
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Maškových, Vaněk Moštěnský S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Tomáš Trojáček Václavovi Pytlovanému
2 zl.
Letha [15]97 položil Tomáš Trojáček Václavovi Pytlovanému za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Tomáš Trojáček Václavovi Pytlovanému za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Tomáš Trojáček za g[runt] svůj Václavovi Pytlovanému 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Tomáš Trojáček za grunt Václavovi Pytlovanému 2 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Tomáš Trojáček prodal podsedek svůj Mackovi Bučkovým za 38 zl, závdanku jemu dal
3 zl, ostatek platiti má od leha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kárník, Vaněk Moštěnský
S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Bučků za podsedek Václavovi Pytlovanému 2 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Bučků za grunt Václavovi Pytlovanému 1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Thomášovi Trojáčkovi peněz vyplacených 10 zl, ty jest prodal Mackovi Bučkovýmu za hotových 4 zl. A tak ještě Thomášovi Trojáčkovi na tom gruntě náležeti bude 5 zl mimo těch 10 zl prodaných

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Macek Bučků prodal podsedek ut s[upr]a Adamovi Vrbickýmu za summu 38 zl, závdanku jemu dal 4 zl a pustil jemu, což na tom gruntě zaplaceného měl 12 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Ruflů a Vaněk Moštěnský S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Adam Vrbický za podsedek ut s[upr]a Václavovi Pytlovanému 2 zl.
A skoupil od Thomáše Trojáčka, což jemu na posledních penězích náleželo, totiž 5 zl za hotový 1 zl. A tak týž Tomáš Trojáček tu nic víc nemá.
f 552a
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Adam Vrbický za g[runt] Václavovi Pytlovanému 2 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Adam Vrbecký za grunt na Václava Pytlované[ho] sirotky 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Adam Vrbecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pytlovaného 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Adam Vrbecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pytlovanýho 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Adam Vrbecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pytlovaného 2 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Adam Vrbecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pytlovaného 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Adam Vrbický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pytlovaného 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Adam Vrbický za grunt svůj peněz ostatních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Rozumového 2 zl.
A tak týž Adam Vrbický má tento grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Adam Vrbický majíc ten grunt zaplacený prodal jej Janovi Krčmovi za summu 30 zl, závdanku dal 2 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Janoulků a Adam Vrbický SRSAN.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali hošták Janovi Spěvákovi za 5 zl, placení po
15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Sedlář, Jan Němeček SRSN.

f 552b
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Spěvák prodal ten hošták Matějovi Keleckému za summu 5 zl, placení po 15 gr Závdanku mu dal 25 gr 5 den. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Bouchal a Franc Zlínský SRSAN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Matěj Kelecký položil a ten přijal ouřad ut s[upr]a za rok 1646 1 zl. Mají se odvésti, kterým náležeti bude, v ouřadě ohlásiti.