Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Jana Tomance

f 571a

Ten Jan Tomanců má podsedek svuoj od Martina Plandaře koupenej za 40 zl.
Na kderýž jest od letha [15]93 13 zl 22 ½ gr vyplnil a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučkového po 3 zl summy 26 zl 4 ½ den.
Rukojmě Jíra Vašinů a Kuba Barinusů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]95 Jan Tomanců položil za podsedek svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 Jan Tomanců položil za podsedek peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 Jan Tomanců položil za podsedek svůj 2 zl.

Leta 1598 Jan Tomanců prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Pavelkovi za summu 40 zl, závdanku položil Janovi Tomancovi
3 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vala Mlynář, Vaněk Moštěnský S.R.S.N.
Leta 1598 položil Martin Pavelků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Pavelků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
f 571b
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Martin Pavlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Pavlíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Pavlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Pavelků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Pavelků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
2 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Martin Pavlíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Martin Pavlíků na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Pavlíků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Pavlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Pavelků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Pavelků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Pavelků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pavelků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pavelků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
1 zl.
Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest ten hošták Pavlovi Polonskému za summu 8 zl, placení rok po roku po 15 gr. Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti JM Páně odbejvání a obci Jan Němeček, Jan Bednář SRSN.
f 572a
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka jsouce Pavel Polonský od JHM z toho gruntu propuštěn, takového podsedku zase ujal Jan Kožúšek za summu 8 zl, placením po vyjití půldruhého roku po 15 gr. Od[evzdán]. Rukojmě Matouš Struhař a Daniel Sečkař SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Kožúšek položil a zůstává za úřadem 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jan Kožúšek položil a zůstává za ouřadem, jsou přijaty 15 gr.

Pustý