Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Jana Kárníka

f 591a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 152 Jan vejš psaný koupil podsedek po nebožt[íku] Janovi Službovi zůstalý za 30 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 vyplnil peněz purgkrechtních 8 zl a od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jana Služby po 2 zl – 22 zl.
Rukojmě Jíra Štěrba a Petr Hoďasů R.S.N.
A mimo vejš psanú summu ten Jan svrchu psaný povinen jest s téhož podsedku svého Barboře sestře svej 1 zl vydati, a to s příčiny tej, že nebožtík Jan otec jejich na tom podsedku
2 zl vyplacených měl, z kterýchžto 2 zl s téhož nebožtíka jest připadl.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Kárník za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Jan Kárník za grunth 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Kárník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jan Kárník za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 2 zl.
f 591b
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Kárník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sdlužby 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Želařů jinak Kárník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Želařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jan Želařů prodal podsedek svůj Janovi Hanákovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Moškorových, Jan Krejčí SRSAN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Hanák za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 2 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Jan Hanák na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 2 zl.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie Mikuláš Hložek, náměstek Jana Hanáka, kterýž sobě ženu jeho za manželku pojal, v horních Sekulích hošták prodal Štěpánovi Padělkovýmu za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Těšínský, Martin Lukšů S.R.S.A N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Štěpán Padělků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Štěpán Padělků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Štěpán Padělků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Služby ostatní 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Štěpán Padělků za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Kárník prvních peněz.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Štěpán Padělků za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Jan Kárník.
Letha 1613 za purgkmistra Jana ut s[upr]a položil Štěpán Padělek za grunt Janovi Kárníkovi 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Štěpán Padělek za grunt Janovi Kárníkovi 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Štěpán Kárník položil za grunt Janovi Kárníkovi 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Štěpán Padělek položil za grunt peněz Janovi Kárníkovi 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Štěpán Padělek položil za grunt Janovi Kárníkovi 2 zl.
f 592a
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Štěpán Padělek prodal ten grunt Jakubovi Papírníkovi za summu 20 zl, závdanku dal 1 zl 15 gr, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Nevěra a Štěpán Padělek SRSaN.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali požár Gregorovi Poláchovi za 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní odbývání Mathouš Struhař, Jíra (nečitelné) SRSN.

Pusté