Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Vaňka Moštěnskýho

f 601a

Letha [15]91 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 152 Václav vejš psaný koupil jest podsedek svuoj po nebožt[íku] Valovi Menochovi zůstalý za 28 zl.
Na kderýž jest od letha [15]92 Holomkovi Židu závdanku položil 1 zl a od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl summy 27 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m]:
Item Holomkovi Židu předních peněz 11.
Item sirot[kům] nebožtíka Mikoláše Vaňka Linhartového. Ty jim jíti mají, když Holomek Žid svou spravedlnost vyzdvihne též po 2 zl.
Rukojmě Janek Kovář, Jan Miklošů a Pavel Krbel R.S.N.
Letha [15]94 položil Vaněk Moštěnský za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 2 zl.
Letha [15]95 položil Vaněk Moštěnský Holomkovi Židu peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Moštěnský za grunth Holomkovi Židu 2 zl.
f 601b
Téhož letha [15]96 Vaněk Moštěnský prodal podsedek svůj Jírovi Pišťákovi za summu 30 zl. Závdanku dal Jíra Pišťák Vaňkovi Moštěnskýmu 1 zl, ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 3 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské Jan Prášil, Martin Pavelků
S.R.S.N.
Ten grunt jest zase přijal Vaněk Mošťanský a leta [15]97 položil ročních peněz 2 zl. Ty přijal Holomek Žid.

Leta 1598 Vaněk Mošťanský prodal podsedek svůj Martinovi Chocholovi za summu 28 zl, závdanku položil jemu Martin Chochol 1 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hloupý, Jura Polášek S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz Martin Chochol 2 zl. Ty jsou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho.

Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje Martin Chochol prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Mikuláše Janoulkového za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, opravu g[runtu] a povinnosti JM Páně Adam Pavelků, Martin Chochol S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Mikuláše Janoulkového za podsedek svůj Holomkovi Židu 2 zl ostat[ní].

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Pavel Mikuláše Janoulkového prodal podsedek ut s[upr]a Vaňkovi Kladivovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Macků, Jíra Pelů S.R.S.A.N.
f 602a
Letha ut s[upr]a položil Vaněk Kladivo za podsedek 1 zl. Ten vzala Zuzanna Kubíčkových.
A Pavel Mikuláše Janoulkového pustil Vaňkovi Kladivovi
1 zl. A tak tu na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Vaněk Kladivo za podsedek na samého sirotka n[ebožtíka] Mik[uláše] Linhartového 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] téhož Mik[uláše] 7 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Vaněk Kladivo za podsedek Zuzaně n[ebožtíka] Mik[uláše] Linhartového 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Vaněk Kladivo za podsedek Zuzaně n[ebožtíka] Mik[uláše] Linhartového 1 ½ zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Vaněk Kladivo za podsedek Zuzaně n[ebožtíka] Mik[uláše] Linhartového 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Vaněk Kladivo za podsedek Zuzaně n[ebožtíka] Mikuláše Linhartova
1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Vaněk Kladivo prodal podsedek Jírovi Janoulkovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal
4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Mazančík, Jíra Pavlíků S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Janoulek za grunt Zuzanně n[ebožtíka] Mikuláše Linhartova 2 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy Jíra Janoulků prodal podsedek ut sup[ra] Jírovi Žeravskýmu za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 3 zl 15 gr a pustil jemu Janoulek, což zaplaceného měl 2 zl 15 gr a skoupil od Vaňka Kladivy jinak Moštěnskýho, což jemu na tom gr[untě] náleželo 16 zl za hotový 3 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Slováček a Pavel Klaniců S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Kateřině Vaškový nápadu po Zuzaně n[ebožtíka] Jana Mikuláše Linhartového, po sestře její zemřelé 6 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Žeravský za gr[unt] 1 zl.

Jakož nahoře doloženo, že by náleželo Kateřině Vaškový nápadu po Zuzanně sestře její mimo vyzdvižení jednoho zlat[ého] ještě 5 zl, nenáleží jí samé, nežli nápadníkům těmto:
f 602b
Nápadníkům třem neb[ožtíka] Martina Kubíčkovýho do Kostic po Zuzanně před psané, sestře jejich 1 zl 4 gr 2 den.
Dítkám od Jakuba, Jana a Pavla splozeným nápadu po též Zuzanně tetě jejich 3 zl 25 gr 5 den.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Žeravský za g[runt] svůj 2 zl. Z toho dáno na na s[irotky] od Jakuba, Jana a Pavla 25 gr 5 den.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Žeravský za gr[unt] svůj 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Žeravský za g[runt] svůj ostatní 1 zl. A tak má zaplacený.

Zaplacený

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Žeravský majíc ten grunt zaplacený, prodal jej Janovi Zubatému za 30 zl, závdanku dal 2 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Petrželka a Pavel Petrlka SRSaN.
Téhož letha Jan Zubatý pložil za gr[unt] Jírovi Žeravskýmu 2 zl.
Pustý

Letha 1628 za purgkmistra Jiříka Poláška po smrti Jíry Žeravskýho a manželky jeho, když Jan Zubatý od toho, což na něm zaplaceného měl, upustil, prodán jest ten grunth Martinovi Sedlářovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Němeček a Kašpar Těšínský SRSaN.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Martin Sedlář položil za grunt k záduší městečka Lipova totiž 1 zl.

Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Martin Sedlář prodal svrchu psaný gr[unt] Pavlovi Žídkovému za tu summu, což jej sám jměl koupenej, za 20 zl, na placení po 1 zl. Pavel Žídek položil závdanku, který přijal Martin Sedlář za opravy gruntu 4 zl 15 gr a co jměl na něm zaplaceného Martin Sedlář, ty jest jemu daroval, co ten Pavel Žídek položil za grunt
1 zl, ty jsou přijaty k záduší lipovskému. Rukojmě Martin Rubík, Jan Havelka SRSN.

f 603a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Martinovi Fremašovi za summu 4 zl, placení ročně po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Pavel Žídek a Bartoň Surovec S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Martin Vojčka z téhož podsedku ušel, kteréhožto zase Jan Sejfert ze Sliska ujal za summu 4 zl, placení po vyjití třech let po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Matouš Struhař a Jura Strejčina SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Sejfert položil a zůstává za úřadem 15 zl, nedal nic.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský ten svrchu psaný hošták po Janovi Sejfertovi Janovi Hloškovi za summu 4 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Franc Zlínský a Jan Švejda
S.R.S.a N.R.