Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jana Rufle

f 611a

Ten Jan Rufl má podsedek i z vinohradem podle zápisu kněh strých sirot[čích] v listu 97 zaplacenej.

Letha [15]96 Jan Rufl ten jest podsedek svůj prodal Martinovi Chocholovi za summu 20 zl.
Na to týž Martin Chochol položil Janovi Ruflovi závdanku
1 zl a roční peníze jemu též položil 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 Janovi Ruflovi po 1 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Maškových, Jíra Onučků S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Martin Chocholků Janovi Ruflovi za grunt svůj peněz purg[krechtních] 1 zl.

Leta [15]98 Martin Chocholků prodal podsedek svůj Janovi Tomancovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Tomanců, Vala Mlynář, Martin Chrapa S.R.S.N.
Leta 1598 položil ročních peněz Jan Tomanců za grunt 2 zl. Z toho vzal Jan Ruflů 1 zl a Martin Chochol též přijal 1 zl.
f 611b
Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje Jan Tomanec položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi Ruflovi 1 zl a Martinovi Chocholovi dáno 1 zl.
Letha 1600 za téhož purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Tomanců Ruflovi za grunt 1 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Martinovi Chocholovi 10 zl, takové peníze Janovi Tomancovi za hotových 1 zl 10 gr prodal.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného prodán tento podsedek, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Tomancovým, Kateřině vdově za summu i z vinohradem v Slavkovské hoře 40 zl. Místo závdanku srazila sobě dílu svého, což na ni přišlo 14 zl
7 ½ gr a tak zuostává dopláceti ještě od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a jiné povinnosti panské Jíra Žídek, Martin Chochol S.R.S.N.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Těšínský na místě Kateřiny ženy své za grunt Janovi Ruflovi
2 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Těšínský prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Gajdošovi za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Zoubek a Jan Majnoch S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Gajdoš za podsedek Janovi Ruflovi 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Gajdoš za podsedek Janovi Ruflovi 1 zl.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie prodal Jíra Gejdoš podsedek svrchu psaný Jírovi Hrbáčkovi za s[ummu] 20 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od téhož letha po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Vazač, Martin Hambálek SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Hrbáčků za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Ruflového 1 zl.
f 612a
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Hrbáček za grunt náapdníkům n[ebožtíka] Jana Ruflového 1 zl.
Jakož Jíra Gejdoš zaplaceného měl na tomto gruntě 4 zl, takové peníze pustil Jírovi Hrbáčkovi. A tak tu týž Gejdoš nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Hrbáček za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Ruflového 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Hrbáček za g[runt] náapd[níkům] n[ebožtíka] Jana Ruflového
1 zl. Ten přijal Jíra Šťúr, nápad[ník] ut s[upr]a.
Jakož jest náleželo na tomto gruntě Jírovi Šťourovi, nápad[níku] n[ebožtíka] Jana Rufle 8 zl 15 gr, ty jest prodal Jírovi Hrbáčkovi za hotové 1 zl 15 gr. A tak Jíra Hrbáček nebude povinen platiti až od letha 1621 po 1 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Hrbáček umřel a Mariana, manželka po něm zůstalá, prodala ten grunt Jírovi Knížetskému za sunmmu 20 zl. Závdanku dal Marianě 3 zl, platiti má od leta 1616 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmové Kašpar Těšínský (nedopsáno).
Ten grunt prodán byl Jírovi Knížetskému a poněvadž odšel, Mariana Hrbáčková ujala se toho gruntu zase a jest jí odevzdán za volný, svobodný a zaplacený.

Pusté

Letha 1628 za purgkmistra Jiříka Poláška Mariana Hrbáčková majíc ten grunth zouplna zaplacený, od něho jest dobrovolně upustila a jej darovala Janovi Němečkovi. Odevzdán jest jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Kašpar Těšínský a Macek Kubíček S.R.S.a N.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového prodal jest grunt Jan Němeček Martinovi Roublíkovi za summu hotovú 4 zl
15 gr. A tak má ho sobě za zaplacený.

f 612b
Letha Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka jakož jměl sobě za zaplacenej grunt odevzdanej Martin Rublík, učinil jest frejmark s Janem Vrabcem na čtvrt roli, tak jakž druhej grunt ukazuje. A tak Jan Vrabec má sobě grunt odevzdanej a za zaplacenej. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Jurík a Eliáš Miků SRSN.

Letha Páně 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového a starších jeho prodal Jan Vrablec zvrchu psaný grunt Matyášovi Bílkovi za summu hotovú 3 zl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a docela zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Martin Rejman a Jura Šimků SRSaN.
A tak má ten grunt zaplacený.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Bilík zemřel, takový podsedek Jura Strejčeník zase ujal za summu 3 zl, placení po vyjití třech leth po 15 gr. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Jan Sejfert a Jan Jurík SRSaN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka jakož byl Jura Strejčeník podsedek svrchu obsažený ujal, takový zase Jurovi Šamšíkovi pouští za summu bez závdanku 3 zl, placení ročně komu náležeti bude po 15 gr. Od[evzdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Koláček, Štefan Morkoš S.R.S.A N.