Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Jana Prášila

f 621a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 118 Jan vejš psaný koupil podsedek svůj od Jíry Bouchala za 38 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha [15]93 vyplnil 24 zl 15 gr a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává výš psanému Jírovi Bouchalovi 13 zl 15 gr, kderéž jemu po 3 zl pokládati má.
Rukojmě Jíra Klaniců, Jíra Pavlíčků, Jan Šťúrů a Šimek Hložek R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Jírovi Bouchalovi 3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Prášilů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] Jírovi Bouchalovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Prášil za grunth peněz purgkrechtních Jírovi Bouchalovi 3 zl.
Letha [15]97 položil Jan Prášil za grunt svůj Jírovi Bouchalovi ročních peněz 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Prášil za grunt svůj Jírovi Bouchalovi ostatních peněz 1 zl 15 gr.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
f 621b
Letha Páně 1620 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Prášil, držitel tohoto gruntu umřel a Martin syn jeho ujal grunt tento v summě, jakž jej otec jeho byl koupil, totiž za 38 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Vaněk Kladivo a Kašpar Těšínský S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1629 za purgkmistra Jiříka Vnučka po smrti Martina ut s[upr]a prodán jest ten grunth od ouřadu Pavlovi Nevěrovi bez závdanku za 20 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu požáru a jiné všelijaké povinnosti Macek Kubíčků a Jíra Radoš S.R.S.a N.
Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest ten hošták Janovi Prášilovi, tak jakž jeho neboštík otec v svém kupu jměl, totiž na doplacení 13 zl 15 gr. A tak jemu nápadem podle spravedlnosti za volný, svobodný a za zaplacený odvedený sobě majíc. Rukojmě za opravu a odbejvání robot JM Pánu a jinších povinností i také obci Martin Sedlář, Martin Radoš S.R.S.N.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský ten svrchu psaný hošták po Janovi Prášilovi Danielovi Sečkařovi za summu tu, jakž nahoře zapsáno jest, totiž 13 zlm 15 gr, platiti má ročně do důchodův J.H.M. jakožto po sběhlým po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Trn a Martin Sedlář
S.R.S.a N.R.