Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Jana Rabáčka

f 631a

Ten vejš psaný Jan má podsedek svuoj z vinohradem podle zápisu kněh starých sirot[čích] v listu 76 zaplacenej.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Kateřina Rabáčková koupila podsedek ut s[upr]a i s vinohradem v Radostné hoře, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Rabáčkovi manželu svém, i s 1 krávou za summu 130 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 24 zl 5 gr a tak zůstává dopláceti ještě 105 zl 25 gr, placením od letha 1062 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Lukšů, Václav Škodů, Martin Šklubalů, Mikuláš Mráčků S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistr]a Václava Pytlovaného položil Jíra Žeravský za grunt na místě ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Žeravský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka
4 zl a srazil sobě dluhu, což jemu z statku n[ebožtíka] Jana Rabáčka zaplatiti se mělo 3 zl 20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Žeravský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka
3 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Jíra Žeravský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 2 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Žeravský prodal podsedek s rolí a což k němu přináleží Martinovi Hambálkovi za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mach Strýčeníkových, Jura Maškových, Jan Hlava S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 91 zl 20 gr.
Jíra Žeravský 28 zl 10 gr.
f 631b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Martin Hambálek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Martin Hambálek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka
2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Martin Hambálek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka
3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Hambálek dvojích peněz za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Rabáčka 6 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Hambálek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 3 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Hambálek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 3 zl.
Martin Hambálek prodal ten grunt Kašparovi Těšínskému za summu 130 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 10 zl, platiti má ročně při posudcích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hambálek, Jan Suchomel a Jan Macigal SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Kašpar Těšínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Kašpar Těšínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Kašpar Těšínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 3 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Kašpar Těšínský prodal zase tento podsedek urozenému a statečnému rytíři panu Janovi Rejtejnovi z Varjelit za summu 130 zl bez závdanku, platiti jej má po 4 zl. A cožkoliv měl Kašpar Těšínský na tom podsedku zaplaceného, to jest panu Rejtejnovi pustil. Odevzdán ten podsedek panu Janovi Rejtejnovi za volný a svobodný. Rukojmě za placení Jiřík Vnuček a Jan Psík
S.R.S.a N.
Jakož Jírovi Žeravskýmu na tom podsedku náleželo 28 zl
10 gr a Martinovi Hambálkovi vyplacených peněz náleželo 19 zl, takové oboje peníze prodali sou panu Janovi Rejtejnovi. A tak oni Jiřík Žeravský a Martin Hambálek tu nic nemají.
Na tom podsedku náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 63 zl 20 gr.
f 632a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka pan Fridrich Rejtyn prodal grunt hošták Jurovi Matějkovému za 11 zl, placení po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Sedlář, Jan Němeček SRSN. Závdanku položil 6 zl, kteréž pan Rejtin přijal.

Letha Páně 1637 Jura Matějků prodává svrchu psaný grunt, kterýž jměl koupenej od urozeného a statečného rytíře pana Fridricha Rejtina, Eliášovi Hřimíkovi za tu summu, jakž jej sám jměl koupenej za 11 zl na doplacení summy, ostatní summa panu Rejtynovi, co se na něm dopláceti najde, po 1 zl až do vyplnění summy tej vyplniti má. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní Matěj Kubíčků, Jan Havelků SRSN.
Leta 1639 za purgkmistra Jiříka Polášky Eliáš Hřimík za rok 1638 a [16]39 položil dvojích peněz 2 zl. Ty jest přijal pan Rejtin.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Eliáš Hřimík položil ročních peněz 15 gr. Ty jest přijal pan Rejtin.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Eliáš Hřimík položil panu Rejtinovi 1 zl 15 gr.
f 632b
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Eliáš Hřimík zemřel, tehdy Pavel Hřimík ujal zase tenž grunt na ten spůsob, jak jej jeho otec n[ebožtík] držel, za summu 11 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Gejdoš a Jan Vlčnovský SRSaN.
Item položil a přijala paní Rejtinka 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Pavel Hřmík položil a ten přijala paní Rejtinka za rok 1646 1 zl.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Pavel Hřimík za rok 1647 1 zl. Náležejí ty peníze paní Rejtince, však když se položí.