Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Martina Pavelky

f 661a

Letha [15]88 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 128 Martin vejš psaný koupil jest grunth svůj od Adama bratra svého za 30 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 10 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích Adamovi bratru svému 20 zl, ty jemu pokládati má po 1 zl 15 gr.
Rukojmě Martin Mašků, Ondra Vincour R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Martin Pavelků peněz ročních za podsedek, ty jest přijal Adam Pavelků 1 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Martin Pavelků za podsedek 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Adamovi, bratru téhož Pavelky.
Letha [15]96 položil Martin Pavelků za grunth peněz purgkrechtních Adamovi bratru svému 1 zl 15 gr.
Letha [15]97 položil Martin Pavelků Adamovi bratru svému za grunt 1 zl 15 gr.

Leta 1598 Martin Pavelků prodal podsedek svůj Duchkovi Michalovému za summu 40 zl. Závdanku položil při odevzdávce Martinovi Pavelkovému 6 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl 15 gr.
f 661b
odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Michalových, Macek Šarovcových S.R.S.N.
Leta 1598 položil Filip Zavrta na místě Martina Pavelkového 1 zl 15 gr.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Duchek Michalů za grunt svůj Adamovi Pavelkové[mu] 1 zl 15 gr.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Duchek Michalů prodal podsedek Martinovi Pavelkovi za 40 zl. Závdanku jemu dal 3 zl 15 gr.
Ten Martin Pavelků znovu jej prodal Jírovi Kůrkovi za summu 36 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Moškorův, Jíra Mlčáňů SRSAN.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Kůrka za grunt Adamovi Pavelkovýmu 1 zl 15 gr.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Jíra Kůrka prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Čechovi za summu 36 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Nováků,, Mikuláš Tkadlec S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Čech za podsedek Adamovi Pavelkovýmu 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Čech za podsedek Adamovi Pavelkovýmu 1 zl 15 gr.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Pavel Čech za podsedek Adamovi Pavelkovýmu 1 zl 15 gr. Dány sou do truhlice sirotčí.

Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie Martin Pavelků, nápadník po n[ebožtíku] Adamovi Pavelkovým, prodal hošták Jírovi Vazačovi za summu 35 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijal Martin Pavelků, ostatek platiti má od letha 1609 po 1 zl
15 gr. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Pavelků, Mikuláš Smetků S.R.S.A N.
NB. Z toho gruntu náleží předních peněz nápad[níkům] Adama Pavelky 4 zl 15 gr.
f 662a
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Martinovi Pavelkovi předních peněz 15 zl 15 gr.
Duchkovi Michalovému 2 zl 15 gr.
Filipovi Zavrtovi 1 zl 15 gr.
Více Duchkovi Michalovému na témž gruntě podruhé zaplacených 1 zl 15 gr.
Jírovi Kůrkovi 1 zl 15 gr.
Pavlovi Čechovi posledních 6 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Vazač za grunt Martinovi Pavelkovi 1 zl 15 gr.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy Jíra Vazač prodal hošták pod Hájem Janovi Majnochovi za summu 35 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hambálek a Adam Vrbecký.
Letha 1610 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Majnoch za g[runt] Martinovi Pavelkovi, kteréž přijala Anka, nápad[nice] Adama ut s[upr]a 22 ½ gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Majnoch za gr[unt] Martinovi Pavelkovi 1 zl 15 gr.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal Jan Majnoch gr[unt] ut s[upr]a Janovi Adama Pavelkovýho synu za summu
35 zl bez závdanku a což Jan Majnoch zaplacených měl 2 zl
7 ½ gr, ty jest Janovi Pavelkovýmu pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Martin Lukšů, Matěj Valenta Barinů S.R.S.N.
Jakož Jira Vazač na tomto podsedku vyplacených měl 2 zl, ty jest Janovi Pavelkovýmu pustil.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Adamů prodal grunt svůj Dobiášovi Podřezalovýmu za summu 34 zl, závdanku mu dal 2 zl a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Suchomela s Jan Syslů SRSN.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Dobiáš Podřezalů za týž grunt peněz, kteréž přijala Anna 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Dobiáš Podřezalů za g[runt], kteréž přijala Anna, nápadnice ut s[upr]a 1 zl 15 gr.
f 662b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Dobiáš Podřezalů položil za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Z toho dáno Martinovi Pavelkovému těch 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Dobiáš Podřezalů položil za grunt peněz 1 zl 15 gr. Ty sou vydány nápadníku n[ebožtíka] Adama Pavelky. A tak ti nápadníci tu nic nemají.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Tobiáš Podřezal položil za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány Martinovi Pavelkovému.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Thobiáš Podřezal položil za grunt peněz ročních 1 ½ zl. Ty jsou vydané Martinovi Pavelkovému.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad hošták Janovi Vrabcovi za 9 zl, placení po 15 gr. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení [a] opravy gruntu Jíra Zbořil, Jíra Radoš SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Vrabec prodal grunt Janovi Havelkovi za summu 10 zl 15 gr, Jan Havelka položil, kteréž přijal Jan Vrabec za opravy gruntu
5 zl 15 gr a tak na něm dopláceti jmá 5 zl, placení komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti Martin Mithaj, Petr Buchlovský SRSN.
f 663a
Letha 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Bartoňovi Srnovcovi za
3 zl, platiti má jej komu náleží po 15 gr. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Martin Rejmon a Pavel Polonský S.R.S.N.
Pustý