Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Mikuláše Hrajka

f 671a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 141 Mikuláš vejš psaný koupil jest podsedek svůj od Urbana Kováře za summu 22 zl.
Závdanku téhož letha položil tomuž Urbanovi Kováři 1 zl a od letha 1594 při Vánocích dopláceti zůstává po 2 zl summy
21 zl. Z toho náleží předních peněz Janovi Lukšovému 19 zl a Urbanovi Kováři na posledních penězích 2 zl.
Rukojmě Jan Černých a Václav Benedíkuov S R S A N.
Letha 1594 položil Mikuláš Hrajků za grunth svůj vejrunku Janovi Lukšovému 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikuláš Hrajků za grunth peněz purgkrechtních Janovi Lukšovému 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš Hrajků za grunth peněz purgkrechtních Janovi Lukšovi 2 zl.
f 671b
Letha [15]97 ten grunth napřed psaný jest prodán od Mikoláše Hrajky Jírovi Poláškovi za 20 zl. Místo závdanku položil roční peníze 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i p[ovinnosti] p[anské] Václav Moštěnský a Martin Chrapa S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jíra Polášek za grunt svůj Janovi Lukšovému 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Polášek za g[runt] svůj Janovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Polášek za g[runt] Janovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Polášek za grunt Janovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Polášek za grunt Janovi Lukšovýmu 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Polášek za podsedek Janovi Lukšovým[u] 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Polášek za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Janovi Lukšovýmu ostatní 15 gr a Urbanovi Kovářovi prvních peněz 1 zl 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Jíra Polášek za grunt 1 zl. Ten náležel Mikulášovi Hrajkovi, přijal jej Michal Michna za dluh jemu povinovatý.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Polášek za grunt 1 zl 15 gr. Ten jest vydán panu Janovi Skřičkovskému za dluh od Mikuláše Hrajka jemu povinný.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Poláček za grunt i za rok 1610 dvojích peněz 2 zl. Ty přijal Mikuláš Hrajek.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Poláček za gr[unt] 1 zl. Ten přijal Mikuláš Hrajek. A tak má grunt zaplacenej.
Pusté

f 672a
Letha 1624 za purgkmistra Jiříka Vnučka týž purgkmistr spolu z svými radními prodali ten podsedek Pavlovi Janoulkovi jinak Volfovi za 2 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gr[untu] [a] povinnosti panské i obecní Adam Vrbecký.

Pustý

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Lipova, II. díl, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 390.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2007.