Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Macka Moškorového

f 61a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 97 ten Macek vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli od Matouše Šardického za summu 104 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku položil téhož letha svrchu psaného 13 zl. Z toho závdanku dáno Matoušovi Šardickýmu 4 zl a ostatek 9 zl ty při právě i s těmi 3 zl, kderé se z téhož gruntu od Matouše Šardického letha [15]94 při Vánocích položiti měly sirot[kům] ne[božtíka] Štěpána Vnučky, zůstávají. A ještě vejš psaný Macek za grunth svůj dopláceti zůstává 91 zl, ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 68 zl.
A Matoušovi Šardickému též náleží též náleží na posledních penězích 23 zl.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Jíra Bouchal a Martin Kovářů R.S.A.N.
f 61b
Ten závdanek jest s truhlice vydán Jírovi neboštíka Štěpána Vnučky.

Letha [15]95 položil Macek Moškorových za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Macek Moškorových za grunth peněz
3 zl.
Jakož jest Matoušovi Šardickém na tom gruntě spravedlnosti na posledních penězích náleželo 23 zl, takové peníze jest Václavovi Pytlovanému za 3 ½ zl prodal. A tak tomu Šardickýmu tu více nic nenáleží.
Letha [15]97 položil Macek Moškorový[ch] za grunt svůj
3 zl.
Leta 1598 položil Macek Moškorových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Macek Moškorových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Macek Moškorových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Moškorových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Moškorových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Moškorových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Moškorových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Pusté místo

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodán grunt po n[ebožtíku] Mackovi Moškorových s čtvrtí roli Martinovi Kavaldovi za summu 104 zl bez závdanku, platiti má od letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za spravení a opravy, povinnosti J.M. Páně Vavřinec Miklíčků, Dobiáš Linhartů S.R.S.N.
f 62a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka purgkmistr a starší lipovští prodali ten grunt svrchu psaný Jakubovi Papírníkovi za summu, jakž jej Martin Kavalda měl, totiž
104 zl, platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Boháč a Martin Mlčáňů SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jakub Papírník prodal ten grunt zase Vavřincovi Nyklíčkovi za 104 zl bez závdanku, platiti má od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Štúr a Jíra Peterků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vavřinec Nyklíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vavřinec Nyklíček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodali týž purgkmistr a ouřad grunt ut s[upr]a Petrovi Tuřanskému bez závdanku za 10 zl, placení po 1 zl každoročně. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Kunovský, Kašpar mlynář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčka Petr Tuřanský položil za gr[unt] svůj ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.
Pustý