Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Jíry Škřině

f 71a

Ten Jíra vejš psaný podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 14 má grunth svuoj od otce svého za
110 zl koupenej.
Kderýž jest podle svého zápisu letha [15]73 zouplna doplatil a tak za něj nic více dlužen nejni.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Škřině jinak Klanice podal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, z koňmi, z pluhem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím i s tím, což na poli oseto jest, Janovi synu svému za summu
150 zl. Závdanku Jan sobě srazil, což mu dlužen byl 10 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1603 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šašvata, Jíra Podřezal, Vašek Šašvata, Macek Moškorů, Václav Tuček S.R.S.N.
Z toho sobě Jíra Klanica vymínil, aby jemu nebo mateři jeho povinen byl do smrti přisívati jedny hony žita a jedny hony ovsa, to vše svým semenem Jan syn jeho. Ac[tum] ut s[upr]a.
Jan Klanice srazil sobě dílu svého na tomto gruntě, což jemu po otci jeho přišlo, summy 56 zl 20 gr.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Václavovi Řitkovi dílu Anny manželky jeho 56 zl 20 gr.
Pavlovi, synu n[ebožtíka] Jíry Klanice mimo vinohrad v hoře Radostné, kterýž na díl svůj přijal, ještě 26 zl 20 gr. Ty jemu naposledy jíti mají.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Klanica za grunt Václavovi Řitkovi 2 zl 25 gr.
f 71b
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Jan Klanica za g[runt] Václavovi Řitkovi 5 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny grunt svrchu psaný ujal Pavel Boháč, kterýž sobě manželku po Janovi Klanicovi pojal, a puštěn jemu ten g[runt] od pana ouředníka na placení po 3 zl, za kterýž dopláceti zůstává 49 zl 5 gr. Rukojmě Václav Benedíků, Martin Hambálek S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Boháč za grunt Václavovi Řitkovi 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového položil Pavel Boháč za grunt Václavovi Řitkovi 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Pavel Boháč za gr[unt] Václavovi Řitkovi 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Pavel Boháč Václavovi Řitkovi 3 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Pavel Boháč Václavovi Řitkovi 3 zl.

Jakož náleželo Pavlovi n[ebožtíka] Jíry Klanice na tomto gruntě posledních peněz 26 zl 20 gr, ty jest prodal Pavlovi Boháčovi za hotový 3 zl 22 ½ gr. A tak ten Pavel Klanice na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Boháč Václavovi Řitkovi 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Boháč za grunt svůj peněz 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučky Pavel Boháč položil za grunt svůj posledních peněz dceři Zuzaně n[ebožtíka] Václava Řitky, kteréž muž její přijal, totiž 3 zl 15 gr.
A tak Pavel Boháč má ten grunt zaplacený.

Pusté
f 72a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodali ten grunt požár pustý Jírovi Koukalovi s půl lánem roli za 15 zl ouřad lipovský. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Juřík, Jan Hanák SRSN. Placení po 1 zl.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa činí se pamět: Nápadníci na svrchu psaným gruntě co jim náleželo spravedlnosti, poněvadž grunt jest umenšen, že se na něm jako jinším upouští, darováno jest od vejš psaných nápadníků všeckno Jiříkovi Koukalovi. A tak ten grunt má sobě odevzdaný za volný a za zaplacený.

Pustý

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa Jíra Koukal prodal týž grunt svůj zaplacený Janovi Pokornýmu za summu hotových 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný a za zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Vlčnovský a Matěk Mlček SRSN.