Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Městečko Lipov

f 212a

Plat stálý peněžitý z gruntův i za vejce a sejry při s[vaté]m Jiří:

Jan Buráň ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jiřík Žeravský ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Valent Vávrů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Thobiáš Linhartů ..... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Pavel Rohanů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Martin Benedíků ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Vácslav Tuček ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jiřík Vnuček ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jakub Papírník ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Pavel Boháč .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Kotačka .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Martin Mlčáň ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Pars 5 zl 13 gr 3 den
f 212b
Jiřík Šklubal ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jan Podřezal ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Macigal .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Martin Rohan ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jan Hlúpý ............ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Adam Velický ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Matuška .............. z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Pavel Lazů ........... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Pelů ............. z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Matěj Hrubý .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Martin Hambálek ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Štěpán Ondřejů ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Pavel Mlčků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Matěj Halička ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Vácslav Bařina ....... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Benedíků ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Bartoň Pešů .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Kubíčků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Vácslav Benedíků ..... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jiřík Vašků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Pars 10 zl 16 gr 4 ½ den
f 213a
Jan Kocián ........... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jiřík Velečka ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Thomáš Vrtal ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Vašků ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Lukšů ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Matěj Kotačka ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Jan Bělín ............ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den

Jíra Polášek ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Martin Lukšů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jan Pytlovaný ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Mikuláš Jakubců ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jan Psík ............. z podsedka .......... 8 gr
Jan Petrlků .......... z podsedka .......... 8 gr
Jan Hlava ............ z podsedka .......... 8 gr
Jan Kolacia .......... z podsedka .......... 8 gr
Vácslav Zpěvák ....... z podsedka .......... 8 gr
Jan Kuběj ............ z podsedka .......... 8 gr
Jiřík Němeček ........ z podsedka .......... 8 gr
Matěj Lukšů .......... z podsedka .......... 8 gr
Pars 7 zl 27 gr 4 ½ den
f 213b
Ondřej Těšínský ...... z hoštáku ........... 5 gr
Valent Vávrů ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jan Suchomela ........ z hoštáku ........... 5 gr
Jan Kožičků .......... z hoštáku ........... 5 gr
Bartoň Hanák ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jiřík Vazač .......... z hoštáku ........... 5 gr
Vácslav Rychvaldský .. z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Polášek ......... z hoštáku ........... 5 gr
Adam Vrbický ......... z hoštáku ........... 5 gr
Pavel Klaniců ........ z hoštáku ........... 5 gr
Martin Chrapa ........ z hoštáku ........... 5 gr
Mikuláš Petruželka ... z hoštáku ........... 5 gr
Štěpán Padělek ....... z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Žeravský ........ z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Hrbáčků ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jan Přešil ........... z hoštáku ........... 5 gr
Kašpar Těšínský ...... z podsedka .......... 8 gr
Mlejn horní p[ana] Jana Rejtejna, dávati má z něho platu
peněžitýho i z louk na Vojšicích a nad Hájem za oves a
za slepice při s[vaté]m Jiří ........ 13 zl
P[an] Kryštof Karel Kalttenhoff z podsedka 8 gr
Jíra Polášek ......... z hoštáku ........... 5 gr
Pars 16 zl 11 gr
f 214a
Pavel Švec ........... z hoštáku ........... 5 gr
Thobiáš Podřezal ..... z hoštáku ........... 5 gr
Martin Machula ....... z hoštáku ........... 2 gr 3 ½ den
Vácslav Barinus ...... z podsedka .......... 8 gr
Macek Michalů ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Rathauz
Jíra Šarovec ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Štěpán Padělek ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Martin Vašků ......... z podsedka .......... 8 gr
Matěj Paška .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Mikuláš Nevěra ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den

Pavel Kopík .......... z podsedka .......... 8 gr
Pavel Petrlků ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Šimek Michalů ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
Pavel Wolf ........... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
Jan Kolouch .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Jakub Janků .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Bartoň Těšínský ...... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Macek Mašáň .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Pars 6 zl 7 gr 1 ½ den
f 214b
Martin Šerých ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Jan Bouchal .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Lukáš Machalů ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Pavel Psík ........... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Pavel Hlinař ......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Jíra Pechů ........... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Thomáš Kučera ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Mikuláš Staňků ....... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Pavel Staňků ......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Jan Buršů ............ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Jíra Šlumpa .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Markyta Lopounková ... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Jíra Strejčeník ...... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Pavel Velečků ........ ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Kašpar Hurt .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Macek Nováků ......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Martin Psík .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Pavel Kubíčků ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
Vácslav Lopounek ..... z podsedka ........... 8 gr
Šimek Polák .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Pars 10 zl 14 gr 3 den
f 215a
Martin Strejčeník .... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Vácslav Škřípal ...... z hoštáku ............ 5 gr
Jíra Branecký ........ ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Jan Osoba ............ z podsedka ........... 8 gr
Vácslav Vávrů ........ z hoštáku ............ 2 gr 3 ½ den
Mikuláš Hložek ....... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
Jan Kárník ........... z hoštáku ............ 5 gr
Vašek Jakubec ........ z hoštáku ............ 5 gr
Jíra Štír ............ z hoštáku ............ 5 gr
Mikuláš Maryas ....... z hoštáku ............ 4 gr
Adam Zimák ........... z hoštáku ............ 4 gr
Jíra Šarovec ......... z hoštáku ............ 4 gr
Pavel Rohanů ......... z hoštáku ............ 4 gr
Jan Němeček .......... z hoštáku ............ 4 gr
Pavel Máverčík ....... z hoštáku ............ 4 gr
Jíra Janoulek ........ z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Hrajků ....... z hoštáku ............ 4 gr

Vítek Polák .......... z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Jakubec ...... z hoštáku ............ 5 gr
Pars 3 zl 12 gr
f 215b
Thobiáš Linhartů ..... z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Ruflů ........ z hoštáku ............ 4 gr
Jakub Smyslík ........ z hoštáku ............ 4 gr
Macek Hrubých ........ z hoštáku ............. 4 gr
Jíra Jemelo ......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Martin Pastýř ....... z podsedka ............ 8 gr
Macek Černý ......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Jan Vrba ............ ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Vácslav Pejchů ...... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Petr Osobů .......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Jan Krpec ........... z půl podsedka ........ 2 gr 3 ½ den
Jan Miklů ........... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Vácslav Holipán ..... z půl podsedka ........ 2 gr 3 ½ den
Jíra Pelů ........... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Jíra Pejcha ......... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Jan Mithay .......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Petr Krejčí ......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Pavel Kubíčků ....... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Vaněk Zubatý ........ z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Mikuláš Kutějků ..... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Pars 6 zl 22 gr 4 ½ den
f 216a
Martin Slovák ....... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Bartoň Tkadlec ...... z podsedka ............ 8 gr
Vaněk Moštěnský ..... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
Mikuláš Mráčků ...... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Jan Martinečků ...... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Jan Vlach ........... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Jan Onučka .......... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
Pars 3 zl 20 gr 1 den

Summa platu stálýho peněžitýho
z gruntův a mlejna p[ana] Jana Rejtejna
za vejce a sejry vychází v měst[ečku] Lipově
při s[vaté]m Jiří 70 zl 25 gr 1 den.

f 216b
Plat stálý s[vat]ovácslavský peněžitej z gruntův i za vejce, sejry a slepice humenní jednou v rok:

Jan Buráň ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice, 4 pace, to jest ......... 6 gr 6 den
Jiřík Žeravský ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice, 2 pace, to jest ......... 3 gr 3 den
Valent Vávrů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Thobiáš Linhartů ..... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Pavel Rohanů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Martin Benedíků ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Vácslav Tuček ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jiřík Vnuček ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jakub Papírník ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Pars 5 zl – ½ den
f 217a
Pavel Boháč .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Kotačka .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Martin Mlčáň ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jiřík Šklubal ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jan Podřezal ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Macigal .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Martin Rohan ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jan Hlúpý ............ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Adam Velický ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Matuška .............. z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Pars 6 zl 11 gr
f 217b
Pavel Lazů ........... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Pelů ............. z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den

Matěj Hrubý .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Martin Hambálek ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Štěpán Ondřejů ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Pavel Mlčků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Matěj Halička ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Vácslav Bařina ....... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Benedíků ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Bartoň Pešů .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Pars 7 zl 8 gr 2 den
f 218a
Jan Kubíčků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Vácslav Benedíků ..... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jiřík Vašků .......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Kocián ........... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jiřík Velečka ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Thomáš Vrtal ......... z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Vašků ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Lukšů ............ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Matěj Kotačka ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Jan Bělín ............ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Pars 8 zl 19 gr 1 ½ den
f 218b
Jíra Polášek ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Martin Lukšů ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jan Pytlovaný ........ ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Mikuláš Jakubců ...... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Jan Psík ............. z podsedka .......... 8 gr
Jan Petrlků .......... z podsedka .......... 8 gr

Jan Hlava ............ z podsedka .......... 8 gr
Jan Kolacia .......... z podsedka .......... 8 gr
Vácslav Zpěvák ....... z podsedka .......... 8 gr
Jan Kuběj ............ z podsedka .......... 8 gr
Jiřík Němeček ........ z podsedka .......... 8 gr
Matěj Lukšů .......... z podsedka .......... 8 gr
Ondřej Těšínský ...... z hoštáku ........... 5 gr
Valent Vávrů ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jan Suchomela ........ z hoštáku ........... 5 gr
Jan Kožičků .......... z hoštáku ........... 5 gr
Pars 4 zl 18 gr 4 den
f 219a
Bartoň Hanák ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jiřík Vazač .......... z hoštáku ........... 5 gr
Vácslav Rychvaldský .. z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Polášek ......... z hoštáku ........... 5 gr
Adam Vrbický ......... z hoštáku ........... 5 gr
Pavel Klaniců ........ z hoštáku ........... 5 gr
Martin Chrapa ........ z hoštáku ........... 5 gr
Mikuláš Petruželka ... z hoštáku ........... 5 gr
Štěpán Padělek ....... z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Žeravský ........ z hoštáku ........... 5 gr
Jíra Hrbáčků ......... z hoštáku ........... 5 gr
Jan Přešil ........... z hoštáku ........... 5 gr
Kašpar Těšínský ...... z podsedka .......... 8 gr
Mlejn horní p[ana] Jana Rejtejna, dávati má z něho platu
stálýho peněžitýho i z louk na Vojšicích a nad Hájem za
oves a za slepice při s[vaté]m Vácslavě 13 zl
P[an] Kryštof Karel Kalttenhoff z podsedka 8 gr
Jíra Polášek ......... z hoštáku ........... 5 gr
Pavel Švec ........... z hoštáku ........... 5 gr
Thobiáš Podřezal ..... z hoštáku ........... 5 gr
Martin Machula ....... z hoštáku ........... 2 gr 3 ½ den
Pars 16 zl 1 gr
f 219b
Vácslav Barinus ...... z podsedka .......... 8 gr
Macek Michalů ........ z půl lánu .......... 20 gr 3 den
a za 4 slepice .......................... 6 gr 6 den
Rathauz
Jíra Šarovec ......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Štěpán Padělek ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Martin Vašků ......... z podsedka .......... 8 gr
Matěj Paška .......... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Mikuláš Nevěra ....... ze 1 čtvrti ......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice .......................... 3 gr 3 den
Pavel Kopík .......... z podsedka .......... 8 gr

Pavel Petrlků ........ ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Šimek Michalů ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pavel Wolf ........... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Pars 5 zl 10 gr 3 den
f 220a
Jan Kolouch .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jakub Janků .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Bartoň Těšínský ...... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Macek Mašáň .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Martin Šerých ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jan Bouchal .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Lukáš Machalů ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pavel Psík ........... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pavel Hlinař ......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jíra Pechů ........... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pars 7 zl 21 gr 6 ½ den
f 220b
Thomáš Kučera ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Mikuláš Staňků ....... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Pavel Staňků ......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jan Buršů ............ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jíra Šlumpa .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Markyta Lopounková ... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jíra Strejčeník ...... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pavel Velečků ........ ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Kašpar Hurt .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den

Macek Nováků ......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Pars 5 zl 27 gr 2 ½ den
f 221a
Martin Psík .......... z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pavel Kubíčků ........ z půl lánu ........... 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Vácslav Lopounek ..... z podsedka ........... 8 gr
Šimek Polák .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Martin Strejčeník .... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Vácslav Škřípal ...... z hoštáku ............ 5 gr
Jíra Branecký ........ ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jan Osoba ............ z podsedka ........... 8 gr
Vácslav Vávrů ........ z hoštáku ............ 2 gr 3 ½ den
Mikuláš Hložek ....... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jan Kárník ........... z hoštáku ............ 5 gr
Vašek Jakubec ........ z hoštáku ............ 5 gr
Jíra Štír ............ z hoštáku ............ 5 gr
Mikuláš Maryas ....... z hoštáku ............ 4 gr
Pars 5 zl 1 gr 4 ½ den
f 221b
Adam Zimák ........... z hoštáku ............ 4 gr
Jíra Šarovec ......... z hoštáku ............ 4 gr
Pavel Rohanů ......... z hoštáku ............ 4 gr
Jan Němeček .......... z hoštáku ............ 4 gr
Pavel Máverčík ....... z hoštáku ............ 4 gr
Jíra Janoulek ........ z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Hrajků ....... z hoštáku ............ 4 gr
Vítek Polák .......... z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Jakubec ...... z hoštáku ............ 5 gr
Thobiáš Linhartů ..... z hoštáku ............ 4 gr
Mikuláš Ruflů ........ z hoštáku ............ 4 gr
Jakub Smyslík ........ z hoštáku ............ 4 gr
Macek Hrubých ........ z hoštáku ............ 4 gr
Jíra Jemelo .......... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Martin Pastýř ........ z podsedka ........... 8 gr
Macek Černý ...... ... ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jan Vrba ............. ze 1 čtvrti .......... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Pars 3 zl 11 gr 6 ½ den

f 222a
Vácslav Pejchů ...... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Petr Osobů .......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jan Kupec ........... z půl podsedka ........ 2 gr 3 ½ den
Jan Miklů ........... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Vácslav Holipán ..... z půl podsedka ........ 2 gr 3 ½ den
Jíra Pelů ........... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Jíra Pejcha ......... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jan Mithay .......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Petr Krejčí ......... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Pavel Kubíčků ....... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Vaněk Zubatý ........ z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pars 5 zl 18 gr 5 den
f 222b
Mikuláš Kutějků ..... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Martin Slovák ....... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Bartoň Tkadlec ...... z podsedka ............ 8 gr
Vaněk Moštěnský ..... ze 1 čtvrti ........... 10 gr 1 ½ den
a za 2 slepice ........................... 3 gr 3 den
Mikuláš Mráčků ...... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jan Martinečků ...... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jan Vlach ........... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Jan Onučka .......... z půl lánu ............ 20 gr 3 den
a za 4 slepice ........................... 6 gr 6 den
Pars 5 zl 21 gr 5 den

Summa platu stálýho peněžitýho
z gruntův a mlejna p[ana] Jana Rejtejna
za sejry a slepice humenní vychází
při s[vaté]m Vácslavě 86 zl 21 gr 6 den.

Též obzvláštně jest tam jeden hošták, kterýž žebrák vystavěl. Má z něho dávati na kostel lipovský každoročně 1 zl.

f 223a
Plat z krčem těchto dávají o s[vaté]m Jiří i o s[vaté]m Vác[lavě]:

Thomáš Vrtal ................................ 8 gr
Vácslav Barinus ............................. 8 gr
Macek Michalů ............................... 8 gr
Šimek Michalů ............................... 8 gr
Macek Mašáň ................................. 8 gr
Martin Šerých ............................... 8 gr
Jan Bouchal ................................. 8 gr
Lukáš Machalů ............................... 8 gr
Pavel Psík .................................. 8 gr
Pavel Hlinař ................................ 8 gr
Jíra Pechů .................................. 8 gr
Mikuláš Staňků .............................. 8 gr
Jan Bureš ................................... 8 gr
Vaněk Zubatý ................................ 8 gr
Mikuláš Mráčků .............................. 8 gr
Jan Martiníčků .............................. 8 gr
Pars 4 zl 8 gr
f 223b
Jan Vlach ................................... 8 gr
Jan Onučka .................................. 8 gr
Pars 16 gr

Summa platu z krčem při s[vaté]m Jiří 4 zl 24 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 4 zl 24 gr.
f 224a
Plat peněz sladových z krčem při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Thomáš Vrtal .......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Vácslav Barinus ....................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Macek Michalů ......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Šimek Michalů ......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Macek Mašáň ........................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Martin Šerých ......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Jan Bouchal ........................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Lukáš Machalů ......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Pavel Psík ............................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Pavel Hlinař .......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Jíra Pechů ............................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Mikuláš Staňků ........................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Jan Bureš ............................. 5 gr 1 ½ den 1 hl
Vaněk Zubatý .......................... 5 gr 1 ½ den 1 hl
Mikuláš Mráčků ........................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Pars 2 zl 18 gr 4 ½ den 1 víd

f 224b
Jan Martiníčků ........................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Jan Vlach ............................. 5 gr 1 ½ den 1 hl
Jan Onučka ............................ 5 gr 1 ½ den 1 hl
Pars 15 gr 4 ½ den 1 víd

Summa platu peněz sladových z krčem
o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 3 zl 4 gr 3 ½ den.

f 225a
Plat z koutu o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Matěj Šimků ................................ 1 ½ gr
Martin Psíků ............................... 1 ½ gr
Matěj Lukšů ................................ 1 ½ gr
Jan Lukšů .................................. 2 ½ gr
Thomáš Mlejnků ............................. 2 ½ gr
Jíra Jemelo ................................ 5 gr

Summa platu z koutu vychází
při s[vaté]m Jiří 14 ½ gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 14 ½ gr.

f 225b
Plat z včelínů při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

P[an] Karel Kryštof Kalttenhoff ............ 1 ½ gr
Vaněk Zpěvák ............................... 2 ½ gr
Též on z toho včelína dávati má při s[vaté]m Jiří
jednou v rok vosku 1 funt.
Mikuláš Petruželka ......................... 2 ½ gr
Též on z toho včelína dávati má při s[vaté]m Jiří
jednou v rok vosku 1 funt.

Summa platu peněžitýho ze včelínů
vychází při s[vaté]m Jiří 6 ½ gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 ½ gr.

Tolikéž vosku platovýho z těch včelínů vychází
o s[vaté]m Jiří jednou v rok
2 funty na kostel lipovský.

f 226a
Plat pšenice oujezdní při s[vaté]m Vác[lavě] jednou v rok:

Každý poloulánník v městečku Lipově povinnen jest dáti Jeho [Mil]osti Pánu při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok pšenice
1 měřici a každý čtvrtník též pšenice ½ měřice a hrubí podsedníci též pšenice ½ měřice.

Jest pak v městečku Lipově poloulánníkův všech 43, čtvrtníkův jest 53 a podsedníkův hrubých jest 16.

A tak vychází pšenice oujezdní z městečka Lipova při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok v summě 2 mty 17 ½ m[ěřice].

f 226b
Oves a slepice platový od louk na Vojšicích o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

oves slepice
Jan Buráň ................ 6 měřic .......... 6
Jiřík Žeravský ........... 1 ½ m[ěřice] ..... 1 ½
Valenta Vávrů ............ 1 ½ m[ěřice] ..... 1 ½
Thobiáš Linhartů ......... 3 m[ěřice] ....... 3
Pavel Rohanů ............. 3 m[ěřice] ....... 3
Martin Benedíků .......... 4 m[ěřice] ....... 4
Petr Slabých z Vrbky ..... 2 m[ěřice] ....... 2
Jíra Vnuček .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jakub Papírník ........... 2 ½ m[ěřice] ..... 2 ½
Pavel Boháč .............. 5 m[ěřic] ........ 5
Jan Kotačka .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Podřezal ............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Macigal .............. 4 m[ěřice] ....... 4
Jan Hloupý ............... 4 m[ěřice] ....... 4
Matuška .................. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Pelů ................. 6 m[ěřic] ........ 6
Pars ovsa 2 mty 6 ½ m[ěřice]
Pars slepic 1 kopa 6 ½
f 227a
Matěj Hrubý .............. 3 m[ěřice] ....... 3
Martin Hambálek .......... 3 m[ěřice] ....... 3
Štěpán Ondřejů ........... 4 m[ěřice] ....... 4
Pavel Mlčků .............. 7 m[ěřic] ........ 7
Matěj Halička ............ 3 m[ěřice] ....... 3
Vácslav Bařina ........... 7 m[ěřic] ........ 7
Jan Benedíků ............. 4 m[ěřice] ....... 4
Bartoň Pešů .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Kubíčků .............. 8 m[ěřic] ........ 8
Vácslav Benedíků ......... 7 m[ěřic] ........ 7
Jiřík Vašků .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Kocián ............... 6 m[ěřic] ........ 6
Jíra Velečka ............. 5 m[ěřic] ........ 5
Thomáš Vrtal ............. 8 m[ěřic] ........ 8
Jan Vašků ................ 6 m[ěřic] ........ 6
Martin Lukšů ............. 3 m[ěřice] ....... 3
Jan Pytlovaný ............ 3 m[ěřice] ....... 3
Mikuláš Jakubců .......... 3 m[ěřice] ....... 3
Jan Kolacia .............. 3 m[ěřice] ....... 3
Pars ovsa 3 mty 5 m[ěřic]
Pars slepic 1 kopa 35

f 227b
Jan Kuběj ................ 4 m[ěřice] ....... 4
Matěj Lukšů .............. 5 m[ěřic] ........ 5
k mlejnu z louky ......... 9 m[ěřic] ........ 9
a z kouta ................ 3 m[ěřice] ....... 3 p[an] Jan
Rejten drží ty louky, dává z nich plat peněžitý
Macek Michalů ............ 9 m[ěřic] ........ 9
Jíra Šarovec ............. 2 ½ m[ěřice] ..... 2 ½
Štěpán Padělek ........... 2 ½ m[ěřice] ..... 2 ½
Pavel Petrlků ............ 2 m[ěřice] ....... 2
Šimek Michalů ............ 4 m[ěřice] ....... 4
Bartoň Těšínský .......... 4 m[ěřice] ....... 4
Martin Šerý .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Bouchal .............. 8 m[ěřic] ........ 8
Pavel Psík ............... 7 m[ěřic] ........ 7
Pavel Linhartů ........... 5 m[ěřic] ........ 5
Jíra Pechů ............... 6 m[ěřic] ........ 6
Thomáš Kučera ............ 5 m[ěřic] ........ 5
Jan Buršů ................ 8 m[ěřic] ........ 8
Jíra Strejčeník .......... 2 ½ m[ěřice] ..... 2 ½
Macek Nováků ............. 2 m[ěřice] ....... 2
Pars ovsa 2 mty 22 ½ m[ěřice]
Pars slepic 1 kopa 22 ½
f 228a
Martin Psík .............. 6 m[ěřic] ........ 6
Pavel Kubíčků ............ 4 m[ěřice] ....... 4
Martin Strejčeníků ....... 3 m[ěřice] ....... 3
Mikuláš Hložek ........... 3 m[ěřice] ....... 3
Jan Vrba ................. 2 m[ěřice] ....... 2
Jíra Pelů ................ 3 m[ěřice] ....... 3
Jíra Pejcha .............. 8 m[ěřic] ........ 8
Jan Mithay ............... 4 m[ěřice] ....... 4
Petr Krejčí .............. 4 m[ěřice] ....... 4
Pavel Kubíčků ............ 6 m[ěřic] ........ 6
Vaněk Zubatý ............. 4 m[ěřice] ....... 4
Mikuláš Kutějků .......... 4 m[ěřice] ....... 4
Mikuláš Mráčků ........... 5 m[ěřic] ........ 5
Jan Vlach ................ 6 m[ěřic] ........ 6
Jan Onučka ............... 6 m[ěřic] ........ 6
Pars ovsa 2 mty 8 m[ěřic]
Pars slepic 1 kopa 8
f 228b
Summa ovsa platovýho od louk na Vojšicích
vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
10 mtů 12 m[ěřic].
Summa slepic platových po témž ovsi od louk na Vojšicích
vychází při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok
5 kop 12 slepic.
Počítajíc každou slepici po 12 den alb,
činí za ně peněz při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
17 zl 24 gr 6 den.

f 229a
Oves a slepice platový od louk nad Hájem při s[vatém] Vác[lavu] jednou v rok:

oves slepice
Martin Mlčáňů ........... 2 m[ěřice ........... 2
Jíra Šklubalů ........... 2 m[ěřice] .......... 2
Mikula Staňků ........... 3 m[ěřice] .......... 3
Pavel Juráčků ........... 3 m[ěřice] .......... 3
Jan Psík ................ 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Petrlka ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Dorota Lopounková ....... 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Hlava ............... 3 m[ěřice] .......... 3
Vaněk Zpěvák ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Jíra Němeček ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Kašpar Těšínský ......... 2 m[ěřice] .......... 2
P[an] Karel Kryštof Kalttenhoff 2 m[ěřice] .... 2
louka ke mlejnu
p[ana] Jana Rejtejna 4 m[ěřice] .......... 4 to nic
nepočítati, dává peněžitý plat za všecky
Jíra Petrlka ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Bělín ............... 2 m[ěřice] .......... 2
Pars ovsa 1 met 1 m[ěřice]
Pars slepic 31
f 229b
Pavel Kopík ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Pavel Bolf .............. 2 m[ěřice] .......... 2
Jíra Šlumpa ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Kolouchů ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Kuba Janků .............. 4 m[ěřice] .......... 4
Martin Machale .......... 4 m[ěřice] .......... 4
Jan Roháček ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Vácslav Lopounek ........ 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Osoba ............... 2 m[ěřice] .......... 2
Vácslav Pejcha .......... 2 m[ěřice] .......... 2
Vašek Brhlů ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Miklů ............... 2 m[ěřice] .......... 2
Pars ovsa 26 m[ěřic]
Pars slepic 26

Summa ovsa platovýho od louk nad Hájem lipovským
vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
1 met 27 m[ěřic].
f 230a
Summa slepic platových po témž ovsi od louk nad Hájem
lipovským vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
57 slepic.
Počítajíc každou slepici po 12 gr alb,
činí za ně peněz při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
3 zl 7 gr 5 den.

f 230b
Plat z louk kněžských.
Kteréž louky, když kněze tam není, tedy se na pána prodávají:

Lukáš Machalů drží louku kněžskou a dává z ní platu knězi:
ovsa ............................... 6 m[ěřic]
a slepic ........................... 6

Kněz drží louky 2, jest z nich platu:
ovsa .............................. 12 m[ěřic]
a slepic .......................... 12

f 231a
Plat od řezníků lipovských:

V městečku Lipově jest jatek vystavěných 10.

Každý řezník povinnen jest dáti na masopust jednou v rok loje přepuštěného 1 kámen.

Též každý řezník odtudž povinnen jest dáti při Velikonoci jeřábka 1.

Summa loje platovýho od řezníkův
vycházeti má o masopustě jednou v rok
10 kamenů
a jeřábků o Velikonoci též od tychž řezníkův
vycházeti má v summě
10 jeřábků.

Tolikéž každý řezník povinnen jest z jatky
své platu peněžitýho dávati
při s[vaté]m Jiří po 13 gr,
činí od 10 řezníků 4 zl 10 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 4 zl 10 gr.

f 231b
Oves a slepice platový od louk slove na Závrbčí při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Lipovští sousedé všickni povinni sou od louk na Závrbčí dávati při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok ovsa platovýho v jedné summě 4 mty 22 m[ěřic].

Též slepic po témž ovsi povinni sou při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok dávati po každé měřici ovsa slepici 1, všech v summě 2 kopy 22 slepic.

Počítajíc každou slepici po 12 den alb, činí za ně peněz
8 zl 3 gr 3 den.

f 232a
Oves a slepice platový od hor při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Povinni sou každý poloulánník dávati ovsa platovýho od hor po 1 měřici, čtvrtník každý po ½ měřici a podsedník po
1 čtvrti.

Kteréhož ovsa platovýho od hor vychází od těch Lipovských při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok v summě 2 mty 10 m[ěřic].

Též slepic po témž ovsi vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok od těchž Lipovských v summě 1 kopa 10 slepic.

f 232b
Plat stálý od obce lipovské:

Platu za hlásku povinna jest obec lipovská dávati o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 5 zl 15 gr.

Platu za vola povinna jest obec lipovská dávati při s[vaté]m Jiří 3 zl 15 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 3 zl 15 gr.

Platu za šeňk vinný povinna jest obec lipovská dávati při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 8 zl.

Platu za šindel povinna jest táž obec dávati při s[vaté]m Jiří jednou v rok 1 zl 10 gr.
f 233a
Plat od pastvy svinské v Háji lipovském.

Při témž městečku jest říka, počnouc od dolního stavu až po Mezí loučku, může se v ní mřeny a hrouze lapati.

(f 233b – 236b prázdné)

f 237a
Lipovští povinnosti tyto mají:

Desátek vinný z vinohradův lipovských povinni sou do Strážnice, kde jim ukázáno bude, odvézti.
Však polovici téhož desátku vinnýho povinni sou bez ouplatku do Strážnice dovážeti a od druhé polovice platiti se jim má z důchodův panských, totiž od každé bečky po 3 gr alb.

K rybníku lipovskýmu povinni sou robotovati, ploty plésti, tarasy opravovati, prohlubně prosekávati i pro plod jezditi.

Při dvoře strážnickým povinni sou orati, hnůj voziti, vláčeti, žíti, obilí z pole voziti poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, až se všecko sklidí.

Dříví ku palivu i ku pivovaru strážnickýmu povinni sou v lese strážnickým, neb kde se jim ukáže, dělati i také dříví takové na zámek Strážnici a ku pivovaru voziti.
f 237b
Též povinni sou dříví do cihelny a do vápenky strážnické i do uhlisk voziti.

Též cihly, vápno, uhlí k zámku povinni sou voziti.

Trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským i na horách povinni sou síci, hrabati i seno, kde se jim ukáže, voziti.

Obilí všecko, což se ho Jeho [Mil]osti Pánu ze mlejna i ospového dostane, povinni sou v svých pytlích do Strážnice přivážeti.

Vinohrady Jeho [Mil]osti Páně v novosadích slove v hoře Slavatové na Lipovsku povinni jsou všickni sousedé lipovští díly všechněmi zdělávati, víno zbírati i presovati.
Platí se jim od takovýho díla na den podli uznání.

Na hon povinni sou všickni choditi aneb posílati.

Ovce panské povinni sou práti a holiti.
Platí se jim od staré ovce po 1 den víd a od jehněte po
½ den alb.

f 238a
K stavení povinni sou dříví a jiné potřeby voziti a dodávati.

Lnu aneb konopí po 1 kopě povinni sou všickni, každý jak kdo sedí, pánu natrhati.

Hofeři a hoferkyně, kteří vinohrady své mají, povinni sou konopí anebo lnu po 1 kopě, a kteří vinohradův nemají, po
½ kopě natrhati.

Hoferkyně povinny sou konopě nebo len panský tříti.
Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od kyty mědlení po 1 den alb.

Hoferkyně povinny sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, cibuli a řepu vybírati.

Též povinni sou všickni, každý jak kdo sedí, Jeho [Mil]osti Pánu po 4 loktech konopné aneb koudelné příze z panských konopí neb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to, že jim pán ráčil dovoliti, aby sobě k obci vinohrad vysadili.

(f 238b – 257b prázdné)