Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Město Strážnice

f 8a

Plat z domův šeňkovních o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž:

Martin Duchoněk dává ........................... 11 gr
Eva Mlčiznová .................................. 11 gr
Thobiáš Stloup ................................. 11 gr
Rathaus
Šimon Tesařův .................................. 11 gr
Simeon Blanařův ................................ 11 gr
Dům Jeho [Mil]osti Páně
Dům Její [Mil]osti Paní
Martin Jankho .................................. 11 gr
Mathyáš Oborovský zvonař ....................... 11 gr
Pavel Zezhulů .................................. 11 gr
Jan Barveník ................................... 11 gr
Jiřík Hulínský ................................. 11 gr
Mathyáš Prahenus ............................... 11 gr
Pars 4 zl 12 gr
f 8b
Jakub Filip Bučovský ........................... 11 gr
Martin Vodička ................................. 11 gr
Bartl Wachter .................................. 11 gr
Bartholoměj Šlechta ............................ 11 gr
Vácslav Urbanův ................................ 11 gr
Dům sirotkův Skřičkovských ..................... 11 gr
Vácslav Sýkora ................................. 11 gr
Pavel Tuček .................................... 11 gr
Mathouš Martinkův .............................. 11 gr
Škola
Jiřík Cibulka .................................. 11 gr
Pavel Vodička .................................. 11 gr
Martinus Rožumberský ........................... 11 gr
Vácslav Chládek ................................ 11 gr
Jan Jaroslavský ................................ 11 gr
Jakub Zámečník ................................. 11 gr
Mauric Keller .................................. 11 gr
Martin Rottkircher ............................. 11 gr
Balcar Teyber .................................. 11 gr
Jan Hulínský ................................... 11 gr
Mathyáš Ostřešovský ............................ 11 gr
Jiřík Prašťkův ................................. 11 gr
Pars 7 zl 21 gr
Summa činí platu z domův šeňkovních vejsadních
při s[vaté]m Jiří 12 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 12 zl 3 gr.
Dne 17.Julii 1710 přiznalo se město k tomuto platu a takový do důchodův panských dosavad odvádí.
6
f 9a
Plat za nestavení sirotkův z těchto domův při s[vaté]m Jiří po 15 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž po 15 gr dávati povinni sou:

Z města

Martin Duchoněk ............................... 15 gr
Eva Mlčiznová ................................. 15 gr
Thobiáš Stloup ................................ 15 gr
Šimon Tesařův ................................. 15 gr
Simeon Blanařův ............................... 15 gr
z domu Její [Mil]osti Paní .................... 15 gr
Martin Jankho ................................. 15 gr
Mathyáš Oborovský zvonař ...................... 15 gr
Pavel Zezhulů ................................. 15 gr
Jan Barveník .................................. 15 gr
Jiřík Hulínský ................................ 15 gr
Mathyáš Prahenus .............................. 15 gr
Jakub Filip Bučovský .......................... 15 gr
Martin Vodička ................................ 15 gr
Bartl Wachter ................................. 15 gr
Bartholoměj Šlechta ........................... 15 gr
Václav Urbanův ................................ 15 gr
z domu sirotkův Skřičkovských ................. 15 gr
Vácslav Sýkora ................................ 15 gr
Pavel Tuček ................................... 15 gr
Mathouš Martinkův ............................. 15 gr
Pars 10 zl 10 gr
f 9b
Jiřík Cibulka ................................. 15 gr
Pavel Vodička ................................. 15 gr
Martinus Rožumberský .......................... 15 gr
Vácslav Chládek ............................... 15 gr
Jan Jaroslavský ............................... 15 gr
Jakub Zámečník ................................ 15 gr
Mauric Keller ................................. 15 gr
Martin Rottkircher ............................ 15 gr
Balcar Teyber ................................. 15 gr
Jan Hulínský .................................. 15 gr
Mathyáš Ostřešovský ........................... 15 gr
Jiřík Prašťkův ................................ 15 gr

Z ulice Zákostelní

Adam Hruška ................................... 15 gr
Thobiš Grešl řemenář .......................... 15 gr
Johanka Kalná ................................. 15 gr
Jan Voldřichův ................................ 15 gr
Bartholoměj Šlechta ........................... 15 gr
Thomáš Zubřický ............................... 15 gr
Špitál městský
Fara
Bratr Pavel Věrovanský ........................ 15 gr
Jan Klole ..................................... 15 gr
Jan Vnuček .................................... 15 gr
Anna Kovaříčka ................................ 15 gr
Pars 11 zl

f 10a
Více obec městská strážnická tyto platy dávají:

Za šeňk vinný
Obec strážnická podle smlouvy a nadání jim daného povinni sou za šeňk vinný koupenej platu dávati a spravovati při s[vaté]m Jiří 200 zl.

Z řeky dolní Moravy, kterouž na obec drží, starší městčí plat od ní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávají 20 gr.

Za šindel starší strážnicští platu při s[vaté]m Jiří jednou v rok dávají 2 zl 20 gr.

Z lázny též obec městská platu dává při s[vaté]m Jiří 2 zl 15 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 15 gr.

Za vola též obec městská platu dává při s[vaté]m Jiří 6 zl a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl.

Též obec strážnická Jeho [Mil]osti Pánu každý rok dva hlásné na zámku chovati má a jim platiti a na zámku jim toliko strava náležitá dávati se má.

Na hatě z města i z předměstí všickni sousedé, jak kdo sedí (kromě samých Židův), povinni sou jednou v rok, totiž při Vánocích, po 3 gr dávati, vychází v summě (neuvedeno).

f 10b
(pokračování ulice Zákostelní)
Jan Frýdl ....................................... 15 gr
Jíra Buchlovský ................................. 15 gr
Matěj Přítržský ................................. 15 gr
Jíra Kuběj ...................................... 15 gr
Jan Kachník ..................................... 15 gr
Eliáš Tovačovský ................................ 15 gr
Špitál bratrský
Jiřík Svoboda ................................... 15 gr
Martin Drešer ................................... 15 gr
Martin Mračno ................................... 15 gr
Kliment Kloboučník .............................. 15 gr
Lázna
Lukáš Vaňků ..................................... 15 gr
Pars 5 zl 15 gr

Summa platu za nestavení sirotkův vychází
při s[vaté]m Jiří 27 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 27 zl.

f 11a
Plat peněžitý od řezníkův strážnických:

V Strážnici jest jatek 10.

Dávají z nich podle uvolení jejich do roku z každé jatky po 26 gr, činí toho platu 8 zl 20 gr
Kteréhož platu vychází polovici při s[vaté]m Jiří, totiž
4 zl 10 gr, a druhá polovice při s[vaté]m Vácslavě, totiž 4 zl 10 gr.

Plat loje na masopust od tychž řezníkův strážnických:

Vychází loje z těch 10 jatek z každej jatky po 3 kameních [loje] přepouštěného, činí 30 kamenů.

A jestliže by ti řezníci loje takového nedali, jsou povinni dáti za něj peníze, totiž za každý kámen po 2 zl.

Též sou povinni ti strážnicští řezníci z každé jatky každého roku k hodům velikonočním dáti Jeho [Mil]osti Pánu
1 jeřábka, činí 10 jeřábků.

Též sou ti řezníci strážnicští povinni Jeho Mil[osti] Pánu na zámek dávati každého týhodne dršťky dvoje a jazyky dva.
A Jeho [Mil]ost Pán má za jedny dršťky jim platiti po 1 gr 2 den a za každý jazyk po 1 gr, činí toho 4 gr.

f 11b
Smlouva z řezníky strážnickými, velicskými, lipovskými, velkovrbeckými a kněždubskými:

Jakož sou ti řezníci povinni byli Jeho [Mil]osti Pánu strážnickýmu na kuchyni každý funt masa o půl peníze laciněji dávati, nežli se jim od sádčích sadí, za toho půl peníze podvolili se jednomyslně všickni, jsou tu před Jeho [Mil]ostí Pánem osobně přítomni, že dávati chtějí a mají platu ročně z jedné každé jatky po 26 gr.

Jest pak řezníkův a jatek, z nichž každý řezník z své jatky do roku plat svrchu psaný dává, toto:
v městě Strážnici............ 10
v městečku Veliké ........... 12
v městečku Lipově ........... 10 jatek
v Vrbce Veliké .............. 4
v Kněždubě .................. 2

Summa všech jatek, kteří se podvolili, 38 jatek.
(f 12 prázdný)

f 13a
Ulice Rybářská

Podsedky, z kterýchž plesník plat vybírá o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž:

Jiřík Sokol ........... ze 1 podsedku ........... 10 gr
Abraham Žid koželuh ... ze 1 podsedku ........... 6 gr
Mikuláš Tichý ......... ze 1 podsedku ........... 8 gr
Jan Ištvan ............ ze 1 podsedku ........... 6 gr
Bartoň Vyškovský ...... ze 1 podsedku ........... 4 gr
Mathouš Čermák ........ ze 1 podsedku ........... 6 gr
Alžběta Knězovská ..... ze 1 podsedku ........... 10 gr
Mikuláš Vodák ......... ze 1 podsedku ........... 2 gr
Jan Zachů ............. ze 1 podsedku ........... 4 gr

Summa platu z podsedkův, kterýž plesník vybírá,
při s[vaté]m Jiří činí 1 zl 26 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 26 gr.

f 13b
Plat z Rybářův strážnických z řík obroky:

Každý rybář zpravuje obroku každého pátku potud, pokudž Morava nezamrzne, po 1 gr, v postě nejsou povinni za ty obroky platiti

Vácslav Veselský z říky na Tečelci obroku ........ 1 gr
Pavel Pikhart z řeky Dlouhej obroku .............. 1 gr
Staněk Opavský řeky Tonice. obroku ............... 1 gr
Vácslav Lipnický z řeky u zámku .................. 1 gr
Adam Čudník z řeky Potlačené obroku .............. 1 gr
Jan Bel z řeky Horní háj obroku .................. 1 gr
Florián Fitoule z řeky Orliště obroku ............ 1 gr
Jan Jelínek z řeky Sutých břehův obroku .......... 1 gr
Šimon Hrázný z řeky Hostín obroku ................ 1 gr
Jan Franěk z řeky Tonice obroku .................. 1 gr
Vácslav Koudelka z řeky Hostkovské obroku ........ 1 gr
Jan Fitoule z řeky Hůlkové obroku ................ 1 gr
Pavel Slováčků z řeky Jašavy obroku .............. 1 gr
Jan Svoboda z řeky Kosírovské obroku ............. 1 gr

Summa rybářův a řík 14.

Vyjíti má od nich při s[vaté]m Jiří za 22 neděle obrokův 308,
počítajíc za každý obrok po 1 gr, činí peněz 10 zl 8 gr
a při s[vaté]m Vácslavě za 30 nedělí,
počítajíc od každého rybáře za každý tejden též po 1 obroku,
činí obrokův 420,
počítajíc každý obrok po 1 gr, činí peněz 14 zl.

f 14a
Plat cti rybáři strážnicští dávají J.M. Pánu o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Vácslav Veselský ................................. 4 gr
Pavel Pikhart .................................... 4 gr
Vaněk Opavský .................................... 4 gr
Vácslav Lipnický ................................. 4 gr
Adam Čudník ...................................... 4 gr
Jan Bel .......................................... 4 gr
Florián Fitoule .................................. 4 gr
Jan Jelínek ...................................... 4 gr
Šimon Hrázný ..................................... 4 gr
Jan Franěk ....................................... 4 gr
Vácslav Koudelka ................................. 4 gr
Jan Fitoule ...................................... 4 gr
Pavel Slováčků ................................... 4 gr
Jan Svoboda ...................................... 4 gr

Summa činí platu cti od rybářův strážnických
při s[vaté]m Jiří 1 zl 26 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 26 gr.

f 14b
Raky rybáři stráž[ničtí] dávají o s[vaté]m Janě:

Vácslav Veselský ................................. 4 kopy
Pavel Pikhart .................................... 4 kopy
Vaněk Opavský .................................... 4 kopy
Vácslav Lipnický ................................. 4 kopy
Adam Čudník ...................................... 4 kopy
Jan Bel .......................................... 4 kopy
Florián Fitoule .................................. 4 kopy
Jan Jelínek ...................................... 4 kopy
Šimon Hrázný ..................................... 4 kopy
Jan Franěk ....................................... 4 kopy
Vácslav Koudelka ................................. 4 kopy
Jan Fitoule ...................................... 4 kopy
Pavel Slováčků ................................... 4 kopy
Jan Svoboda ...................................... 4 kopy

Summa vychází rakův od rybářův strážnických 56 kop,
za polovici těch rakův platí se jim
za každou kopu polovici po 3 den alb.

f 15a
Háj pod břehem od Doubravy bzenecké

Všickni rybáři strážnicští dávají od něho platu při s[vaté]m Jiří jednou v rok 1 zl 2 gr.

Háj proti zámku

Všickni rybáři strážnicští dávají od něho platu při s[vaté]m Jiří jednou v rok 2 zl.

Od téhož háje

Všickni rybáři strážnicští platy za roboty, kteréž sou na tom háji měli, při s[vaté]m Jiří jednou v rok 1 zl 10 gr.

Od hledání jezýců

Od 14 rybářův i od plesníka od každého po 4 gr platu při s[vaté]m Jiří vychází 1 zl 26 gr.

Seze

Kdo postaví sezi na Moravě, dáti má Jeho [Mil]osti Pánu
od ní 4 gr alb.

f 15b
(dopsáno později)
Letha Páně 1629 v pátek po s[vaté]m Marku J.M. urozený pan pan František svobodný pán z Magni na Strážnici, Žlebích, Blansku, Moštěnici, Moravci a hradě Mitrově, rytíř, J.M.C. komorník, válečná rada a nařízený nejvyžší, ráčil jest smlouvu s rybáři strážnickými, petrovskými a rohateckými, nynějšími i budoucími, učiniti, a to takovou:
Jakož každý rybář z dotyčných všech tří břehův povinen jest J.M. Pánu na Strážnici každý pátek (dotud, pokud Morava nezamrzne a s lodí neb člunkem po vodě se jezditi může) za
1 gr alb ryb všelijakých slove za obroky dávati. Za takové pak ryby a peníze do důchodův strážnických při každém s[vaté]m Jiří, tolikéž při s[vaté]m Vácslavě za každej pátek každý rybář, což jich koliv jest anebo ještě bude, po 1 gr alb dávati a odvozovati mají. Leč by velmi pilná potřeba byla ryb J.M.Pánu, tehdy v penězích ryb, totiž slove za obroky, což by se od nich vzalo, to se má na penězích jim poraziti.
Nežli toto jsou se rybáři strážnicští, petrovští a rohatecští, nynější i budoucí, k zrado sti J.M. Pánu dobrovolně z lásky své uvolili, že chtějí J.M. Pánu každej tejden ryb všelijakých a jakýchž nejlepších dostati moci budou pro stůl J.M. Pána i také pro ouředníka a jiné služebníky J.M. Páně darmo bez žádného placení dávati, každej rybář jednu hodnou rybu, totiž jezýce, parmy, cendáty, štiky, mníky, kolky, pletně, kapry a jiné ryby, jakýmiž koli jmény jmenovány bejti mohou, podle uznání, což by tak pro stůl J.M. Páně a officíry J.M. Pána postačovalo, dávati.
Pakli by jeden tejden takových ryb J.M. Pánu potřebí nebylo, tehdy k druhému týhodni jmenované ryby od plesníkův schovávány bejti mají, a když by se jim oznámilo, aby je snesli a tu kdež potřeba bude odvedli.
Než toto sobě rybáři vyměňují, kdyby Morava zamrzla a oni ryb na svých říkách loviti nemohli, tehdy ten čas aby vejš jmenovaných ryb J.M. Pánu dávati povinni nebyli.
Item raky a jiné větci, kterými jsou od starodávna povinni, jakž rejstra správní ukazují, ty mají také, jakž kdy potřeba bude, odvozovati.
Pro pamět toho tato smlouva jest do register správních poznamenána.

f 16a
Ulice Židovská

Plat od Židův strážnických o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž:

Lev Joslů zeť .............................. 1 zl 8 gr
Honz Kloboučník ............................ 1 zl 4 gr
Ondřej Menšík .............................. 1 zl
Blažej Sedlář .............................. 1 zl
Jíra Oříšek ................................ 1 zl 7 ½ gr
Mojžíš, Abrahama Dlouhýho zeť .............. 1 zl
Vojtěch Kolomčík ........................... 1 zl 7 ½ gr
Geršl masař ................................ 1 zl 15 gr
Ondra Zedník ............................... 1 zl
Jan Liptálský .............................. 1 zl
Špitál židovský ............................ 1 zl 15 gr
Matěj Prosenský ............................ 1 zl
Jakub, zeť Abrahama krejčího ............... 1 zl 15 gr
Šalomoun masař ............................. 1 zl 15 gr
Aron krejčí ................................ 1 zl 15 gr
Jan Kavoň .................................. 1 zl 7 ½ gr
Jakub Eliščin zeť .......................... 1 zl 15 gr
Jakub Polák ................................ 1 zl
Abraham Prostějovský ........................ 1 zl 29 gr
Mojžíš Hesčin syn .......................... 1 zl 15 gr
Pars 25 zl 10 gr 3 den
f 16b
Šimše Žid .................................. 1 zl
David Polák ................................ 1 zl 15 gr
Zachariáš Polák ............................ 1 zl
Jelen Bílený ............................... 1 zl 7 ½ gr
Markus zlatník ............................. 1 zl 7 ½ gr
Lazar Pinkusů syn .......................... 1 zl 15 gr
Mojžíš masař ............................... 1 zl 7 ½ den
Viktorin kramář ............................ 1 zl 15 gr
Volf masař ................................. 1 zl 15 gr
Izák Kojetínský ............................ 1 zl 15 gr
Mojžíš Čech kramář ......................... 15 gr
Mojžíš Danielů syn ......................... 1 zl 15 gr
David Holomkův strejc ...................... 1 zl 15 gr
Geršl Žid .................................. 1 zl 7 ½ gr
Lazar krejčí ............................... 1 zl 15 gr
Abraham knězů syn .......................... 1 zl 7 ½ gr
Šalomoun Soplivý ........................... 1 zl 7 ½ gr
Izák Častinský ............................. 1 zl
Baruch Prostějovský ........................ 1 zl
Majer kněz židovský ........................ 1 zl
Jakub Bučovský ............................. 22 ½ gr
Gabriel Koblížek ........................... 22 ½ gr

Tomek Polák ................................ 22 ½ gr
Izák Šilhavý ............................... 22 ½ gr
Volf školný ................................ 10 gr
Izák Lipenský .............................. 1 zl 15 gr
Pars 29 zl 25 gr
f 17a
Lukáš Komňanský ............................ 1 zl 15 gr
Mikuláš Lipovský ........................... 1 zl 15 gr
Mikuláš Mlíčko ............................. 1 zl
Pars 4 zl

Summa platův z domův aneb z gruntův z ulice Židovské
při s[vaté]m Jiří vychází 59 zl 13 gr 3 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 59 zl 13 gr 3 ½ den.

Platu za nechování kleprlíků 12 Jeho [Mil]osti Pánu:

Povinna jest obec židovská strážnická jednou v rok, totiž při s[vaté]m Jiří, dávati 150 zl.
Též k tomu zázvoru 4 funty.

Též obec židovská dává platu jeho [Mil]osti Pánu každoročně 4 dukáty, po 1 zl 18 gr každý dukát počítajíc, a to za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán toho dovoliti ráčil, aby s měšťany strážnickými smlouvu strany 3 beček vína, kteréž sou byli povinni k ruce panské
f 17b
každoročně vyšeňkovati, učiniti mohli, aby je za ně měšťané opatrovati, pobíjeti, dolívati dali a penězi za ně na to aby zakládali, činí toho platu polovici při s[vaté]m Jiří 3 zl
6 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 3 zl 6 gr.
Pepře dávají k tomu ti Židé 2 funty.

Za maso postní, aby masa v postě nedávali, povinni sou Židé strážnicští dávati platu při s[vaté]m Jiří 12 zl 15 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 12 zl 15 gr.

Za poselství povinni sou Židé strážnicští (nebo byli prve povinni o dvou mílích a na dědiny s psaním a s cedulemi posílati) platu dávati při s[vaté]m Jiří 15 zl a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 15 zl.

Za chování rabího židovskýho povinni sou dávati platu při s[vaté]m Jiří 5 zl a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 5 zl.

Od žákův židovských dávají platu při s[vaté]m Jiří 4 zl
20 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 4 zl 20 gr.

f 18a
Masa dobrého i hodného povinni sou Židé strážnicští každého týhodne na zámek Strážnici dodávati 4 centnýře.
Za kteréž maso má se jim z důchodův panských platiti za každý funt po 2 den alb.

Podruhové židovští

Povinni sou podruhové židovští s Jeho [Mil]ostí Pánem se umlouvati, co by do půl líta od podružství dáti měli.
Bohatší dává po 15 gr, chudobnější po 10 gr a nejchudší podruh po 8 gr dáti mají.
f 18b
Plat od Židův přespolních

Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby kteříž Židé přespolní do Strážnice přijdou, frejunk za tejden tu měli.
Pakliž by mimo tejden v městě Strážnici se zdržovali, mají dáti z každé hlavy za každý tejden hospodáři tomu, u kohož se zdržovali, po 1 gr, kterýž plat takový každý hospodář fojtu svému židovskýmu a fojt zase do důchodův Jeho [Mil]osti Páně zouplna odvésti má.

Pohřeb židovský

Dávají platu od pohřbu starého Žida po 8 gr a od mladého Žida dávají po 4 gr.
A od přespolních Židův dávají dvojnásobně.

f 19a
Plat z podsedkův robotních, kteříž ke dvoru a do stodol robotují, o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě vycházející:

Z ulice Hradské a Židovské

Lev Joslů zeť ......... ze 1 podsedku ............ 1 gr
Pavel Červenka ........ ze 1 podsedku ............ 1 gr
Martin Rohatecký ...... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Martin Švestka ........ ze ½ podsedku ............ ½ gr
Honz Kloboučník ....... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Ondřej Menšík ......... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Blažej Sedlář ......... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Jiřík Oříšek .......... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Mojžíš, Abrahama Dlouhýho zeť ze ½ podsedka ...... ½ gr
Vojtěch Kolomčík ...... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Geršl masař ........... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Ondra Zedník .......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Jan Liptálský ......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Špitál židovský ....... ze 1 podsedku ............ 1 gr
Matěj Prosenský ....... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Jakub, zeť Abrahama krejčího ze 1 podsedku ....... 1 gr
Pars 11 ½ gr
f 19b
Aron krejčí ........... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Jan Kavoň ............. ze 1 podsedku ............ 1 gr
Jakub Eliščin zeť ..... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Jakub Polák ........... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Abraham Prostějovský .. ze 1 podsedka ............ 1 gr
Mojžíš Hesčin syn ..... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Šimše Žid ............. ze ½ podsedka ............ ½ gr
David Polák ........... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Zachariáš Polák ....... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Jelen Bílený .......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Markus zlatník ........ ze ½ podsedka ............ ½ gr
Lazar Pinkusů syn ..... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Mojžíš masař .......... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Viktorin kramář ....... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Volf masař ............ ze ½ podsedka ............ ½ gr
Izák Kojetínský ....... ze 1 podsedku ............ 1 gr
Mojžíš Čech kramář .... ze 1 podsedku ............ 1 gr
Mojžíš Danielů syn .... ze 1 podsedka ............ 1 gr
David Holomků strejc .. ze 1 podsedku ............ 1 gr
Geršl Žid ............. ze 1 podsedku ............ 1 gr
Lazar krejčí .......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Abraham knězů syn ..... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Šalomoun Soplivý ...... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Izák Čaštinský ........ ze ½ podsedka ............ ½ gr
Baruch Prostějovský ... ze ½ podsedka ............ ½ gr
Pars 19 ½ gr

f 20a
Majer kněz židovský ... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Jakub Bučovský ........ ze ½ podsedku ............ ½ gr
Gabriel Koblížek ...... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Thomáš Polák .......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Izák Šilhavý .......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Volf Školný ........... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Izák Lipenský ......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Lukáš Komňanský ....... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Mikuláš Lipovský ...... ze ½ podsedku ............ ½ gr

Z ulice Německé

Matěj Porubský ........ ze ½ podsedku ........... ½ gr
Pavel Charvát ......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Thomáš Pěkník ......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Vácslav Tesař ......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Jiřík Provazník ....... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Pavel Sedláků ......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Jan Syla .............. ze ½ podsedku ............ ½ gr
Lukáš Prokšů .......... ze 1 podsedka ............ 1 gr
Suchánková vdova ...... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Jíra Medloch .......... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Thobiáš Komňanský ..... ze ½ podsedku ............ ½ gr
Pars 13 gr
f 20b

Z Starého města

Jíra Klimků .......... ze ½ podsedku ............. ½ gr
Pavel Peklo .......... ze ½ podsedka ............. ½ gr
Jakub zeť Kučerů ..... ze 1 podsedka ............. 1 gr
Jan Režný ............ ze 1 podsedka ............. 1 gr
Pars 3 gr

Summa platu z podsedkův robotních vychází
při s[vaté]m Jiří 1 zl 17 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 17 gr.

Do stodol robotovati:

Z tychž podsedkův vejš rozepsaných z ulice Hradské, Židovské, Německé a z Starého města povinni sou do stodol robotovati, což se jim rozkáže, i sena odmýtati ve dvořích strážnických i v radějovským.

f 21a
Plat z podsedkův nerobotních i za roboty o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě vycházející:

Z ulice Hradské

Jan Havránek .................................... 8 gr
Mikuláš Mléčko .................................. 8 gr
Blažek Polák .................................... 8 gr

Z ulice Zákostelní

Adam Hruška ..................................... 8 gr
Thobiáš Řemenář ................................. 8 gr
Johanka Kalná ................................... 8 gr
Jan Voldřichův .................................. 8 gr
Bartholoměj Šlechta ............................. 10 gr
Thomáš Zubřický ................................. 10 gr
Špitál městský
Fara
Bratr Pavel Věrovanský .......................... 10gr
Jan Klole ....................................... 10 gr
Jan Vnuček ...................................... 10 gr
Anna Kovaříčka .................................. 10 gr
Jan Frýdl ....................................... 10 gr
Pars 4 zl 6 gr
f 21b
Jíra Buchlovský ................................. 10 gr
Matěj Přítržský ................................. 10 gr
Jíra Kuběj ...................................... 10 gr
Jan Kachník ..................................... 10 gr
Eliáš Tovačovský ................................ 10 gr
Špitál bratrský mají na něj obdarování.
Jiřík Svoboda ................................... 8 gr
Martin Drešer ................................... 10 gr
Martin Mračno ................................... 8 gr
Kliment Kloboučník .............................. 8 gr
Lázna Z té lázny dává se z rathauzu obzvláštní plat.
Lukáš Vaňků ..................................... 8 gr

Z ulice Německé

Matěj Večeře .................................... 10 gr
Jan Stojapil .................................... 10 gr
Adam Bělínský ................................... 10 gr
Bratr Samuel .................................... 10 gr
Vítek Načislavský ............................... 8 gr
Petr Paumgertner ................................ 10 gr
Jiřík Šalman .................................... 10 gr
Vácslav Častkovský .............................. 10 gr

Pavel Blahů ..................................... 10 gr
Jíra Častkovský ................................. 10 gr
Ondra Frydecký .................................. 8 gr
Pars 6 zl 18 gr
f 22a
Jíra Ambrouzových ............................... 8 gr
Lukáš Příborský ................................. 8 gr
Jan Tomášků ..................................... 8 gr
Ondra Pertula ................................... 8 gr
Martin Mikulec .................................. 10 gr
Jiřík Kopřivnický ............................... 10 gr
Jan Pátků ....................................... 8 gr
Jíra Horemach ................................... 8 gr
Jan Ratišťkovský ................................ 10 gr
Thomáš Hlučínský ................................ 8 gr
Izaiáš Žoužela .................................. 10 gr
Vácslav Mochol .................................. 8 gr
Martin Peců ..................................... 10 gr
Mathyáš Hrnčíř .................................. 10 gr
Valenta Pokorný ................................. 10 gr
Jan Pišťák ...................................... 10 gr
Pavel Šimonů .................................... 10 gr
Petr Sojka ...................................... 10 gr
Bratr Mathouš Peců .............................. 10 gr
Jan Drahotoušský ................................ 8 gr

Z Starého města

Martin Mladík ................................... 7 gr
Jan Břice Sudoměřský ............................ 8 gr
Vácslav Ondroušův ............................... 8 gr
Pars 6 zl 25 gr
f 22b
Jan Ambrů ....................................... 8 gr
Jan Houska ...................................... 8 gr
Řehoř Zábřezský ................................. 8 gr
Jíra Řehořů ..................................... 8 gr
Beneš Tesař ..................................... 8 gr
Jan Horazna ..................................... 8 gr
Pavel Horáček ................................... 8 gr
Jakub Tesař ..................................... 8 gr
Jan Ejvanovský .................................. 8 gr
Daniel Hyžů ..................................... 8 gr
Jíra Vlk ........................................ 8 gr
Vácslav Hanák ................................... 8 gr
Martin Barvánek ................................. 8 gr
Petr Karvinský .................................. 8 gr
Jan Ostrý ....................................... 8 gr
Jan Ratibořský .................................. 8 gr
Šebesta Špaček .................................. 8 gr

Matěj Loucký .................................... 8 gr
Mikuláš Špaček .................................. 8 gr
Vácslav Vrchníček ............................... 8 gr
Řehoř Telků ..................................... 8 gr
Pavel Vyskočil .................................. 8 gr
Pars 9 zl 4 gr
f 23a
Martin Marhecký ................................. 8 gr
Jan Kostický .................................... 8 gr
Macek Pastýř .................................... 8 gr
Mikuláš Maneků .................................. 8 gr
Jakub Řehořů .................................... 8 gr
Jan Vávrů ....................................... 8 gr
Vácslav Knotek .................................. 8 gr
Martin Slováků .................................. 8 gr
Pars 2 zl 4 gr

f 23b
Plat za roboty z podsedkův, od kterýchž roli robotní odjaty sou:

Z Německé ulice

Bartoš Janových ................................. 10 gr
Pavel Plášek .................................... 8 gr

Z Starého města

Martin Lačný .................................... 8 gr
Jíra Závada ..................................... 8 gr
Pavel Sokolů .................................... 8 gr
Jakub Tarnovský ................................. 8 gr
Šimek Vodislavský ............................... 8 gr
Janek Sečkař .................................... 10 gr
Vojtěch Kašubka ................................. 10 gr
Vaněk Zálešák ................................... 10 gr
Mikuláš Sečkařů ................................. 10 gr
Štěpán Kutějků .................................. 10 gr
Matěj Emrychů ................................... 8 gr
Jíra Ocas ....................................... 10 gr
Pavel Režný ..................................... 10 gr
Absolon Jektavý ................................. 10 gr
Pars 4 zl 26 gr
f 24a

Summa platu z podsedkův napřed rozepsaných nerobotních
i za roboty, od nichž roli robotní odjaty sou,
vychází při s[vaté]m Jiří 30 zl 23 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 30 zl 23 gr.

f 24b
Plat koleda z podsedkův napřed rozepsaných o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Z ulice Hradské

Jan Havránek ..................................... 10 gr
Mikuláš Mléčko ................................... 10 gr
Blažek Polák ..................................... 10 gr

Z ulice Zákostelní

Adam Hruška ...................................... 10 gr
Thobiáš Řemenář .................................. 10 gr
Johanka Kalná .................................... 10 gr
Jan Voldřichův ................................... 10 gr
Bartholoměj Šlechta .............................. 10 gr
Thomáš Zubřický .................................. 10 gr
Špitál městský
Fara
Bratr Pavel Věrovanský ........................... 10 gr
Jan Klole ........................................ 10 gr
Jan Vnuček ....................................... 10 gr
Anna Kovaříčka ................................... 10 gr
Jan Frýdl ........................................ 10 gr
Pars 4 zl 20 gr
f 25a
Jíra Buchlovský .................................. 10 gr
Matěj Přítržský .................................. 10 gr
Jíra Kuběj ....................................... 10 gr
Jan Kachník ...................................... 10 gr
Eliáš Tovačovský ................................. 10 gr
Špitál bratrský
Jiřík Svoboda .................................... 10 gr
Martin Drešer .................................... 10 gr
Martin Mračno .................................... 10 gr
Kliment Kloboučník ............................... 10 gr
Lázna
Lukáš Vaňků ...................................... 10 gr

Z ulice Německé

Matěj Večeře ..................................... 10 gr
Jan Stojapil ..................................... 10 gr
Adam Bělínský .................................... 10 gr
Bratr Samuel ..................................... 10 gr
Vítek Načislavský ................................ 10 gr
Petr Paumgartner ................................. 10 gr
Jiřík Šalman ..................................... 10 gr

Vácslav Častkovský ............................... 10 gr
Pavel Blahů ...................................... 10 gr
Pars 6 zl 10 gr
f 25b
Jíra Častkovský .................................. 10 gr
Ondra Frydecký ................................... 10 gr
Jíra Ambrouzových ................................ 10 gr
Lukáš Příborský .................................. 10 gr
Jan Tomášků ...................................... 10 gr
Ondra Pertula .................................... 10 gr
Martin Mikulec ................................... 10 gr
Jiřík Kopřivnický ................................ 10 gr
Jan Pátků ........................................ 10 gr
Jíra Horemach .................................... 10 gr
Jan Ratišťkovský ................................. 10 gr
Thomáš Hlučínský ................................. 10 gr
Izaiáš Žoužela ................................... 10 gr
Vácslav Mochol ................................... 10 gr
Martin Peců ...................................... 10 gr
Mathyáš Hrnčíř ................................... 10 gr
Valenta Pokorný .................................. 10 gr
Jan Pišťák ....................................... 10 gr
Pavel Šimonů ..................................... 10 gr
Petr Sojka ....................................... 10 gr
Bratr Mathouš Peců ............................... 10 gr
Jan Drahotoušský ................................. 10 gr
Pars 7 zl 10 gr
f 26a
Z Starého města

Martin Mladík .................................... 10 gr
Jan Břice Sudoměřský ............................. 10 gr
Vácslav Ondroušů ................................. 10 gr
Jan Ambrů ........................................ 10 gr
Jan Houska ....................................... 10 gr
Řehoř Zábřezský .................................. 10 gr
Jíra Řehořů ...................................... 10 gr
Beneš Tesař ...................................... 10 gr
Jan Horazna ...................................... 10 gr
Pavel Horáček .................................... 10 gr
Jakub Tesař ...................................... 10 gr
Jan Ejvanovský ................................... 10 gr
Daniel Hyžů ...................................... 10 gr
Jíra Vlk ......................................... 10 gr
Vácslav Hanák .................................... 10 gr
Bureš Hanák ...................................... 10 gr
Martin Barvánek .................................. 10 gr
Petr Karvinský ................................... 10 gr
Jan Ostrý ........................................ 10 gr

Jan Ratiborský ................................... 10 gr
Šebesta Špaček ................................... 10 gr
Matěj Loucký ..................................... 10 gr
Pars 7 zl 10 gr
f 26b
Mikuláš Špaček ................................... 10 gr
Vácslav Vrchníček ................................ 10 gr
Řehoř Telků ...................................... 10 gr
Pavel Vyskočil ................................... 10 gr
Martin Marhecký .................................. 10 gr
Jan Kostický ..................................... 10 gr
Macek Pastýř ..................................... 10 gr
Mikuláš Maneků ................................... 10 gr
Jakub Řehořů ..................................... 10 gr
Jan Vávrů ........................................ 10 gr
Vácslav Knotek ................................... 10 gr
Martin Slováků ................................... 10 gr
Pars 4 zl

f 27a
Více plat koleda z podsedkův, od kterýchž roli robotní odjaty sou:

Z Německé ulice

Bartoš Janových .................................. 10 gr
Pavel Plášek ..................................... 10 gr

Z Starého města

Martin Lačný ..................................... 10 gr
Jíra Závada ...................................... 10 gr
Pavel Sokolů ..................................... 10 gr
Jakub Tarnovský .................................. 10 gr
Šimek Vodislavský ................................ 10 gr
Janek Sečkař ..................................... 10 gr
Vojtěch Kašubka .................................. 10 gr
Vaněk Zálešák .................................... 10 gr
Mikuláš Sečkařů .................................. 10 gr
Štěpán Kutějků ................................... 10 gr
Matěj Emrychů .................................... 10 gr
Jíra Ocas ........................................ 10 gr
Pavel Režný ...................................... 10 gr
Absolon Jektavý .................................. 10 gr
Pars 5 zl 10 gr

f 27b
Summa platu koledy z podsedkův napřed rozepsaných
jednou v rok, totiž o s[vaté]m Vácslavě,
vychází 35 zl.

f 28a
Plat suchých dnův, kterýž se spravuje z podsedkův robotních jednou v rok, totiž o s[vaté]m Vácslavě:

Z ulice Hradské a Židovské

Lev Joslů zeť ............................... 5 gr 1 den
Pavel Červenka .............................. 5 gr 1 den
Martin Rohatecký ............................ 2 gr 4 den
Martin Švestka .............................. 2 gr 4 den
Honz Kloboučník ............................. 5 gr 1 den
Ondřej Menšík ............................... 2 gr 4 den
Blažej Sedlář ............................... 2 gr 4 den
Jíra Oříšek ................................. 2 gr 4 den
Mojžíš, Abrahama Dlouhýho zeť ............... 2 gr 4 den
Vojtěch Kolomčík ............................ 2 gr 4 den
Geršl masař ................................. 2 gr 4 den
Ondra Zedník ................................ 2 gr 4 den
Jan Liptálský ............................... 2 gr 4 den
Špitál židovský ............................. 5 gr 1 den
Matěj Prosenský ............................. 2 gr 4 den
Jakub Polák ................................. 5 gr 1 den
Pars 1 zl 24 gr
f 28b
Šalomoun masař .............................. 5 gr 1 den
Aron krejčí ................................. 2 gr 4 den
Jan Kavoň ................................... 5 gr 1 den
Jakub Eliščin ............................... 5 gr 1 den
Jakub Polák ................................. 2 gr 4 den
Abraham Prostějovský ........................ 5 gr 1 den
Mojžíš Hesčin syn ........................... 5 gr 1 den
Šimše Žid ................................... 2 gr 4 den
David Polák ................................. 2 gr 4 den
Zachariáš Polák ............................. 5 gr 1 den
Jelen Bílený ................................ 5 gr 1 den
Markus zlatník .............................. 2 gr 4 den
Lazar Pinkusčin ............................. 2 gr 4 den
Mojžíš masař ................................ 2 gr 4 den
Viktorin kramář ............................. 2 gr 4 den
Volf masař .................................. 2 gr 4 den
Izák Kojetínský ............................. 5 gr 1 den
Mojžíš Čech kramář .......................... 5 gr 1 den
Mojžíš Danielů .............................. 5 gr 1 den
David Holomků strejc ........................ 5 gr 1 den
Geršl Žid ................................... 5 gr 1 den
Lazar krejčí ................................ 5 gr 1 den
Abraham knězů syn ........................... 5 gr 1 den
Pars 3 zl 5 gr 1 den

f 29a
Šalomoun Soplivý ............................ 5 gr 1 den
Izák Čaštinský .............................. 2 gr 4 den
Baruch Prostějovský ......................... 2 gr 4 den
Majer kněz židovský ......................... 5 gr 1 den
Jakub Bučovský .............................. 2 gr 4 den
Gabriel Koblížek ............................ 2 gr 4 den
Thomáš Polák ................................ 2 gr 4 den
Izák Šilhavý ................................ 2 gr 4 den
Volf Školný ................................. 2 gr 4 den
Izák Lipenský ............................... 5 gr 1 den
Lukáš Komňanský ............................. 2 gr 4 den
Mikuláš Lipovský ............................ 2 gr 4 den

Z ulice Německé

Matěj Porubský .............................. 2 gr 4 den
Pavel Charvát ............................... 2 gr 4 den
Thomáš Pěkník ............................... 5 gr 1 den
Vácslav Tesař ............................... 5 gr 1 den
Jíra Provazník .............................. 5 gr 1 den
Pavel Sedláků ............................... 2 gr 4 den
Jan Syla .................................... 2 gr 4 den
Lukáš Prokšů ................................ 5 gr 1 den
Pars 2 zl 9 gr 3 den
f 29b
Suchánková vdova ............................ 2 gr 4 den
Jíra Medloch ................................ 2 gr 4 den
Thobiáš Karvínský ........................... 2 gr 4 den

Z Starého města

Jíra Klimků ................................. 2 gr 4 den
Pavel Peklo ................................. 2 gr 4 den
Jakub zeť Kučerů ............................ 5 gr 1 den
Jan Režný ................................... 5 gr 1 den
Pars 23 gr 1 den

Summa platu suchých dnův vychází jednou v rok,
totiž o s[vaté]m Vácslavě
8 zl 1 gr 5 den.

f 30a
Plat za chmel z podsedkův robotních do stodol kromě těch, kteříž za ty roboty penězi platí, vychází o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok za 1 měřici po 9 den:

Z ulice Hradské

Lev Joslů zeť .......... za 4 měřice chmele .... 5 gr 1 den
Pavel Červenka ......... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Martin Rohatecký ....... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Martin Švestka ......... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Blažej Sedlář .......... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Jiřík Oříšek ........... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Mojžíš, Abrahama Dlouhýho zeť za 2 měřice ...... 2 gr 4 den
Geršl masař Žid ........ za 2 měřice ........... 2 gr 4 den

Z ulice Německé

Matěj Porubský ......... za 2 měřice chmele .... 2 gr 4 den
Vácslav Opavský ........ za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Thomáš Pěkník .......... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Vácslav Nivnický tesař za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Jíra Provazník ......... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Pavel Sedláků .......... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Jan Syla ............... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Pars za 44 měřic chmele po 9 den - 1 zl 26 gr 4 den
f 30b
Lukáš Prokšů ........... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Suchánková vdova ....... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Jiřík Medloch .......... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Thobiáš Komňanský ...... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den

Z Starého města

Jan Režný .............. za 4 měřice chmele .... 5 gr 1 den
Vácslav Drašťů ......... za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Jakub Kučerů zeť ....... za 4 měřice ........... 5 gr 1 den
Jíra Klimků ............ za 2 měřice ........... 2 gr 4 den
Pars za 22 měřic chmele po 9 den – 28 gr 2 den

Summa za 66 měřic chmele po 9 den
platu o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok vychází
2 zl 24 gr 6 den.

f 31a
Plat z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vác[lavě]:

Z Německé ulice

Jan Kojetínský ......... z poloulání ............ 8 gr
Marcelík Chytroška ..... z poloulání ............ 8 gr
Jan Pachtil ............ z poloulání ............ 8 gr

Z Starého města

Jan Augusta ............ ze 1 čtvrti ............ 4 gr
Ondra Bartošek ......... z poloulání ............ 8 gr
Jan Mathoušků .......... ze 1 čtvrti ............ 4 gr
Jan Bartošek ........... z poloulání ............ 8 gr
Michal Křižanovský ..... z poloulání ............ 8 gr

Summa platu z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních vychází
při s[vatém] Jiří 1 zl 26 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 26 gr.

f 31b
Kury humenní z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Z Německé ulice

Jan Kojetínský ......... z poloulání ........... 4 kury
Marcelík Chytroška ..... z poloulání ........... 4 kury
Jan Pachtil ............ z poloulání ........... 4 kury

Z Starého města

Jan Augusta ............ ze 1 čtvrti ........... 2 kury
Ondra Bartošek ......... z poloulání ........... 4 kury
Jan Mathoušků .......... ze 1 čtvrti ........... 2 kury
Jan Bartošek ........... z poloulání ........... 4 kury
Michal Křižanovský ..... z poloulání ........... 4 kury

Summa kur humenních vychází o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
28 kur, počítaje každou po 4 krejcařích,
činí za ně 1 zl 18 gr.

f 32a
Husy z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Z Německé ulice

Jan Kojetínský ......... z poloulání ............ 1 hus
Marcelík Chytroška ..... z poloulání ............ 1 hus
Jan Pachtil ............ z poloulání ............ 1 hus

Z Starého města

Jan Augusta ............ ze 1 čtvrti ............ ½ husy
Ondra Bartošek ......... z poloulání ............ 1 hus
Jan Mathoušků .......... ze 1 čtvrti ............ ½ husy
Jan Bartošek ........... z poloulání ............ 1 hus
Michal Křižanovský ..... z poloulání ............ 1 hus

Summa husí vychází o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
7 husí, počítaje každou po 4 gr,
činí za ně 28 gr.

f 32b
Sejry z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Z Německé ulice

Jan Kojetínský ......... z poloulání ............ 1 sejr
Marcelík Chytroška ..... z poloulání ............ 1 sejr
Jan Pachtil ............ z poloulání ............ 1 sejr

Z Starého města

Jan Augusta ............ ze 1 čtvrti ............ ½ sejra
Ondra Bartošek ......... z poloulání ............ 1 sejr
Jan Mathoušků .......... ze 1 čtvrti ............ ½ sejra
Jan Bartošek ........... z poloulání ............ 1 sejr
Michal Křižanovský ..... z poloulání ............ 1 sejr

Summa sejrův vychází při s[vaté]m Jiří 7 sejrův,
počítaje každý sejr po 1 gr,
činí za ně 7 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 7 gr.

f 33a
Vejce z poloulání a ze čtvrtí rolí robotních o Velikonoci jednou v rok:

Z Německé ulice

Jan Kojetínský ......... z poloulání ............. 20 vajec
Marcelík Chytroška ..... z poloulání ............. 20 vajec
Jan Pachtil ............ z poloulání ............. 20 vajec

Z Starého města

Jan Augusta ............ ze 1 čtvrti ............. 10 vajec
Ondra Bartošek ......... z poloulání ............. 20 vajec
Jan Mathoušků .......... ze 1 čtvrti ............. 10 vyjec
Jan Bartošek ........... z poloulání ............. 20 vajec
Michal Křižanovský ..... z poloulání ............. 20 vajec

Summa vajec vychází o Velikonoci jednou v rok
2 kopy 20 vajec.
Ty odvozují Její [Mil]osti Paní do fraucimeru na zámek.

f 33b
Plat od kovářů, zámečníků a kolářů strážnických:

Jakož kováři a zámečníci povinni byli z každého milíře vypálení uhlí Jeho [Mil]osti Pánu 1 vůz uhlí dávati.
Za to se podvolili stálý plat do důchodův Jeho [Mil]osti Páně dávati do roka 9 zl, aby mohli volně uhlí ku potřebám svým v horách páliti.
Kterýžto plat rozdílně dávati mají, totiž při s[vaté]m Jiří 4 zl 15 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 4 zl 15 gr.

f 34a
Plat z rolí z pole panošího o s[vaté]m Jiří a o s[vatém] Vácslavě:

Šimon Tesařů ........... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Bartl Wachter .......... ze 2 čtvrtí ............ 16 gr
Sirotci Skřičkovští .... ze 1 ½ čtvrti .......... 12 gr
Pavel Vodička .......... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Mauric Keller .......... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Mathyáš Ostřešovský .... ze 2 čtvrtí ............ 16 gr
Jan Vnuček ............. ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Jan Kovářů ............. ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Bratr Samuel ........... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Jan Pátků .............. ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Thomáš Pěkník .......... ze 1 ½ čtvrti .......... 12 gr
Vácslav Vrchníček ...... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Petr Kostický .......... ze ½ čtvrti ............ 4 gr
Pavel Černý ............ ze 1 čtvrti ............ 8 gr
P[an] Kryštof z Lichtenštejna ze 1 čtvrti ....... 8 gr
Jan Bílkovský .......... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Pavel Macháčků ......... ze ½ čtvrti ............ 4 gr
Štefan Lech ............ ze ½ čtvrti ............ 4 gr
Pavel Zoubek ........... ze 1 čtvrti ............ 8 gr
Martin Kašuba .......... ze ½ čtvrti ............ 4 gr
z roli Strejčkovské, kterouž bratří mají
ze 1 čt[vrti] .......... 8 gr

Summa platu z rolí z pole panošího o s[vaté]m Jiří
5 zl 26 gr
a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž 5 zl 26 gr.
f 34b
Plat z rolí aneb čtvrtí bezpurgkrechtních v sedlským poli o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Martin Duchoněk ........ ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
Eva Mlčiznová .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Šimon Tesařů ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Simeon Blanařů ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Mathyáš Zvonař ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Pavel Zezhulů .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jiřík Hulínský ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Mathyáš Prahenus ....... ze 5 ½ čtvrti ..... 2 zl 6 gr
více on z sirotčí ...... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Martin Vodička ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Bartholoměj Šlechta .... ze 4 čtvrtí ....... 1 zl 18 gr
Vácslav Urbanů ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Sirotci Skřičkovští .... ze 3 čtvrtí ....... 1 zl 6 gr
Vácslav Sýkora ......... ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
Mathouš Martinků ....... ze 1 čtvrti ............ 12 gr

Jiřík Cibulka .......... ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
Martinus Rožumberský ... ze 3 čtvrtí ....... 1 zl 6 gr
Jan Hulínský ........... ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Jiřík Prašťků .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Voldřichů .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Kovářů ............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Pars 14 zl
f 35a
Jan Frýdl .............. ze 1 ½ čtvrti .......... 18 gr
Jíra Buchlovský ........ ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jíra Kuběj ............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Matěj Večeře ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jindra Valač ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Šilhavý ............ ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Bratr Mathouš .......... ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
drží ty 2 čtvrti bez platu do vůle Jeho [Mil]osti Páně
Daniel Hyžů ............ ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Ostrý .............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Pavel Vyskočil ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Kostický ........... ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Jakub Řehořů ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Martin Slováků ......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Petr Kostický .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
P[an] Hendrich Flanc ... ze 5 čtvrtí ....... 2 zl
P[an] Kryštof z Lichtenštejna ze 2 čtvrtí ....... 24 gr
P[an] Jan Stařímský .... ze 4 čtvrtí ....... 1 zl 18 gr
Thobiáš Purgkrábek ..... 2 čtvrti, má na ně osvobození
P[an] Gabriel Kučovský ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
více on ze 2 čtvrtí roli puštěné jemu
od Jeho [Mil]osti Pána, dává ................. 24 gr
Pavel Macháčků ......... ze 2 čtvrtí ............ 24 gr
Anna Komoráška ......... ze 3 čtvrtí ....... 1 zl 6 gr
Daniel Lukovský ........ ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Pars 14 zl
f 35b
Jakub Volbarský ........ ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Ambrož Ratibořský ...... ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Martin Ďulička ......... ze ½ čtvrti ............ 6 gr
rolí ke dvoru Její [Mil]osti Paní
od p[ana] Domanskýho 6 čtvrtí .......... 2 zl 12 gr
má na to osvobození
Jíra Kovář ............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Běta Ryšavá ............ ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Vácslav Kaláb .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Simeon Vítků ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Pernikář ........... ze 3 čtvrtí ....... 1 zl 6 gr
též z sirotčí Gergelovské ....................... 12 gr
Jan Kotlík ............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Mathouš Kopydlanský .... ze 1 ½ čtvrti .......... 18 gr

Valenta Krnovský ....... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Jan Bartošů ............ ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Jíra Noha .............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
na roli Mitmánkovské, kterouž bratří
ke zboru strážnickýmu mají ................... 12 gr

Z Radějova

Matěj Morous ........... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Viktorin Podolský ...... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Vácslav Michalů ........ ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Pavel Žáků ............. ze 1 ½ čtvrti .......... 18 gr
Jan Pánků .............. ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Pars 11 zl
f 36a
Mathouš Beňků .......... ze 1 čtvrti ............ 12 gr
Bratr Jan Cedron ....... ze ½ čtvrti ............ 6 gr
Jan Zborovský, syn Svačinů ze ½ čtvrti .......... 6 gr

Ze Lhoty Tvarožné

Martin Lišků z roli klučovaniny ................. 8 gr
Jiřík Prašťků z roli klučovaniny ................ 8 gr
Pars 1 zl 10 gr

Summa všeho platu z rolí bezpurgkrechtních v sedlským poli
o s[vaté]m Jiří vychází 40 zl 10 gr
a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž 40 zl 10 gr.

f 36b
Plat z louk na Veliké počna od Moravy k hatím:

Pod hatěmi

Michal Křižanů .......................... 3 gr
z louky od podsedku,
který držel p[an] Halcnovský ......... 3 gr 1 den 1 víd
Martin Duchoněk ......................... 3 gr 2 den
Jan Kovařík ............................. 4 gr
Thobiáš Náhlý ........................... 1 gr
Jan Pernikář ............................ 1 gr
Thobiáš Strejček ........................ 2 gr
Jan Bílkovský ........................... 3 gr 4 den
Bratr Samuel ............................ 2 gr 3 ½ den
Jan Fitule .............................. 1 gr
Jakub Ostravský ......................... 3 gr
Jíra Medloch ............................ 3 gr
Mathyáš Ostřešovský ze dvou louk ........ 8 gr
Thobiáš Stloup .......................... 10 gr
louka špitálská, nedává se z ní platu
Mathouš Martinků ........................ 8 gr
Mathouš Kopydlanský ..................... 8 gr
Vácslav Urbanů .......................... 3 gr
též on z druhé louky podle ní Ožvoldovské 3 gr
Martin Opavský .......................... 3 gr 1 den
Michal Křižanů .......................... 2 gr
Martin Slováků .......................... 3 gr 5 ½ den
Pars 2 zl 19 gr 3 den 1 v
f 37a
Paní Bohunka Domousická ................. 18 gr
Martin Kašuba ........................... 3 gr
Daniel Skutecký ......................... 2 gr 1 den 1 víd
Jiřík Karásek ........................... 2 gr
Bartoš Písař ............................ 2 gr
Jan Pernikář ............................ 2 gr 1 den
též on z druhé .......................... 1 gr
Jiril Krejčí ............................ 3 gr
Mathyáš Prahenus ........................ 2 gr
též on z druhé louky .................... 8 gr
P[an] Jan Stařímský ..................... 8 gr
též on z druhé louky .................... 5 gr
Vácslav Vrchníčků ....................... 7 gr
Martin Opavský .......................... 3 gr
Martinus Rožumberský .................... 4 gr
P[an] Hendrych Flanc .................... 6 gr
louka ke dvoru Její [Mil]osti Paní ...... 12 gr
P[an] Kryštof z Lichtenštejna ........... 12 gr
Vácslav Urbanů z louky orací ............ 12 gr
P[aní] Skřičkovská vdova ................ 20 gr

Ambrož Bednář ........................... 5 gr 5 ½ den
Thobiáš Purgkrábek ...................... 5 gr 3 ½ den
má na tou louku obdarování
Pars 4 zl 25 gr 6 den 1 v
f 37b
Nad hatěmi

Jíra Nyč ................................ 4 gr 2 ½ den
Jan Kotlík .............................. 3 gr 4 den
Blažej Mlčizna .......................... 3 gr
Pavel Mareš ............................. 10 gr
Jan Frýdl ............................... 3 gr
Jan Bílkovský ........................... 3 gr
louka kněžská
louka ke dvoru Její [Mil]osti Paní ...... 3 gr
Pavel Macháčků .......................... 8 gr
Jíra Šermíř ............................. 6 gr 4 den
Mathyáš Oborovský zvonař ................ 6 gr
louka špitálská
Vácslav Nyč ............................. 1 gr
Jan Voldřichů ........................... 6 gr
Mathyáš Prahenus ........................ 6 gr

Pod lhotským rybníkem

Jan Malenovský .......................... 3 gr
P[an] Gabriel Kučovský .................. 5 gr
Martin Komoráš .......................... 4 gr 3 ½ den
Jiřík Hulínský .......................... 4 gr 4 den
Jindra Kopydlanský ...................... 8 gr
P[aní] Kateřina Skřičkovská ze 3 louk ... 12 gr
Pavel Javornický ze dvou louk ........... 7 gr
Mikuláš Škeřupů ......................... 2 gr 2 den
Pars 3 zl 19 gr 6 den

f 38a
Summa platu z louk na Veliké vychází
o s[vaté]m Jiří 11 zl 5 gr 2 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 11 zl 5 gr 2 ½ den.

f 38b
Plat z zahrádek pod rybníkem lhotským:

Pavel Plášek ............................. 3 gr
Jan Bílkovský ............................ 4 gr 5 den
Jakub Bakovský ........................... 8 gr
Ambrouzek bednář ......................... 6 gr
Daniel Mazánků ........................... 6 gr
Mathouš Kopydlanský ...................... 1 gr

Suma platu z tychž zahrádek vychází
při s[vaté]m Jiří 28 gr 5 den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 28 gr 5 den.

f 39a
Plat z zahrádek zelných nad hatěmi lideřovskými:

Jakub Volberský ......................... 1 gr
Mauric Keller ........................... 1 gr
Johanka Kalná ........................... 3 ½ den
Martin Kašuba ........................... 3 ½ den
Jan Zachů ............................... 3 ½ den
Jan Frýdl ............................... 3 ½ den
Jiril Krejčí ............................ 1 gr
Thomášek tesař .......................... 1 gr
Jíra Nyč ................................ 1 gr
Lazar Šuch .............................. 3 ½ den
mlynář strážnický ....................... 6 gr
Mathyáš Prahenus ........................ 4 gr
Lukáš Vaňků ............................. 2 gr
Jan Pernikář ............................ 4 gr
Jiřík Hulínský .......................... 2 gr
Martinus Rožumberský .................... 2 gr
Štefan Lech ............................. 2 gr
Bartl Wechter ........................... 1 gr
Filip Ostravský ......................... 1 gr

Summa platu z tychž zahrádek
o s[vaté]m Jiří 1 zl 1 gr 3 ½ den
a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 1 gr 3 ½ den.

f 39b
Plat z louky a zahrádek pod chmelnicí:

Matěj Večeře z louky ................... 6 gr
též on z zahrádky zelné ................ 8 gr
Jakub Ostravský z roli ................. 4 gr
Martin Ďulička ......................... 2 gr 3 ½ den
Pavel Macháčků z zahrady zelné ......... 3 gr

Summa platu z louky a zahrádek pod chmelnicí vychází
o s[vaté]m Jiří 23 gr 3 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 23 gr 3 ½ den.

f 40a
Plat z louk v Orlí:

Štefan Lech ........................... 4 gr
z louky k domu bratrskýmu
z louky Melicharovské sirotčí ......... 8 gr 2 den
Bratr Pavel Věrovanský ................ 2 gr 5 den
Jan Slováčků .......................... 4 gr
Bartholoměj Šlechta ................... 4 gr 5 den
též on z louky Vančurovské ............ 10 gr
Vácslav Sýkora ........................ 5 gr
Pavel Surý z Bobalova ................. 7 gr
Komoráška ............................. 12 gr
Jakub Řehořů .......................... 6 gr
Pavel Zoubek .......................... 4 gr
P[aní] Kateřina Skřičkovská ........... 3 gr
Pavel Zezhula ......................... 3 gr
Jan Hulínský .......................... 3 gr
Pavel Tuček ........................... 5 gr
Mathouš Martinků ...................... 5 gr
Šimon Tesařů .......................... 6 gr
Jiřík Kuběj ........................... 3 gr
z louky ke zboru petrovskýmu .......... 3 gr
Pars platu z louk v Orlí 3 zl 8 gr 5 den
f 40b
Mathyáš Prahenus ...................... 9 gr
P[aní] Kateřina Skřičkovská z louky,
kterou míval p[an] Okrutský ........ 3 gr
z louky Kučerovské sirotčí ............ 5 gr
z louky obecní ........................ 8 gr
Jan Škrášek ........................... 4 gr
Martinus Rožumberský .................. 4 gr
Jan Vnuček ze 2 louk pospolu .......... 8 gr
Jíra Bartošů z Rybář petrovských z zahrady orací
a při ní jest kus loučky, dává z toho 15 gr
Jan Pernikář .......................... 3 gr 1 den

Pavel Zezhulů ......................... 9 gr
Simeon Vítků .......................... 10 gr
Mathouš Krchňavý z Bobalova ........... 6 gr 1 ½ den
Mikuláš Rivola ........................ 4 gr
Jíra Kopců z Rybář petrovských ........ 4 gr
Pars 3 zl 2 gr 2 ½ den

Summa platu z louk v Orlí
vychází o s[vaté]m Jiří 6 zl 11 gr ½ den
a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl 11 gr ½ den.

f 41a
Plat z rolí při Golgatě:

Jan Bobr z Bobalova
z nivy v panoším poli dává ......... 16 gr
z roli Kučerovské, kteráž pustá jest .. 4 gr
Mathouš Oponáš ........................ 2 gr 2 den
Pavel Zoubek ze 2 dává ................ 15 gr 3 ½ den
Thomáš Prostějovský ................... 7 gr
Valenta Soukeník ...................... 10 gr 3 ½ den
Matěj Večeře .......................... 10 gr
Ondra Jetel ........................... 16 gr 3 ½ den
P[an] Hendrich Flanc .................. 18 gr
Jerolímek ............................. 7 gr 3 ½ den
Jíra Pernikář ......................... 7 gr 3 ½ den
Staněk Tesař .......................... 15 gr
Jan Peštrnák .......................... 87 gr 3 ½ den
Vácslav Soška z Petrova ............... 10 gr
Šimon Tesařů .......................... 24 gr
Martin Slováků ........................ 15 gr

Summa platu z rolí při Golgatě vychází
při s[vaté]m Jiří 6 zl 6 gr 2 den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl 6 gr 2 den.

f 41b
Plat z rolí, zahrádek a louk na Dolních Vrbkách:

Vácslav Bílků z roli orací ............... 20 gr
Martin Kašuba z zahrádky zelné ........... 1 gr
Jan Kovařík z roli orací ................. 5 gr
Valenta Krnovský ......................... 4 gr
Martin Slováků z louky ................... 14 gr
Řehoř Zábřezský .......................... 1 gr
Jan Horazna z zahrádky zelné ............. 1 gr
Daniel Hyžů .............................. 1 gr
Štěpán Kutějků ........................... 1 gr
Martin Mladíček .......................... 1 gr
Jan Pohanka .............................. 1 gr
Pavel Tuček z zahrádky nové .............. 5 gr
Vácslav Kaláb ............................ 4 gr
Jan Bílkovský ............................ 2 gr 2 den
Staněk Žílů z Sudoměřic .................. 4 gr
Anna Jana Žílového z druhé polovice ...... 4 gr
Vácslav Bílků ............................ 4 gr
Štěpán Kutějků ........................... 3 gr 2 den
Martin Chovánek z Bobalova ............... 6 gr
Jan Bobr z louky orací ................... 5 gr
Pars platu z Vrbek 2 zl 27 gr 4 den
f 42a
Jan Grušík z Rybář petrovských ........... 9 gr
Pavel Mlynář z roli orací ................ 5 gr
Šimon Konečný z Bobalova z druhé polovice 5 gr
Martin Kašuba z louky orací .............. 3 gr
Izaiáš Žoužela ........................... 8 gr
Pavel Mlynář ............................. 8 gr 3 den
Pars 1 zl 8 gr 3 den

Summa platu z rolí, zahrádek a louk
na Dolních Vrbkách vychází o s[vaté]m Jiří 4 zl 6 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 4 zl 6 gr.

f 42b
Plat z louk oracích a zahrádek zelných v Hačkách:

Jan Sládek z Bobalova ..................... 8 gr
Matěj Tichý ............................... 3 gr
Jíra Kopců ................................ 3 gr
Jíra Šafář ................................ 18 gr
Jíra Martinků ............................. 14 gr
Pavel Kušánek ............................. 16 gr
Pavel Plášek .............................. 8 gr
Beneš Tesař z zahrádky zelné .............. 1 gr 5 den
Jan Pohunků ............................... 1 gr 5 den
Adam Bělínský ............................. 1 gr 5 den
Jan Vyskočil .............................. 1 gr 5 den
Jakub Kučera .............................. 1 gr 5 den
Jan Houska ................................ 1 gr 5 den
Jan Kostický .............................. 1 gr 5 den
Martin Trn ................................ 1 gr 5 den
Matěj Pastýř .............................. 1 gr 5 den
Jakub Tarnovský ........................... 1 gr 5 den
Thomáš Hlučínský .......................... 1 gr 5 den
Jan Kunovský .............................. 1 gr 5 den
Pars z louk v Hačkách 3 zl 7 gr 4 den
f 43a
Jíra Stařický ............................. 1 gr 5 den
Jan Peprný ................................ 1 gr 5 den
Ondra Pertula ............................. 1 gr 5 den
Mikuláš Manek ............................. 1 gr 5 den
Pavel Režný ............................... 1 gr 5 den
Jan Maneků ................................ 1 gr 5 den
Jíra Kopřivnický .......................... 1 gr 5 den
Thomáš Venclů ............................. 1 gr 5 den
Mathouš Krchňavý .......................... 18 gr
Pavel Krchňavý z druhé polovice ........... 18 gr
Jan Voldřichů ............................. 1 gr 5 den
Jíra Buchlovský ........................... 1 gr 5 den
Jíra Honových ............................. 1 gr 5 den
Bartoš Janových ........................... 1 gr 5 den
Martin Mračnů ............................. 1 gr 5 den
Izaiáš Žoužela ............................ 1 gr 5 den
Vácslav Mochol ............................ 1 gr 5 den
Jan Hřivnák ............................... 1 gr 5 den
Lukáš Příborský ........................... 1 gr 5 den
Mathyáš Hrnčíř ............................ 1 gr 5 den
Jiřík Svoboda ............................. 1 gr 5 den
Ondra Frydecký ............................ 1 gr 5 den
Pars v Hačkách 2 zl 10 gr 2 den

f 43b
Matěj Večeře .............................. 10 gr
Pavel Pikhart ............................. 6 gr
Martin Vlků ............................... 6 gr
Ondra Bartošek z louky .................... 3 gr 3 ½ den
Jan Bartošek z louky ...................... 1 gr 3 ½ den
Pars 27 gr

Summa platu z louk oracích a zahrádek zelných v Hačkách
vychází při s[vaté]m Jiří 6 zl 14 gr 6 den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl 14 gr 6 den.

f 44a
Plat z klučovanin v Hrádečné:

Jíra Kovář ................................ 18 gr
Jíra Cimrmon kovář ........................ 20 gr
Běta Ryšavá ............................... 4 gr
Jan Ruka z Svadčinovské ................... 6 gr
Thobiáš Purgkrábek ........................ 2 gr
Thomáš Tesař .............................. 4 gr
Jan Doubek ................................ 2 gr
Filip Koláčků ............................. 2 gr
Jíra Škrabal z kusu roli a z zahrady ...... 15 gr
Pavel Macháčků z chmelince ................ 1 gr
Zuzanna Kokrdka z zahrádky ................ 5 gr

Summa platu z klučovanin v Hrádečné
vychází o s[vaté]m Jiří 2 zl 19 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 19 gr.

f 44b
Plat z klučovanin a zahrádek zelných na Horních Vrbkách:

Samuel Prašťků z nivky klučovaniny ......... 21 gr
Jan Thomášků z zahrádky zelné .............. 1 gr 3 ½ den
Jan Khlole purgkrabí ....................... 1 gr 3 ½ den
Jan Stojapil z roli i z zahrádky zelné ..... 10 gr
Matěj Bartulovský z klučovaniny ............ 10 gr
Matěj Večeře z klučovaniny ................. 6 gr
Thomáš Prostějovský z zahrádky zelné ....... 2 gr
Jan Pátek z zahrádky zelné ................. 1 gr
Ožvald krejčí z klučovaniny roli ........... 17 gr

Summa platu z klučovanin a zahrádek zelných na Horních Vrbkách
vychází při svatým Jiří 2 zl 10 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 10 gr.

f 45a
Plat z kopanin za cihelnou a pod Doubravou:

P[an] Jan Stařímský z klučovaniny
za cihelnou ............................ 16 gr 3 ½ den
více týž p[an] Jan Stařímský
z kopaniny pod Doubravkou ze 41 provazců, z každého
provazce po 1 ½ gr, činí ........... 2 zl 1 gr 3 ½ den

Summa platu z kopanin za cihelnou a pod Doubravkou
vychází při svatým Jiří 2 zl 18 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 18 gr.

f 45b
Plat ze štěpnic i z roubanic starých i nových od Řečice až po Tečelec, též nad i pod hatěmi při zámku:

Z města

Martin Duchoněk, písař důchodní,
z roubanice za pivovarem ........... 1 gr 4 ½ den 1 víd
též on z roubanice nad hatěmi ...... 4 gr
též ze štěpnice nad hatěmi ......... 2 gr
Eva Mlčiznová ze štěpnice od Řečice ... 2 gr 3 ½ den
též z druhé štěpnice od Řečice ..... 2 gr 3 ½ den
též z roubanice za Bakovicí ........ 1 gr 5 den
Thobiáš Stloup z roubanice od Řečice .. 3 gr 3 ½ den
též ze štěpnice za Bakovicí ........ 3 gr 5 den
též více odtud ..................... 3 gr 6 den
Šimon Tesařů ze štěpnice nad hatěmi ... 5 gr 3 den
Simeon Blanařů ze štěpnice od Řečice .. 5 gr
též on z kopce za Rybáři ........... 1 gr
též z roubanice pod hatěmi ......... 2 gr
též ze včelína ..................... 1 gr 4 ½ den 1 víd
z roubanice nad zámkem Kapounkovské 6 gr 3 ½ den
z roubanice Kavkovské nad hatěmi ... 6 gr
Pars 1 zl 18 gr ½ den
f 46a
Dům Jeho [Mil]osti Pána
Dům Její [Mil]osti Paní
ze 5 štěpnic za pivovarem .......... 9 gr 3 ½ den
nepočítá se, má na to obdarování
Martin Jankho ze štěpnice pod hatěmi .. 4 gr
též on z roubanice odtudž .......... 4 gr
Mathyáš Oborovský zvonař
ze štěpnice od Řečice .............. 1 gr 3 ½ den
Pavel Zezhulů ze štěpnice pod hatěmi .. 5 gr 1 den 1 víd
Jan Barveník z roubanice pod hatěmi ... 2 gr
Jiřík Hulínský
ze štěpnice Barvířovské za mlejnem 1 gr
z štěpnice sirotčí od Řečice ....... 5 gr
Mathyáš Prahenus ze štěpnice od Řečice 4 gr
Martin Vodička
ze štěpnice sirotčí u Bakovice ..... 3 gr 3 ½ den
z roubanice pod hatěmi ............. 4 gr
Bartl Wachter ze štěpnice za mlejnem .. 2 gr
Bartholoměj Šlechta
ze štěpnice od Řečice .............. 4 gr 3 ½ den
Vácslav Urbanů ze štěpnice od Řečice .. 4 gr
dům sirotkův Skřičkovských
ze štěpnice pod hatěmi ............. 4 gr
z roubanice od Řečice .............. 3 gr
Pars 1 zl 21 gr 4 ½ den 1 v

f 46b
Vácslav Sýkora ze štěpnice od Řečice .. 4 gr
Pavel Tuček ze štěpnice od Řečice ..... 2 gr 3 ½ den
též on z štěpnice sirotčí od Řečice 1 gr 3 ½ den
z roubanice pod hatěmi ............. 2 gr 5 ½ den
Jiřík Cibulka z roubanice pod hatěmi .. 4 gr 1 den
Pavel Vodička ze štěpnice pod hatěmi .. 6 gr
též on z 2 roubanic pod hatěmi ..... 3 gr 5 den
Martinus Rožumberský
ze štěpnice za mlejnem ............. 3 gr 3 ½ den
též on z roubanice pod hatěmi ...... 6 gr 3 ½ den
též z roubanice nad Bakovicí ....... 5 gr 2 den
Vácslav Chládek ze štěpnice pod hatěmi 3 gr 3 ½ den
též on z roubanice pod hatěmi ...... 5 gr
Mauric Keller ze štěpnice nad hatěmi .. 4 gr
též on z roubanice pod hatěmi ...... 4 gr
též z roubanice Jezuvitovské ....... 3 gr
Balcar Teyber ze štěpnice před Bakovicí 3 gr
Jan Hulínský z roubanice pod hatěmi ... 3 gr 5 den
Mathyáš Ostřešovský
ze štěpnice od Řečice .............. 5 gr
z druhé v témž místě ............... 4 gr
ze štěpnice u mlejna ............... 4 gr
Pars 2 zl 19 gr 4 den
f 47a
Jiřík Praštků ze štěpnice u Řečice .... 5 gr
z roubanice v témž místě ........... 1 gr 3 ½ den
z roubanice pod hatěmi ............. 9 gr

Z ulice Zákostelní

Johanka Kalná ze štěpnice za mlejnem .. 3 ½ den
Nikodem Frozín ze štěpnice od Řečice .. 1 gr
též on z druhé od Řečice ........... 2 gr
Bratr Pavel Věrovanský
ze štěpnice od Řečice .............. 2 gr
Jan Vnuček z roubanice pod hatěmi ..... 5 gr
též on z druhé v témž místě ........ 9 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 4 gr
Jan Kovářů ze štěpnice od Řečice ...... 2 gr 3 ½ den
z roubanice v témž místě ........... 2 gr 3 ½ den
ze štěpnice před Bakovicí .......... 1 gr 3 ½ den
Jan Frýdl ze štěpnice za mlejnem ...... 4 gr 2 den
ze štěpnice od Řečice .............. 4 gr 3 ½ den
ze včelínu nad hatěmi .............. 2 gr 3 ½ den
Jíra Buchlovský ze štěpnice za mlejnem 3 gr 3 ½ den
ze štěpnice nad hatěmi ............. 4 gr
z roubanice pod hatěmi ............. 3 gr
Pars 2 zl 7 gr 2 den

f 47b
Matěj Přítržský z roubanice pod hatěmi 3 gr 3 ½ den
Jiřík Kuběj z štěpnice od Řečice ...... 1 gr 2 den
Pavel Červenka z štěpnice nad hatěmi .. 3 gr
Eliáš Tovačovský z roubanice pod hatěmi 2 gr
též ze štěpnice u Bakovice ......... 1 gr 4 ½ den 1 víd
Martin Drešer ze štěpnice od Řečice ... 1 gr 3 ½ den
Martin Mračno z roubanice za zámkem ... 2 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 2 gr
Klimek Kloboučník z roubanice od Řečice 1 gr 4 ½ den 1 v
Lukáš Vaňků z roubanice od Řečice ..... 2 gr
též on ze štěpnice od Řečice ....... 1 gr 4 ½ den 1 v
z roubanice nad hatěmi ............. 2 gr
též více ze 2 roubanic nad hatěmi .. 4 gr

Z Rybářské ulice

Pavel Pikhart z roubanice nad hatěmi .. 7 gr 3 ½ den
též ze včelína nad zámkem .......... 4 gr 3 ½ den
Staněk Opavský ze štěpnice nad hatěmi 5 gr 1 den
též z roubanice nad hatěmi ......... 1 gr 3 den
Florián Fitoule z roubanice nad hatěmi 2 gr 3 ½ den
Jan Jelínek z roubanice za zámkem ..... 3 gr
Pars 1 zl 22 gr 3 ½ den 1 v
f 48a
Vácslav Koudelka z roubanice nad hatěmi 5 gr
též z štěpnice a včelína ........... 4 gr
Jan Ištvan ze štěpnice nad hatěmi ..... 3 gr
z roubanice pod hatěmi ............. 3 gr 3 ½ den
též z druhé roubanice pod hatěmi ... 2 gr 4 ½ den 1 v
Mathouš Čermák ze štěpnice nad hatěmi 2 gr
Alžběta Knězovka vdova
ze štěpnice nad zámkem ............. 2 gr
Jan Zachů ze štěpnice za pivovarem .... 3 gr
Mikuláš Lipovský ze štěpnice za mlejnem 5 gr

Z Německé ulice

Matěj Večeře ze štěpnice od Řečice .... 1 gr
též z roubanice za zámkem .......... 4 gr
též z roubanice od Řečice .......... 3 gr
Jan Stojapil ze štěpnice před Bakovicí 2 gr
z druhé štěpnice v témž místě ...... 1 gr 4 ½ den
též z roubanice od Řečice .......... 3 gr
Jan Bělínský ze štěpnice pod hatěmi ... 2 gr
též z roubanice od Řečice .......... 1 gr
též z druhé roubanice od Řečice .... 4 gr 3 ½ den
Pars 1 zl 18 gr – 1 v

f 48b
Bratr Samuel z štěpnice při Bakovici .. 5 gr 5 ½ den
Jan Kojetínský z roubanice od Řečice .. 2 gr 3 ½ den
Pavel Blahů ze štěpnice od Řečice ..... 3 gr 1 den 1 v
též z roubanice od Řečice .......... 4 gr 3 ½ den
též ze štěpnice od Řečice .......... 1 gr
Bartoš Janových ze štěpnice od Řečice 1 gr
též on z druhé stěpnice od Řečice .. 2 gr
Ondra Frydecký z roubanice od Řečice .. 3 gr
též on z druhé roubanice od Řečice 5 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 1 gr 1 den
Lukáš Příborský z roubanice od Řečice 1 gr 3 ½ den
Jan Tomášků ze štěpnice u Jašavy ...... 5 gr
též z roubanice u Jašavy ........... 2 gr
Pavel Plášek ze štěpnice od Řečice .... 3 gr
též on z roubanice od Řečice ....... 4 gr 3 ½ den
též z druhé roubanice od Řečice .... 4 gr
Martin Mikulec ze štěpnice od Řečice .. 4 gr 4 den
též z roubanice od Řečice .......... 4 gr 2 den
též z druhé roubanice v témž místě 4 gr 4 den
též on z třetí roubanice v témž místě 1 gr 1 den 1 v
Jiřík Kopřivnický
z roubanice od Bakovice ............ 4 gr
též on z druhé roubanice od Bakovice 1 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 3 gr
Pars 2 zl 11 gr 6 den
f 49a
Jan Pátků ze štěpnice od Bakovice ..... 1 gr 2 den
též on ze štěpnice od Řečice ....... 2 gr
též z roubanice od Řečice .......... 4 gr 3 ½ den
Marcelík Chytroška z roubanice od Řečice 4 gr
Jan Ratiškovský ze štěpnice pod mlejnem 2 gr 3 ½ den
též ze štěpnice v témž místě ....... 3 gr
Thomáš Hlučínský ze štěpnice od Řečice 3 gr 1 den 1 v
Izaiáš Žoužela ze štěpnice od Řečice .. 5 ½ den
též z roubanice od Řečice .......... 5 gr 3 ½ den
Vácslav Mochol ze štěpnice od Řečice .. 2 gr
též on z druhé štěpnice od Řečice .. 4 gr 3 ½ den
též z roubanice od Řečice .......... 3 gr
též z druhé roubanice v těch místech 1 gr 3 ½ den
Thomáš Pěkník z roubanice pod hatěmi .. 1 gr 4 ½ den 1 v
též z roubanice od Řečice .......... 3 gr 3 ½ den
Vácslav Tesař z roubanice od Řečice ... 3 gr 3 ½ den
též z druhé roubanice odtudž ....... 2 gr
Jiřík Provazník z roubanice od Řečice 3 gr
též ze štěpnice pod hatěmi ......... 2 gr 3 ½ den
Mathyáš Hrnčíř ze štěpnice nad Bakovicí 2 gr 3 ½ den
též on z roubanice od Řečice ....... 2 gr 3 ½ den
též z druhé roubanice od Řečice .... 3 gr
Pars 2 zl 2 gr ½ den

f 49b
více Math[yáš] Hrnčíř
ze štěpnice pod Bakovicí ........... 2 gr
též on z roubanice pod hatěmi ...... 8 gr
též on ze štěpnice pod Bakovicí .... 1 gr
Pavel Šimonů ze štěpnice od Řečice .... 9 gr
Petr Sojka ze štěpnice od Řečice ...... 2 gr 1 den 1 v
též on z roubanice od Řečice ....... 5 gr
Lukáš Prokšů z roubanice nad hatěmi ... 1 gr 3 ½ den
z roubanice od Řečice .............. 1 gr 4 ½ den
z druhé roubanice v témž místě ..... 1 gr 1 den 1 v
Jan Dahotoušský z roubanice od Řečice 5 gr
Jiřík Medloch ze štěpnice od Řečice ... 1 gr 4 ½ den 1 v

Z Starého města

Vácslav Ondroušů z roubanice od Řečice 3 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 2 gr
Jan Ambrů z roubanice od Řečice ....... 4 gr
Jan Houska z roubanice od Řečice ...... 4 gr
též z druhé v témž místě ........... 1 gr 3 ½ den
Řehoř Zábřezský z roubanice od Řečice 2 gr
též z druhé v tom místě ............ 4 gr
též z roubanice pod hatěmi ......... 2 gr
Pars 2 zl – 5 ½ den 1 v
f 50a
Jan Horazna z roubanice od Řečice ..... 3 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 1 gr
Pavel Horáček z roubanice od Řečice ... 2 gr
Jakub Tarnovský z roubanice od Řečice 2 gr 3 ½ den
Daniel Hyžů z roubanice od Řečice...... 4 gr
též on z druhé v těch místech ...... 1 gr 4 ½ den 1 v
Jíra Vlk z roubanice od Řečice ........ 3 gr
Vácslav Hanák z roubanice od Řečice ... 5 gr
Vácslav Bílek z roubanice od Řečice ... 4 gr
Petr Karvinský z roubanice od Řečice .. 4 gr
Janek Sečkař z roubanice od Řečice .... 1 gr 4 ½ den 1 v
též on z druhé v těch místech ...... 1 gr 1 den 1 v
Jan Ostrý z roubanice od Řečice ....... 2 gr 3 ½ den
Vojtěch Kašubka ze 2 roubanic od Řečice 5 gr
Jíra Klimků z roubanice od Řečice ..... 2 gr
Jakub Kučera z roubanice od Řečice .... 3 gr
Mikuláš Špaček z roubanice od Řečice .. 2 gr 3 ½ den
Štěpán Kutějků z roubanice od Řečice .. 3 gr
Vácslav Vrchníček z roubanice od Řečice 5 gr
též on ze štěpnice od Řečice ....... 1 gr
Jan Režný z roubanice od Řečice ....... 5 gr
Pars 2 zl 2 gr 1 den

f 50b
Matěj Emrychů z roubanice od Řečice ... 3 gr
Řehoř Talků ze štěpnice od Řečice ..... 2 gr 1 den 1 v
Ondra Bartošek z roubanice od Řečice .. 3 gr
Jíra Ocas ze 2 nových roubanic od Řečice 6 gr
Pavel Režný z roubanice od Řečice ..... 3 gr
Jan Mathoušků
ze 2 nových roub[anic] od Řečice ... 6 gr
Jan Bartošek ze štěpnice pod hatěmi ... 2 gr
též on z roubanice od Řečice ....... 3 gr 3 den
též z roubanice od Řečice v nových 1 gr 3 ½ den
též z roubanice v těch místech ..... 3 gr
Pavel Vyskočil z roubanice od Řečice .. 3 gr
též on z druhé roubanice odtudž .... 3 gr
též z třetí roubanice v těch místech 2 gr 4 den
Michal Křižanovský ze štěpnice od Řečice 1 gr 3 ½ den
Absolon Jaktavý ze štěpnice od Řečice 2 gr 1 den
Jan Kostický z roubanice od Řečice .... 2 gr
Macek Pastýř
z roubanice od Řečice v nových ..... 4 gr
Mikuláš Maneků
z roub[anice] od Řečice v nových ... 3 gr
Jakub Řehořů ze štěpnice od Řečice .... 4 gr 3 ½ den
Jan Vávrů z roubanice od Řečice ....... 3 gr 3 ½ den
Pars 2 zl 2 gr 2 den 1 v
f 51a
Vácslav Knotek z paseky u Řečice ...... 1 gr
Martin Slováků z roubanice od Řečice .. 2 gr
též on z druhé roubanice odtudž .... 1 gr 3 ½ den
též ze štěpnice od Řečice .......... 2 gr
též z druhé štěpnice odtudž ........ 2 gr 3 ½ den
též z třetí štěpnice odtudž ........ 2 gr
též z roubanice od Řečice .......... 2 gr 3 ½ den

Z Předměstí strážnickýho

Pavel Jidášek ze štěpnice ............. 1 gr 4 ½ den 1 v
Maruše Zámečnice ze štěp[nice] od Řečice 2 gr 5 den
B[ratr] Petr Kostický
ze štěpnice od Řečice .............. 4 gr
též z roubanice pod hatěmi ......... 3 gr 2 den
Martin Morkovský z roub[anice] u Bakovice 3 gr 3 ½ den
P[an] Hendrich Flanc
ze štěp[nice] od Řečice ............ 6 gr
též z roubanice u Jašavy ........... 4 gr 3 ½ den
Jan Vnorovský z roub[anice] za Jašavou 3 gr
Jan Uhlířů z roubanice nad hatěmi ..... 1 gr
P[an] Kryštof z Lichtenštejna
ze štěpnice pod hatěmi ............. 1 gr
Pars 1 zl 14 gr 1 den 1 v

f 51b
Voldřich Vlach zedník
ze štěp[nice] u Řečice ............. 2 gr 3 ½ den
P[an] Jan Stařímský
ze štěpnice za mlejnem ............. 3 gr
Thobiáš Purgkrábek z roubanice u Jašavy 3 gr 3 ½ den
též ze 2 roubanic pod hatěmi ....... 14 gr
Jan Bílkovský ze štěpnice za mlejnem .. 3 gr
Pavel Macháčků ze štěp[nice] nad zámkem 3 gr
též z druhé stěpnice u hatí ........ 2 gr
též z roubanice nad hatěmi ......... 6 gr
Jiřík Hellebrandt
ze štěp[nice] u hatí nad zámkem .... 3 gr
též z druhé štěpnice u Řečice ...... 1 gr 1 den
též z roubanice pod hatěmi ......... 2 gr 2 den
též z roubanice za zámkem .......... 1 gr
Jakub Bakovský z roubanice u Jašavy ... 6 gr
též z roubanice u Bakovice ......... 5 gr
Jiřík Karásek
z roub[anice] za zámkem pod hatěmi 2 gr
Beneš Vlach ze štěpnice u Řečice ...... 1 gr
Thomáš Vsetínský z roubanice nad hatěmi 2 gr 3 ½ den
Lukáš Mečíř z roubanice pod hatěmi .... 5 gr 2 den
Jíra Nytš z roubanice pod hatěmi ...... 5 gr 2 den
též z roubanice u Jašavy ........... 1 gr 4 ½ den 1 v
Pars 2 zl 10 gr 6 den 1 v
f 52a
Jakub Volberský ze štěpnice pod hatěmi 4 gr 3 den
též z roubanice u Jašavy ........... 2 gr
z roubanice nové u Bakovice ........ 4 gr
Ambrouzek bednář ze štěpnice u Řečice 1 gr 3 ½ den
též z roubanice pod hatěmi ......... 2 gr 4 ½ den
Martin Ďuličků ze štěpnice od Řečice .. 2 gr 2 den
Jan Ďuličků ze štěpnice za mlejnem .... 2 gr 3 ½ den
Martin Šteruvský z roubanice od Řečice 4 gr
Jíra Zaměstnal ze štěpnice pod hatěmi 4 gr
též z roubanice od Řečice .......... 5 gr 2 den
ze štěpnice od Řečice .............. 4 gr
Blažej Kunčický ze štěpnice od Bakovice 4 gr 3 ½ den
též z roubanice pod hatěmi ......... 2 gr 3 ½ den
Běta Ryšavá z roubanice za mlejnem .... 6 gr
Samuel Prašťků ze štěpnice od Řečice .. 5 gr
též z roubanice nad hatěmi ......... 2 gr 4 ½ den
Vácslav Kaláb z roubanice pod [neuvedeno]6 gr 1 den 1 v
Jíra Šermíř ze štěpnice za mlejnem .... 3 gr
též z roubanice pod zámkem ......... 2 gr 2 den
Simeon Vítků ze štěpnice za mlejnem ... 3 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 4 gr
Pars 2 zl 15 gr 5 den 1 v

f 52b
Jan Pernikář z roubanice nad hatěmi ... 7 gr 3 ½ den
též on ze 2 roubanic pod hatěmi .... 7 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 4 gr
ze štěp[nice] Kozanovské u Bakovice 3 gr
též z druhé štěpnice ............... 3 gr 3 ½ den
Vácslav Beranů z roubanice pod hatěmi 3 gr 4 den
Jan Thomášů ze štěpnice od Řečice ..... 2 gr
též ze štěpnice za mlejnem ......... 2 gr 3 ½ den
Jan Pahnost
ze štěpnice za zámkem nad hatěmi ... 2 gr 4 den
též z roubanice nad hatěmi ......... 4 gr 3 ½ den
též z roubanice u Jašavy ........... 3 gr 3 ½ den
Vácslav Nytš
z roub[anice] za zámkem pod hatěmi 3 gr 5 den
Michal Vitz z roubanice u Řečice v nových 3 gr
Jan Kotlík ze 2 štěpnic od Řečice ..... 5 gr
Jan Pospíšil z roubanice od Řečice .... 3 gr
Jan Radějovský z roubanice u Bakovice 4 gr 3 ½ den
Filip Koláčků z roubanice u Jašavy .... 3 gr
Jíra Knobloch z roubanice u řečice .... 5 gr
Jíra Častkovský z roubanice u Jašavy .. 6 gr 5 den
Jan Tichý ze štěpnice pod hatěmi ...... 2 gr
Jíra Žiška z roubanice od Řečice ...... 3 gr 3 ½ den
Pars 2 zl 23 gr ½ den
f 53a
Vácslav Drahokoupil ze štěpnice u Řečice 1 gr 1 den
Jan Kunovský z roubanice od Řečice .... 4 gr
Jan Punčochář z roubanice pod hatěmi .. 3 gr
Martin Trn z roubanice pod hatěmi ..... 8 gr
Martin Osoblaský
z roub[anice] u Řečice v nových .... 3 gr
Štefan Lech ze štěpnice od Řečice ..... 4 gr
Judita Svadčinka z roubanice u Jašavy 2 gr 3 ½ den
Pavel Zoubek z roubanice u Jašavy ..... 4 gr
též ze štěpnice za pivovarem ....... 3 gr
Mikuláš Charvát ze štěpnice za mlejnem 3 gr 1 den
též z roubanice za zámkem .......... 1 gr 3 ½ den
Filip Ostravský ze štěpnice za Bakovicí 3 gr
též ze štěpnice od Řečice .......... 2 gr
Mathouš Kopydlanský ze štěpnice od Řečice 2 gr
též z roubanice od Řečice .......... 3 gr 3 ½ den
též ze štěpnice sirotčí ............ 5 gr
též z druhé štěpnice sirotčí ....... 3 gr
Valenta Krnovský ze štěpnice za mlejnem 2 gr
též on z druhé štěpnice ............ 2 gr 1 den
též z roubanice za zámkem .......... 4 gr
Lazar Šuch z roubanice za zámkem ...... 10 gr
Pars 2 zl 13 gr 6 ½ den

f 53b
Daniel Štefanů
ze štěp[nice] sirotčí ze mlejna .... 4 gr 3 ½ den
též z druhé štěp[nice] v témž místě 4 gr 2 den
Jan Bartošů z roubanice nad hatěmi .... 2 gr 4 ½ den
Jan Doubek z roubanice pod hatěmi ..... 3 gr
též ze včelínu ..................... 1 gr
Martin Kašuba ze štěpnice od Řečice ... 3 gr 2 den
též z druhé v těch místech ......... 3 gr
Thomášek tesař ze štěpnice od Řečice .. 5 gr
též z roubanice u Jašavy ........... 1 gr 3 ½ den
Ožvold krejčí ze štěpnice od Řečice ... 5 gr
Jíra Cimrman kovář z roubanice pod hatěmi 2 gr 3 ½ den
Jakub Měchura ze štěpnice u Bakovice .. 3 ½ den
Pars 1 zl 6 gr 1 ½ den

f 54a
Více plat z roubanic za Tečelcem od lidí cizopanských:

Ze Bzence

Pavel Hoffman z roubanice ............. 8 gr
Bartoš Krispus z roubanice ............ 3 gr
Mikuláš Provazník ..................... 3 gr
Jíra Vítků z roubanice ................ 3 gr
Zigmundt Dobšů ........................ 5 gr
Jan Vávrů ............................. 5 gr
Jíra Hanák ............................ 6 gr
též on z druhé ..................... 4 gr
též on z třetí ..................... 2 gr 3 ½ den
Matěj Brána ........................... 6 gr
též on z druhé ..................... 3 gr
Prokeš Undrchvaldskej ................. 6 gr

Z Olšovce

Jan Milý .............................. 3 gr
Pars 1 zl 27 gr 3 ½ den
f 54b
Z Vracova

Jakub Čert ............................ 6 gr
Lukáš Henyků .......................... 5 gr
Jíra Jun .............................. 4 gr
Jíra Mikl ............................. 4 gr
Kryštof Gester ........................ 3 gr
Jíra Bílý ............................. 4 gr
Martin Horníček ....................... 4 gr
Martin Helebrandt ..................... 6 gr
též on z druhé roubanice ........... 4 gr
též on z třetí roubanice ........... 5 gr

Mathouš Telml ......................... 10 gr
Mikuláš Tvarůžek ...................... 20 gr
též on z druhé ..................... 3 gr
Jan Gitner ............................ 12 gr
Pavel Vlků ............................ 6 gr
Bartoň Varadínek ...................... 6 gr
též on z druhé ..................... 3 gr 3 ½ den
též on z třetí roubanice ........... 6 gr 3 ½ den
Jíra Cihlář ........................... 7 gr
Pars 3 zl 29 gr
f 55a
Andrys Růže ........................... 5 gr
Mikuláš Henyků ........................ 3 gr
Jan Brigr ............................. 4 gr
Vácslav Jaktavý ....................... 7 gr
Jan Střešňák .......................... 3 gr

Z Žeravic

Jan Šolcar ............................ 10 gr
též on z druhé ..................... 6 gr
Martin Tlmačů ......................... 7 gr
též on z druhé ..................... 6 gr
Lukáš Šolcar .......................... 10 gr
Vácslav Blanařů ....................... 6 gr 3 ½ den
Jakub Chvalinovský .................... 10 gr

Z Těmic

Mikuláš Kuklů ......................... 3 gr
Jíra Klobáska ......................... 3 gr
Pars 2 zl 23 gr 3 ½ den
f 55b
Z Domanína

Martin Nesla .......................... 15 gr
Jan Procházka ......................... 6 gr
Jan Ondrů ............................. 4 gr
též on z druhé ..................... 3 gr
Jíra Čožík ............................ 9 gr
Florián Strážnický .................... 7 gr
Pavel Blšťan .......................... 5 gr

Novokřtěnci z Vacenovic

z jednej roubanice dávají ............. 1 zl 15 gr
z druhej roubanice dávají ............. 1 zl 15 gr
též oni z třetí nové roubanice ........ 26 gr

Na tejž roubanici třetí přičiněno jest platu, kterýž mají
začíti dávati při s[vaté]m Jiří letha 1617,
totiž ................................. 19 gr

Novokřtěnci z Žádovic

dávají z jednej roubanice ............. 2 zl 12 gr 3 ½ den
Pars 8 zl 16 gr 3 ½ den

f 56a
Summa platu ze všech štěpnic a roubanic
od domácích i přespolních lidí
vychází při s[vaté]m Jiří
52 zl 7 gr 3 ½ den.

Summa téhož platu z tychž štěpnic a roubanic
vychází při s[vaté]m Vácslavě
52 zl 7 gr 3 ½ den.

f 56b
Plat z nových roubanic vnově letha 1617 za ouředníka p[ana] Thobiáše Purgkrábka uložený těmto:

Jíra Filka ............................... 3 gr
Jan Frýdl ................................ 4 gr
Šimon Tesařů ............................. 3 gr
Jan Kostický ............................. 3 gr 3 ½ den
Bartoš Janových .......................... 3 gr 3 ½ den
Jan Augusta .............................. 3 gr 3 ½ den
Ondra Bartošek ........................... 3 gr 3 ½ den
Jíra Horemachů ........................... 3 gr
Jíra Lhotský ............................. 3 gr
Bureš Hanák .............................. 3 gr 3 ½ den
Lukáš Příborský .......................... 3 gr 3 ½ den
Martin Barvánek .......................... 2 gr 3 ½ den
Pavel Režný .............................. 3 gr
Mikuláš Špaček ........................... 3 gr
Šimek Vodislavský ........................ 2 gr
Jan Kojetínský ........................... 4 gr
Mikuláš Sečkařů .......................... 3 gr
Jan Ambrů ................................ 4 gr 3 ½ den
Jíra Ambruzů ............................. 5 gr
P[an] Kryštof z Lichtenštejna ............ 5 gr
Pars 2 zl 9 gr
f 57a
Jan Bartošů .............................. 4 gr
Jan Solga ................................ 3 gr
Thomáš Pěkník ............................ 4 gr
Mikuláš Ryzý ............................. 3 gr
Jíra Ujčík ............................... 3 gr
Mikuláš Konečný .......................... 3 gr
Vácslav Konečný .......................... 3 gr
Ondra Palhar ............................. 3 gr
Stanislav Šidlovský ...................... 3 gr 3 ½ den
Thomáš Prostějovský ...................... 4 gr
Jíra Baslů ............................... 3 gr
Jíra Morkovský ........................... 3 gr
Jan Vejvanovský .......................... 3 gr 3 ½ den
Vítek Načislavský ........................ 3 gr 3 ½ den
Jiřík Cimrmon ............................ 4 gr
Pavel Tuček .............................. 4 gr
Pars 1 zl 24 gr 3 ½ den

Summa platu z nových roubanic letha 1617 vnově uloženého
vychází při s[vaté]m Jiří
4 zl 3 gr 3 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž
4 zl 3 gr 3 ½ den.
[f 57b prázdný]

f 58a
P ř e d m ě s t í s t r á ž n i c k é

Plat z podsedkův s[vat]ojiřský a s[vat]ovácslavský

podsedky roboty do vinohradův
Pavel Jidášek ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Pizl ................ ze 1 ..... 5 gr ..... 6
Martin Boletský ......... ze 1 ..... 5 gr ..... 6
Martin Pikhart .......... ze 1 ..... 8 gr ..... 6
Maruše Zámečnice ........ ze 1 ..... 5 gr ..... 6
Petr Kostický ........... ze 1 ..... 8 gr ..... 6
Daniel Nedolevek ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Martin Sládků ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Blažek Třeboslavský ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Ostrovský .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Martiš .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Maneků .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu z podsedkův 1 zl 19 gr
Pars roboth 72
f 58b
Martin Mořkovský ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Vácslav Vavřoušků ....... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jakub Večeře ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Pilátek ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Vácslav Kočí ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Chromecký ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vávra Šumický ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Valenta Grypl ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jakub Hák ............... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pavel Černý ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Urban Jankovský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Šimek Loznický .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Blažek Strejčků ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Kryštof Tichý ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Daniel Koníček .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
P[an] Hendrich Flanc .... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pavel Mareš ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Vnorovský ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pars platu 1 zl 22 gr
Pars roboth 108
f 59a
Vácslav Zelinků ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Melichar Bohuslavský .... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Matysů .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Sklenovský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Uhlířů .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
P[an] Kryštof z Lichtenštejna ze 1 4 gr ..... 6
Voldřich Ristunk Vlach .. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Alexander Smolínský ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6

Pavel Jikrnatý .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Foltýn .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Horák ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Daniel Vanovský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jakub Tesař ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mikuláš Tesař ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Vizovský .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Vápeník ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Bučovský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
P[an] Jan Stařímský ..... ze 1 ½ ... 6 gr ..... 9
Pars platu 1 zl 20 gr
Pars roboth 111
f 59b
Jan Klamr tesař ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
P[an] Thobiáš Purgkrábek ze 1 ..... 4 gr nepočítá se,
má na to obdarování
P[an] Gabriel Kučovský .. ze 1 ..... 8 gr .....12
Jan Bílkovský ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Šmalcíř ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Thomáš Prostějovský ..... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Žamberský ....... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pavel Macháčků .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jiřík Hellebrandt ....... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jakub Bakovský .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Valgášek ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
P[an] Jetřich Dětra ..... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jiřík Karásek ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Valenta Soukeník ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Matěj Kohout ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Landtkočí .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Šimek Bezprstý .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Beneš Vlach ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Ondra Vojtěch ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pars platu 2 zl 14 gr
Pars roboth 114
f 60a
Jan Žabka ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Vávrů ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Ambrož Mrázek ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
(neuvedeno) ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Lodnholt ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Kašpar Mikulovský ....... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Thomáš Vsetínský ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Lukáš Mečíř ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Nytš ................ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Nytš ............... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Michal Forman ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Slavík .............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Daniel Skutecký ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Daniel Lukovský ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6

Jakub Volberský ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Podsedky 2 Jeho [Mil]osti Páně
Kateřina Šebestka ....... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Vodička ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Ambrouz bednář .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pars platu 2 zl
Pars roboth 108
f 60b
Martin Ďulička .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Andres Brněnský ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vávra Vojtků ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Sedlický ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jakub Pospíšil .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Dvůr Její [Mil]osti Paní
Jindra Červenka ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Peřina .............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Mikuláš Hlucký .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Balcar Lebl ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Zamušilý ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Ďulička ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pavel Hodinářů .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Martin Šteruvský ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Zaměstnal .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Honz Kotlář ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Blažej Kunčický ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Faber ............... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Slavík .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pars platu 2 zl 12 gr
Pars roboth 108
f 61a
Běta Ryšavá ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Samuel Prašťků .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Kaláb ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Šermíř ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Simeon Vítků ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Pernikář ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Thobiáš Náhlý ........... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Beranů .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Thomášů ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Pahnost ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Vácslav Nytš ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pavel Slavkovský ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Michal Nytš ............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Kotlík .............. ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jakub Chytroška ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jakub Ostravský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Dorota Mládková ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Pospíšil ............ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Pars platu 2 zl 12 gr
Pars roboth 114

f 61b
Zuzanna Kokrdka ......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jan Radějovský .......... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Filip Koláčků ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Kamenec .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Havel Lánetský .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Knobloch ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Vítků ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Koryčanský ...... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Stařický ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mikuláš Kopřivnický ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Tichý ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Poláček ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Hřivnák ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Thomáš Venclů ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Machů .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Žiška .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Pohanka ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Solga ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Dicek ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu 1 zl 12 gr
Pars roboth 114
f 62a
Martin Smolka ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mikuláš Ryzý ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Ondra Řehoř ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Mrouhal ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Baslů .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Vácslav Drahokoupil ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Kunovský ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Škrabal ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Bílský ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Bzenecký ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Staněk Frydecký ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
(neuvedeno) ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
P[an] Halcnovský ........ ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Havel Dujhuba ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Stanislav Šidlovský ..... ze 1 ..... 4 gr ..... 6
Jíra Morkovský .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Příhoda ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Punčochář ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Hanák ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu 1 zl 12 gr
Pars roboth 114
f 62b
Pavel Peksa ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Petr Štemberský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Macek Libinský .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Hranický ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Marků ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Šimek Závada ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6

David Mydlář ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Přítržský ....... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Kladrubský ....... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Trn .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mikuláš Veselský ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Pavlovský ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Peprný .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Vrábl .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Špitálský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Osoblaský ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Štefan Lech ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Eliáš Klempíř ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Judita Svadčinka ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu 1 zl 8 gr
Pars roboth 114
f 63a
Jan Lapšů ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Vácslav Lapšů ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Gruntový ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Michal Skřinař .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pavel Zoubek ............ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mikuláš Charvát ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Filip Opavský ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Zedník ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Mathouš Kopydlanský ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Valenta Krnovský ........ ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Sklenovský ......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Lazar Šuch .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Daniel Štefanů .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Hřebíček ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Bartošů ............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jan Doubek .............. ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Michal Bednář ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Martin Kašuba ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Thomášek tesař .......... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu 1 zl 8 gr
Pars roboth 114
f 63b
Ožvold krejčí ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jíra Noha ............... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jiřík Černíkovský ....... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jiřík Cimrmon kovář ..... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Jakub Měchura ........... ze ½ ..... 2 gr ..... 6
Pars platu 10 gr
[Pars] roboth 30

f 64a
Potměchvaty jinak ulice Petrovská

Plat z podsedkův o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Místo prázdné, kdež podsedek postaviti
se může a z něho se dávalo roboty
a ještě může dávati ........... 2 gr ....... 6
(jméno neuvedeno) ................. 2 gr ....... 6
Eliáš Kulhánek .................... 2 gr ....... 6
Jíra Tesař ........................ 2 gr ....... 6
Pavel Jakubů ...................... 2 gr ....... 6
Jan Vyskočil ...................... 2 gr ....... 6
Vácslav Kašpara Mathoušových ...... 2 gr ....... 6
Pavel Hemrychů .................... 2 gr ....... 6
Staněk Tesař ...................... 2 gr ....... 6
Jan Branický ...................... 2 gr ....... 6
Vojtek Apoštolický ................ 2 gr ....... 6
Marta,vdova neb[ožtíka] Jana Kunracskýho 2 gr .. 6
Jan Sedláček ...................... 2 gr ....... 6
(jméno neuvedeno) ................. 2 gr ....... 6
Pars platu 20 gr
[Pars] roboth 84
f 64b
Jan Těšínský tesař ................ 2 gr ....... 6
Mikuláš Medlovský ................. 2 gr ....... 6
Řehoř Bitymský .... ze 2 pods[edků] 4 gr ....... 12
Martin Červenka ................... 2 gr ....... 6
Vácslav Pertula ................... 2 gr ....... 6
Jan Rudecký ....................... 2 gr ....... 6
Blažek Kopřivnický ................ 2 gr ....... 6
Bártek Fryštatský ................. 2 gr ....... 6
Vašek Rybnikář .................... 2 gr ....... 6
též on z druhého ............... 2 gr ....... 6
Ondra Glivecký .................... 2 gr ....... 6
též on z druhého ............... 2 gr ....... 6
Martin Kavrník z Biskupic ......... 2 gr ....... 6
též on z druhého ............... 2 gr ....... 6
Marek Mouřín ...................... 2 gr ....... 6
Jan Hrušovský ..................... 2 gr ....... 6
též on z druhého ............... 2 gr ....... 6
Jan Mazáč ......................... 2 gr ....... 6
Martinek .......................... 2 gr ....... 6
Martin Chmelař .................... 2 gr ....... 6
Pars platu 1 zl 12 gr
[Pars] roboth 126

f 65a
Jan Sečkař .......... ze 2 ........ 4 gr ....... 12
Macek Tesař ......... ze 2 ........ 4 gr ....... 12
Vavřincova Tesařka ................ 2 gr ....... 6
(jméno neuvedeno) ................. 2 gr ....... 6
Mikuláš Morkovský ................. 2 gr ....... 6
též on z druhého ............... 2 gr ....... 6
Jakub Vrábel Borinský ............. 2 gr ....... 6
P[an] Kryštof z Lichtenštejna
ze 2 pods[edků] ................ 4 gr ....... 12
Thomáš Lepší ...................... 2 gr ....... 6
Petr Kostka ....................... 2 gr ....... 6
Martin Kocián jinak Štěrba ........ 2 gr ....... 6
Jíra Lhotský ...................... 2 gr ....... 6
Eliáš Kateřinský .................. 2 gr ....... 6
Jan Peštrnák ...................... 2 gr ....... 6
Pavel Peklových ................... 2 gr ....... 6
Kryštof Rudecký ................... 2 gr ....... 6
Pavel Černý ....................... 2 gr ....... 6
Jakub Tesař ....................... 2 gr ....... 6
Kašpar Vodislavský ................ 2 gr ....... 6
Mathouš Ostarek ................... 2 gr ....... 6
Pars platu 1 zl 16 gr
[Pars] roboth 138
f 65b
Macek Jankův ...................... 2 gr ....... 6
Lida Holubcova .................... 2 gr ....... 6
Šimek Rachovský ................... 2 gr ....... 6
Pišták Hluchý ..................... 2 gr ....... 6
Macek Šašek ....................... 2 gr ....... 6
Martinek .......................... 2 gr ....... 6
Vávra Valač ....................... 2 gr ....... 6
Ondra Zelinka ..................... 2 gr ....... 6
Pars platu 16 gr
[Pars] roboth 48
f 66a

Summa všeho platu peněžitého ze všeho Předměstí
i z Potměchvat aneb ulice Petrovské
vychází při s[vaté]m Jiří 24 zl 11 gr.

Summa všeho platu peněžitého ze všeho téhož Předměstí
i z Potměchvat
vychází při s[vaté]m Vácslavě 24 zl 11 gr.

f 66b
Od skládání vín přespolních:

Kdož by chtěl víno v městě z jiných vinohradův kromě strážnických skládati, jest povinen dáti z každého vědra po
1 gr alb a z bečky 10 gr alb.

Kostelní podací v městě Strážnici Jeho [mil]ost Pán míti ráčí.

Prodaj z lesův strážnických.

Plat od pastvy svinské.

Plat za žalud.

(dopsáno později) f 67a
Anno 1724 dne 22. máje pro budoucí pamět známo se činí, že pod Růženým mojim panským rybníkem, kdežto strážnická obec pastvu pro dobytek jejich užívala, totiž jedno sto devadesáte sedum sahů na zdýlku a jedno sto sedumdesáte čtyr sahů na širokost, moje panská bažantnice se vysadila a připravila a tím spůsobem toto naddotknuté pastvisko k mojí panské ruce k užívání obráceno jest. Protiv tomu ale k vynahrazování tolikéž pastvy sem pod tvarožnolhotským mojim rybníkem strážnickej obci, počnouce od kouta příkopy, skrze kterou všecka voda, co se ní rybník nahání, svůj odtok má, a též podobně odtok od nadjmenovaného rybníka tvarožnolhotského od splavu na tom místě se schází, až k tomu splavu a pak ku hrázi rybníka jedno sto devadesáte dva sahy na dolní šířku, ittem s tohož místa nahoru vedle tej příkopy dvě sta padesáte šest sahů na zdýlku a odtud až ku hrázi sedumdesát sedm sahů podle vnově vyhozenej příkopy na vrchní šířku, odtadto pořád podle hráze dolů ku splavu, též podobně na druhou zdýlku dvě sta padesáte šest sahů počítaje, sem vyměřiti a strážnickej obci pro dobytek na pastvu k užívání dal. S touto důkladnou výměnkou, jestli bych já aneb potomkové moji nadepsanou bažantnici dálej užívati nechtěli, nýbrž to místo k užívání
f 67b
obci strážnickej zasej přinavrátili, tehdy to jiné místo pod tvarožnolhotským rybníkem mně aneb potomkom mojim zase připadnúti má. Jakož také jestli by těch haltýřův pod rybníkem potřeba bylo, abych takové vždy i s potomky mojimi opravovati mohl, na hráz ale žádný dobytek se honiti nemá.
Pro důvěření a jistotu téhož mej vlastní ruky podpis přitisknuté pečetí, kterýžto list in originali na rathauz strážnický odevzdaný i do urbáře aneb rejster správních jest vypsaný. Actum anno [et] die ut supra.
[L.S.] Max Philip Graff von Magni

f 68a
Povinnosti všeho města Strážnice rozepsané následují:

Měšťané tyto povinnosti mají:

Stavy dělati a opravovati.
Vlčkův stav na Jašavě nad mostem Jašavním hraditi a opravovati mají.

K stavení zámku.
Měšťané, kteří své koně mají, povinni sou, když by všickni lidé, kteříž na panství strážnickým bydlejí a koně své mají, po fůře nebo více k stavení zámku udělali, také po fůře nebo více udělali, a kdo koní nemají, jim nakládali.

Na hon posílati.
Povinni sou měšťané podle jiných všech sousedův do Závidova, byla-li by toho potřeba, zvěř velikou honiti, dvakráte v roce po jedné osobě na hon posílati.
(f 68b prázdný)

f 69a
Rybáři stráž[ničtí] povinnosti tyto mají:

Povinni sou rybníky všecky sloviti, palesky, nevody a jiné k nim náležité potřeby plésti a vázati, tenata vytvrzovati, prohlubně na rybnících vysekávati, též ryby z haltýřův vylovovati.

Též povinni sou ti rybáři na hon choditi.

Též povinni sou v zahradách Jeho [Mil]osti Páně zelí saditi i zase je kliditi.

Též povinni sou Jeho [Mil]osti Pána a služebníky panské na lodi k břehům, kdekoliv se jim poručí, odvážeti a přivážeti.

Též povinni sou ti rybáři žalud zbírati.
Jimž se dovoluje, prve nežli se na zbírání žaludu mejtí, aby zbírali tři dni žalud, z toho Jeho [Mil]osti Pánu 2 měřice dávali a sobě třetí bráti mají.
(f 69b prázdný)

f 70a
Židé stráž[ničtí] povinnosti tyto mají:

Minci měniti.
Povinni sou Židé strážnicští za všelijaké drobné peníze dobrou širokou minci, jakou se jim dáti a zase navrátiti poručí, k potřebám Jeho [Mil]osti Páně změniti a vyvexlovati.

Obilí měřiti.
Povinni sou obilí všelijaké, tolikéž tlučí, prach, kaše, slady na hromadách přeměřovati, přemýtati a ze mlejnu strážnickýho z škřichův vyměřovati a odnášeti tak mnoho a často, pokudž by toho potřeba ukazovala, též obilí cíditi, mouku v měších na vůz nositi a na zámku z vozu zase znášeti.

Chmel drhnouti.
Též povinni sou na chmelnici Jeho [Mil]osti Páně chmel dáti zdrhnouti a od toho polovici platiti.

Též povinni sou Židé na pilu kladí navalovati.

Též povinni sou Židé řemeslníkům na zámku potřeb k rukám dodávati.

Též povinni sou Židé žalud Jeho [Mil]osti Pánu zbírati.

Též povinni sou Židé, když se ovce panské holí, vlnu zbírati a do žokův dávati.
(f 70b prázdný)

f 71a
Předměšťané strážnicští povinnosti tyto mají:

Povinni sou stav slove na Vilímce hraditi a opravovati.

Též povinni sou do vinohradův Jeho [Mil]osti Páně Čtvrtí a Klínův, každý jakž kdo sedí, po 6 dnech robotovati.

Též povinni sou do těch panských vinohradův každý soused za rok vazačky 2 posílati.
Platí se jim z důchodův panských od té vázky za den po
6 den alb.

Též povinni sou k stavení zámku dříví a jiné potřebné věci voziti.

Povinni sou všickni sousedé na hon choditi.

Od tažení kolíčka.
Od tažení kolíčka v vinohradech panských Klíních platí se z důchodův panských po 1 zl.
Od tažení kolíčka ve Čtvrtích vinoh[radech] panských platí se z důchodův panských po 24 gr.
(f 71b prázdný)

f 72a
Bednářů strážnických povinnost:

Povinni sou bednáři strážnicští z lesů panských šest kop vinných desítek každého roku udělati.
Platí se jim od udělání každé bečky vinné po 4 gr alb.
A pokud bečky dělají, má se jim strava na zámku z kuchyně panské dávati, na každého tovaryše do týhodne masa po
5 funtech a chleba po 2 pecéncích.
A pivo jak na jinou čeládku panskou, tak se jim dávati má.

Povinni sou ti bednáři v lesích dříví na bečky sekati.
A když jdou sekati takového dříví do lesa, platí se jim každému z důchodův panských na den po 10 den alb.
A místo stravy nebo chleba na to dílo dává se jim rži
2 měřice.

Když duhy na bečky dělají, platí se jim od jedné hranice duh, totiž na půl kopy beček, po 1 zl a po 1 měřici rži místo stravy.

Když dna do beček dělají, platí se jim od jedné hranice den, totiž na půl kopy beček, po 15 gr a po 1 měřici rži místo stravy.
f 72b
Když pobíjejí staré bečky obručemi panskými k vinobraní, platí se jim od každé bečky pobité po 6 den alb, od vtažení duhy do bečky vinné dává se jim po 3 den alb a místo stravy dává se jim rži 1 měřice.

Povinni sou obruče na bečky vinné dělati i na pivné.
Platí se jim od každé kopy holí obručí na bečky vinné udělání po 12 den alb a od udělání z půldruhé kopy holí obručí na pivné bečky platí se jim tolikéž po 12 den alb a místo stravy nebo chleba dává se jim do roka rži 4 měřice.

Povinni sou obruče na kadi veliké dělati.
Platí se jim od jedné každé obruče na velikou káď po 3 gr alb a od obruče na menší kadečky do pivovaru, v nichž se pivo chladí, i na vinohradní kadi po 1 gr alb a místo stravy dává se jim do roka rži 1 měřice.
(f 72a prázdný)

f 72b
Ševců strážnických povinnosti:

Povinni sou na zámek strážnický čeládce panské, tej kterejž se služba peněžitá neplatí, slove námilostní čeledi, obuv, když se jim rozkáže, dělati.
Za kterouž obuv platiti se jim má z důchodův panských takto:
za boty mužský po 1 zl rejnským
za boty pannám a děvečkám po 12 gr alb
za střevíce mužský po 7 gr 3 ½ den
za střevíce pannám a děvečkám po 6 gr alb

(dopsáno později)
Letha Páně 1642 den památky svatého Jiří s jistou vůlí a povolením Jeho Mi[l]osti vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), zaznamenává se do těchto správních knih tato věc, totižto že se ráčil J.H.M. na ponížené a poddané při J.H.M. toho od cechmistrů a mistrů řemesla ševcovského z města Strážnice pohledávání k nim tak milostivě nakloniti a jich ševce strážnické všechny od těch nahoře psaných povinností a starodávních zvyklostí propustiti a svobodna učiniti. Však na tento jistý a dokonalý spůsob, aby oni za takové nahoře psané povinnosti do důchodův J.H.M. zámeckých každoročně po dvaceti zlatých rejnských na dva rozdílné termíny, totiž při s[vaté]m Jiří 10 zl rejn[ských] a při s[vaté]m Václavě 10 zl rejn[ských], dávati a spravovati povinni byli, a to začnouce na den s[vatéh]o Jiří letha přítomného 1642. Což se stalo letha a dne spočátku psaného.

f 73a
Řezníkův strážnických povinnost:

Povinni sou řezníci strážnicští Jeho [Mil]osti Pánu řezníka jednoho na svůj náklad chovati.
(f 73b prázdný)

f 74a
Valačův strážnických povinnost:

Povinni sou vína všelijaká do sklepův panských zpouštěti, též ze sklepův vytahovati, na vozy nakládati, též z jednoho sklepu do jiných přetahovati.
(f 74b prázdný)

f 75a
Hoferův a hoferkyní městských i předměstských povinnost:

Všickni hofeři a hoferkyně v městě i na předměstí, kteří vinohrady své mají, povinni sou Jeho [Mil]osti Pánu konopí anebo lnu po 1 kopě, a kteří vinohradův svých nemají, po
½ kopě natrhati.

Též hofeři a hoferkyně všecky povinni sou v zahradách Jeho [Mil]osti Páně pleti, mrkev, cibuli, též což potřebí okopávati a jiné zahradní věci, což se jim rozkáže, spravovati.

Hoferkyně povinny sou konopě a len tříti, mědliti a hachlovati.
Platí se jim od každé kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den alb a od mědlení od každé kyty po 1 den alb.
(f 75b prázdný)

f 76a
Při odbírání desátku vinnýho takto se platí:

Odlévači jednomu za všecken čas odbírání desátku vinnýho
dává se ke stravě ...................... 1 zl 10 kr
též druhému týmž způsobem dává se ......... 1 zl 10 kr
též třetímu ............................... 1 zl 10 kr

Čtvrtníkům
každému čtvrtníku za jeden den ke stravě
platí se po ............................ 2 gr alb
chleba po ................................. 2 funtech
masa po ................................... 1 funtu
piva po ................................... 1 mázi

Navalačům od navalování vín celkem pod horami,
platí se jim ke stravě za den po .......... 2 gr alb
[později dopsáno] a 2 kr 1 1/3 den, masa po 1 funtu,
chleba po 2 funtech a piva 1 máz

Při presování panského vína
vincúrom každému denně po .................. 2 funty chleba
.................. 1 funt masa
.................. 1 más piva

f 76b
Od vožení vína při odbírání vinných desátkův od hor strážnických takto se platí:

z Husí hory .......... od 1 bečky ............ 3 gr
z Fryzákův ........... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Žerotínův .......... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Teplé hory ......... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Utěšené hory ....... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Supinkův ........... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Příčné hory ........ od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Horní hory ......... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Svárové hory ....... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Staré hory ......... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Dolní hory ......... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Růženné hory ....... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Štamfátů hory ...... od 1 b[ečky] .......... 2 gr
z Podkovné hory ...... od 1 b[ečky] .......... 2 gr
z Kněhniců hory ...... od 1 b[ečky] .......... 3 gr
z Stražinků hory ..... od 1 b[ečky] .......... 2 gr
z Mrhoňů hory ........ od 1 b[ečky] .......... 2 gr

f 77a
(dopsáno později)
Letha 1725 dne 16. Julii stalo se mezi Jeho Vysoce Hraběcí Milostí vysoce urozeným pánem panem Maximilianem Philippem, S[vat]é římskej říše hrabětem z Magni, dědičným pánem na Strážnici a Přestavlkách, z strany jednej a mezi radou i celou poctivou obcí jeho města Strážnice strany druhej o prodání soli v řečeném městě Strážnici následující domluvení a porovnání:
Majíce obec strážnická od starodávna moc a právo sůl z císařských solních kladův kupovati a takovou k užitku a na zisk vlastní v městě prodávati podle vyměření na to majícího obdarování handle solného, nadřečená obec proti platu z důchodův panských strážnických hotových peněz každoročně třiceti pět rejnských, jeden každý rejnský po 60 kr počítajíc, všechno právo, jakž město až posavat sůl prodávati mělo a mohlo, svej nadřečenej milostivej vrchnosti, nynější i budoucí, města Strážnice zadává a postupuje, takže v městě Strážnici budoucně žádná sůl od kohokoliv jse nemá prodávati, nýbrž jedině od milostivej vrchnosti skrz své plnomocné lidi podle svej milostivej libosti po všechny časy k svému vlastnímu užitku.
Naprotiv pak tomu
f 77b
užitku nadjmenovaná vrchnost strážnická, nynější i budoucí, za sebe i erby a potomky své z důchodův svých strážnických nadřečenej obci strážnickej hotových peněz třiceti pět rejnských beze všechnej výmluvy a excepti případností, proměn časův a čehokoliv jiného, což by chytrost lidská vymysliti mohla, byť by to i zde opsané nebylo, každoročně k Vánocům dávati a odváděti slibuje a tímto listem se zavazuje, kteréžto 35 zl oni měšťané strážnicští, nynější i budoucí, nudou míti moci a právo [z] jakejkoliv vrchnosti strážnickej z města Strážnice přicházejících povinností ztáhnouti a sobě zadržeti.
Však ale s touto výminkú, poněvadž při Jeho Nejjasnější Císařkej Milosti nejmilostivjejší dispositi z solními oužitky jakožto svou regální věcí vládnouti přistává a tak buď skrz nevedení dovážení do Marggrabství moravského cizí soli, aneb skrz projednání prodávání soli komu by se nejmilostivěj ráčilo líbiti, ano jakýmkoliv jiným spůsobem že by strážnická vrchnost dokonce sama
f 78a
a jedině soli prodávati nesměla a podle teho z takovej žádného užitku míti nemohla, tehdy toto domluvení má taky zrušeno a cassirováno bejti, tak aby z důchodův panských obec strážnická taky těch 35 zl bráti a žádati vícej moci neměla.

Čehož pro důvěření a lepší stálost toto dvojnásobné instrumentum ruky podpisem Jeho Vysoce Hraběcí Milosti, jakož i všech radních a od obce k tomu deputirovaných, též Jeho Vysoce Hraběcí Milostí přirozenou a města obyčejnou pečetí stvrzeno bylo.
Actum v Strážnici anno et die ut supra.

[L.S.] Max Phillipp Graf Magni

[L.S.] Anton Havlíček burgmistr

Šimon Svoboda Václav Košvic rychtář
Jakub Hrdlička Pavel Rychlík
Mathes Andrle Caspar Weiner
Jiřík Horný Philipp Černý súsed
Vencl Kratochvíla Jan Joseph Hůlka
Franz Čermák Johan Saltzman
Karel Karásek Johan Mochnický
Karel Kayser súsedé od obce deputirovaní
Gottfriedt Mayer
Jan Kořínek
Jan Hlubocký
úplná rada města Strážnice
(f 78b prázdný)

f 79a
Důchodové běžní k městu Strážnici příslušející:

Při tom městě Strážnici jest zámek postavený.
A při tom zámku jsou štěpnice 3 a zahrada, v kterýchž se trávou pro dobytky z potřebu užití a mnoho vozův sena i votavy nadělati může.
V kterýchžto jest stromův dobrých a ovotcí množství, hrušek, jablek, karlátek, švestek, ořechů, višní, střešní, marhulí etc., kteréžto ovotce, když se obrodí, bejvá od hojnosti.
Tolikéž zelí, cibule, mrkev a jiných zahradních věcí zpotřebu.

Při tom zámku jest dvůr s stodolami a jiným stavením dvoru potřebným.
V kterémžto dvoře může se chovati krav dojných 80, též jalového dobytka, neb sou pastvy dobré.
Item svinskýho dobytka do 3 kop a jiného drobnýho dobytka.

Pivovar při zámku Strážnici.
f 79b
K témuž dvoru jest rolí ve tři trati v velikých kusích nemálo.
Kteréžto rolí lidé panství strážnickému příslušející každého roku v ozimém i v jarém poli povinni sou zvorati, zaseti, sežíti, do mandelů složiti, zvésti a do stodol skliditi.
Na kterýchžto oujezdích, láních a nivách bejvá tvrdého obilí do 1200 kop, někdy více, a jaři do 200 kop.

Louky na horách strážnických Jeho [Mil]ost Pán ráčí míti v velikých kusích nemálo a za dvorem strážnickým, tolikéž i za radějovským.
Z těch louk jmenovaných povinni sou lidé z dědin i z Starého města trávu posíci, seno zhrabati, do kup sklásti a potom seno do dvorů zvésti a na ovčírny radějovské nebo chlívy a kůlny skliditi a podsedníci s Židy strážnickými odmýtati.

Mlejn při městě Strážnici jest panský o jedenácti kolech moučných na jisté vodě Moravě.
V kterémžto mlejně ku potřebě zámku obilí všelijaké se mele a lidem domácím i přespolním tolikéž.
Z kteréhož mlejnu obilí vejmelnýho několiko desáte mtův, pšenice, rži a ječmene, též prachu a tluči se dostává a tím drahně vepřů taky vykrmiti se může.

f 80a
Při tom mlejně jest jinej mlejn kašný o jednom kole a
7 stúpách.
Z kteréhožto mlejnu kaše všelijaké vejmelné drahně se dostává.

Při tomž mlejně jest štěpnička panská, na ten čas mlynáři k užívání jest puštěna.

Při tomž mlejně jest valcha o třech uncích.
Dávají soukeníci strážnicští od valchování sukna od jednoho postavu po 2 gr alb, přespolní od 1 postavu dávají po 3 gr alb a od valaskýho postavu sukna po 4 gr alb.

Při tomž mlejně jest pila.
Na kteréžto se ku potřebě zámku desky řeží, též i lidem domácím i přespolním řeží se z záplaty.
Může se té pily drahně zlatými užíti.

Pode mlejnem Jeho [Mil]osti Páně jsou vláky.
V kterýchž sou povinni rybáři strážnicští ryby loviti, když se jim koliv oznámí.
f 80b
Mejto dvoje při městě Strážnici jest.
Kteréhožto mejta užívá se do roka [neuvedeno], též soli se dává [neuvedeno].

Prodaje [z] lesu strážnickýho rok k roku rovnaje užitku do
600 zl, někdy více.

Cihelna panská.
Může se prodati cihel mimo potřebu panskou za množství desáte zlatých.

Vápenice panská.
Může se prodati vápna mimo potřebu panskou za množství desáte zlatých.

Vinný desátek.

Za pastvu svinskou z luhu strážnickýho nemálo peněz i ovsa se schází, když se žalud obrodí.
(f 81a prázdný)
(na f 82a – 83a znovu smlouva o prodeji soli)

f 83b
(dopsáno později)
Leta 1725 dne 16. Julii Jeho Vysoce Hraběcí Milost urozený pán pan Maximilian Phillip, Svaté římskej říše hrabě z Magni, dědičný pán na Strážnici a Přestavlcích, mezi Janna Vajčnera štěpnicí od města Strážnice, kady se do Bzence jide, a mezi lesem Vilímovem a Mucharovem ležícího gruntu, jenž se Zadní Vlčkové jmenuje, počnouc od Karla Kaysera, také dnešního dne v tom Starém Vlčkovém kúpeného kupu zemně, titulo emptionis et revenditionis jeden kus planej zemně na pět tisíc dvě sta šedesáte šest sahů, jednu každú sahu čtyrhranatě vyměřenú po dvúch kročejích počítajíc, Phillipovi Sruskému, měšťanu strážnickému, za summu jedno sto sedumdesáte pět rejnských třiceti dva krejcary hotových peněz postúpil a mocí tehoto na věčnost prodal, takže on Phillip Sruský, jeho erbové a držitelé teho kusu země to místo buď jako štěpnici neb rúbanici aneb jakož lúku užívati a budoucně podli svej vůle s tím disponirovati budou moci. Však ale on Phillip Sruský i jeho erbové a držitelé toho kusu gruntu budou povinni každoročně do důchodů panství strážnického in recognitionem domini fundi padesáte osm krejcarův cinsu odváděti, kteréžto
f 84a
místo Phillip Sruský v nařečeném prodaji přijímá, ano i také toliko do důchodův panství strážnického jedno sto sedumdesáte pět rýnských a třiceti dva krejcary náležitě složil, ale i také za sebe, své potomky a držitele teho kúpeného místa vysazený cins 58 kr každoročně náležitě do důchodův strážnických platiti a odváděti slibuje. Jenž se stalo na zámku strážnickém anno et die ut supra.
[L.S.] Max Phillip Graff von Magni

Leta 1725 dne 16ho Julii Jeho Vysoce Hraběcí Milost urozený pán pan Maximilian Philipp, Svaté říše římské hrabě z Magni, dědičný pán na Strážnici a Přestavlcích, mezi Janna Vajčnera štěpnicí od města Strážnice, kady se do Bzence jde, a mezi lesy Vilímovem a Mucharovem zležícího gruntu, jenž se Zadní Vlčkové jmenuje, počnouc od Jana Vajčnerovej štěpnice titulo venditioni et emptionis jeden kus zemně na osum tisíc jedno sto šedesáte sahů, jednu každou sahu čtyrhranatě vyměřenou po po dvouch kročejích počítajíc, za summu dvě sta sedumdesáte dva rejnský hotových peněz Karlu Kayserovi, měšťanu strážnickému, postupuje a mocí tohoto na věčnost zaprodává, takže on Karel Kayser, jeho erbové a potomci ten kus zemně buďto jako štěpnici neb rúbanici aneb jako lúku užívati a taky

f 84b
budoucně s tím jakožto svým vlastním disponirovati budou moci. Však ale on Karel Kayser, jeho erbové, potomci a kdo by toho kusu gruntu v držení vešel pro užívání milostivej vrchnosti povinni budou do panských důchodův panství strážnického každoročně jeden rýnský třiceti krejcarův cinsu odváděti a spláceti, kterýžto kus grundtu v nadřečeném prodaji Karel Kayser přijímá, jako i taky do důchodův panství strážnického jedno sto čtyriceti čtyri rejnské a [z] poručení milostivej vrchnosti Lukášovi Šrámkovi z důchodův panských povinných peněz jedno sto dvaceti osum rýnských, což v jednej summě dvě sta sedumdesáte dva rýnské činí, náležitě zaplatiti, ano i také za sebe a budoucí držitele tohoto kusu gruntu nadjmenovaný cins 1 zlr 30 kr do důchodů panských každoročně odváděti slibuje. Jenž se stalo na zámku strážnickém anno [et] die ut supra.
[L.S.] Max Philipp Graff [von] Magni

(f 85a – 88b prázdné)