Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Mikuláš Knapů a Sobek Slezák

f 58a

Letha Páně 1620 v neděli druhou v postě za horného Václava Rožkového Mikoláš Knapů z Radějova prodal čtvrth achtele vinohradu svého Šebestovi Tomkovému ze Sleska na ten spůsob, aby jej Šebesta doplácel, co se v rejstřích sirotčích vyhledá, a co Mikuláš vyplatil, to pustil Šebestovi. Zavdal Šebesta Mikolášovi při kupu 3 zl. Rukojmě za dílo i doplacení téhož vinohradu Jura Černický a Macek Vlků S.R. nerozdílnou.

Letha 1636 za horného Václava Rožkového prodal jest výš psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po n[ebožtíku] Mikulášovi Knapovém z dovolení vrchnosti Jiříkovi Cihlářovi za sumu 5 zlm, aby platil po třech letech podle hory práva po jednom zlatém. Taková summa bude náležeti k obci lhotskej. Rukojemníci za dílo a za placení Václav Rožek, Jiřík Zapletal SR nerozdílnou.

Leta 1636 za horného Martina Zákrska kúpil jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Matěj Sadílků z Nesobic od Jiříka Cihláře za sumu šest zlatých, což jest více, aby sobě splácel Matěj totiž 5 zl. Ta suma bude náležeti k obci lhotskej. R[ukojmě] za dílo a placení Kregor Štěrba, Matouš Kolesa SR společnou a nerozdílnou po 1 zlatém splácet.
Leta 1644 za úřadu horného Jiříka Lišky položil jest za vinohrad svůj Matěj Sadílek 2 zlm. Ty přijali fojt Adam Smůlů, purmistr Jan Pechů z dědiny Lhoty Tvarožné.
Letha 1645 za ouřadu hornýho Martina Stehlíka položil za vinohrad svůj Matěj Sadílků 1 zl. Ty přijali fojt [a] ouřad Lhoty Tvarožné.

Letha 1658 za ouřadu Mikuláše Lišky kúpil jest Vojtěch Buchtík vinohradu půl achtele od Mikuláše Hřivnáka v hoře Šumbercích [za] 5 zlm. Jest mu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení Jan Sadílek, Jura Lipa purgkmistr.
f 59b
Po neboštíku M[ikuláši] Knapovém

Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového prodal jest výš psaný horný touž polovici téhož vinohradu v hoře Šumberku úlehle půl achtele Martin[ovi] Čmelovi za summu 5 zlm z dovolením vrchnosti a platiti má po třech letech po jednom zlatém podle hory práva. Takové peníze náleží k obci lhotskej. Rukojemníci za dílo a za placení Jiřík Zapletal, Martin Bochnicův SR a nerozdílnou.

f 60a
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory dal sobě odevzdávat Šimon Buchtík štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku, který jemu poručil otec jeho vlastní. A tak jemu jest výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] na to Martin Starých, item Pavel Starých
SRS nerozdílnú.