Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Nápad vinohradu Janovi Otickému po otci jeho Jakubu Otického

f 8a

Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového tento vinohrad štvrt achtele, kterýž nápadem přišel Janovi Otickému po Jakubovi otci jeho jest odevzdán a jemu náleží. Což jest pak na tom vinohradě Jakub Otický otec jeho měl zaplaceného, to jest přišlo nápadem na něho, totiž 45 zl, a ještě platiti se má z toho vinohrada Jakubovi Valokejch do Novej Vsi 35 zl, ostatek platiti se má podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohrada Mikuláš Mlýnků, Jura Šlejškův S.R.S.N.
Leta Páně 1626 položil Jan Jakubů za vinohrad 2 zl 15 gr. Ty přijal Jakub Valoký v neděli družebnú z Novej Vsi.
L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jan Jakuba Otického za vinohrad svůj 1 zl 5 groší. Ty přijal Jakub Valoký z Novej Vsi.
Letha 1631 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jan krejčí do Skalice.
Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za vinohrad svůj 1 zl. Přijal ty peníze Jan krejčí z Skalice.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Ty peníze přijal Jan krejčí
z Skalice.
Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jan krejčí z Skalice.
Letha 1635 za opuřadu Martina Zákrska položil Jan Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan krejčí
z Skalice.
f 8b
Leta 1636 za horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů
z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan krejčí ze Skalice Jan Ryzek.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal krejčí
z Skalice Jan Ryzek.
Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal krejčí
z Skalice Jan Ryzek.

f 9a
Leta 1647 za horného Martina Stehlíka skúpila Zuzana peníze od Pavla Fojtíka, kteréžto nápadem přišly po Adamovi Tesarovém a tak za 6 zlm skúpil 19 zlm, kdešto Zuzana Pechových má vinohrad v hoře Šumberku zaplacený a nikomu v ničemž závadný není.

Letha 1663 za horného Mikuláše Liškového s povolení[m] vrchnosti koupil jest Pavel Škrobáček po neboštíkovi Mikulovi (příjmení nečitelné, škrtnuto Pechových) půl achtele vinohradu v Šumbercích [za] 25 zlm a tak vedle hora práva na letha má platit 1 zlm. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu Jan Liška a Jan Rosík rukú svou společ[nou] a nerozdílnou. Závdanku dal 1 zlm.
Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil za vinohrad svůj Pavel Škrobáček 1 v[ědro] vína. To přijato do důchodů JMH 1 zlm 30 kr.
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil Pavel Škrobáčekh za vinohrad svůj 1 v[ědro] vína ve 3 zlm. To přijato do důchodů JHM 3 zlm.
Letha 1666 za horenství Pavla Škrobáčka dal Pavel Škrobáček do důchodů JHM 1 v[ědro] vína 3 zlm.
Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka dal Pavel Škrobáček za vinohrad svůj 1 v[ědro] 2 zlm. To víno jest vzato do důchodů JHM.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Škrobáč[ek] dal za vinohrad svůj 1 vědro vína do důchodů JHM 2 zlm.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Škrobáček dal do důchodů JHM 2/4 čtvrti [vína] 1 zlm 30 krej.
f 9b
Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky pustil jest Pavel Škrobáček synu svému Ondrovi čtvrt achtele vinohradu, na kterýžto vinohradu má vyplaceného 7 moravských zlatých, ještě má platit 9 ½ zlm do důchodů JHM. Rukojemníci Mikuláš Hořínků a Mathúš Vítkův RSN.
Leta Páně 1679 za horenství za ouřadu Jana Blákory ujímá se Martin Straka štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku, který jest odběžný po neb[ožtíku] Ondrovi Škrobáčkovi, z kterého náleží 9 ½ zl[atého] moravského do důchodů Jeho Milosti Hraběcí. A tak jest Martinovi Strakovi odevzdán. To se stalo den svatého Jošta. Rukojmeníci na to Ondra Zahradník, Matěj Markrabský sl[íbili] ru[kou] ne[rozdílnou].