Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Jana Michalova

f 1a

Jan Michalů koupil grunt se čtvrtí roli od Margety mateře své za summu 80 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 18 zl
22 ½ gr a zaplatil dluhu, což otec dlužen byl 5 zl.
Zůstává dopláceti Margetě mateři své 18 zl 22 ½ gr,
Kateřině 18 zl 22 ½ gr,
Dorotě 18 zl 22 ½ gr, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Jíra Povalač a Jan Hrbáč S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jan Michalů
2 zl. Z toho dáno mateři 20 gr a na s[irotky], totiž Kateřinu a Dorotu 1 zl 10 gr.
Jakož náleželo Margetě mateři a Kateřině dceři její na tom gr[untě] každé po 18 zl 22 ½ gr summy 39 zl 5 gr, ty jsou prodaly Janovi Michalovýmu.
NB. Ten kup nic neplatí, nebo ten Michal za to nic nedal.

Letha 1613 za fojta Jana Kmetíka Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Michalovi, prodala grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným hospodářstvím Markovi Poláchovi za summu 80 zl. Závdanku jí dal 6 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Návojský, Jan Kloškus SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Marek Polách za g[runt] svůj peněz ročních, totiž za rok 1613 a 1614, 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Marek Polák položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Marek Polák položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Marek Polách prodal tento grunt Thomášovi Kozimelovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení Tomek Nálepa a Mikuláš Struhař S.R.S.a N.
f 1b
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Thomáš Kozimela položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Sobky Thomáš Kozimela položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka 2 zl.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Struhaře týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Mackovi Bělohúbkovi za 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu a za jiné povinnosti panské a obecní Pavel Lačný, Jan Staša SRSN.
Majíce Marek Polák na tom gr[untě] 6 zl, takový jest (S.R.) za jednu sviňu prodal Mackovi Bělohúbkovi a ostatek po svej manželce nápadem dostal. A tak má ten gr[unt] docela a zouplna zaplacený. Letha 1640.

Letha 1661 za fojta Jana Černého ujal ten grunth Jíra Šarlý za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě Martin Papuča a Jan Polách
SRSaN.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara a za fojta Jana Černého Jíra Šarlý majíce grunt svůj z 1 čtvrtí roli, preč z gruntův zešel, prodán jest zase Janovi Šarlíkovi a Jírovi Čerešnákovi z 1 čtvrtí roli za summu 20 zl bez závdanku, platiti mají komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Jíra Kruček a Jan Havlíčků rukojmě SRSAN.