Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Bártka Rukavického

f 56a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Běty Krupičky za summu
46 zl. Závdanku dal 16 zl, zůstává dopláceti 30 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Povalač, Adam Pecha
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Bětě Krupičce mimo přijetí závdanku 7 zl.
Margitě, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Krupice, 23 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho prodal Bártek Rukavický gr[unt] se čtvrtí roli Kubovi Drábkovi za summu
46 zl. Závdanku jemu dal 12 zl a což zaplaceného měl 4 zl, ty jest Kubovi Drábkovi pustil, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Povalač, Tomek Marmánek S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Kuba Drábků za gr[unt] Bětě Krupičce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Kuba Drábků za g[runt] Bětě Krupičkové ostatních peněz 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Kuba Drábků skoupil na tom gruntě peněz náležitých Margetě n[ebožtíka] Jana Krupice 23 zl za jednu krávu a 2 sviní a tak má grunt zaplacený. Margeta pak na tom gruntě nic nemá.

Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka prodal jest Kuba Drábků témuž Jurovi Kručkovi grunt tento za hotových 18 zl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za odbývání povinnosti panské i obecní Mikuláš Povalač a Jan Svaradík S.R.S.a N.
f 56b
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíkového Jura Kručka prodal grunt synu svému Jiříkovi Kručkovi za summu 30 zl, na témž gruntě upustil synu svému 15 zl, placení ostatek po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Macek Ježško, Jíra Struhař SRSAN.
Leta Páně 1638 za fojta Jíry Struhaře položil za grunt Jíra Kruček, kteréž přijal Jíra Kruček otec jeho, 2 zl.
Jakož Jura Kruček ještě na tomž gruntě 13 zlm dobírati jměl, takové peníze Jírovi Kručkovi synu svému z otcovský lásky jest daroval. A tak tenž Jíra Kruček má ten grunt zúplna a docela zaplacený.