Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Jíry Povalače

f 62a

Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského, pozůstalý po n[ebožtíku] Řehořovi, za summu 100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého po manželce 50 zl, zůstává dopláceti Barboře dceři Řehořové 50 zl, placením od letha 1610 po 3 zl. Rukojmě Šimek Karas, Ondra Hříva S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Povalač Barboře dceři Řehořové za gr[unt] 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jíra Povalač Barboře dceři Řehořové za g[runt] 4 peněz 12 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Povalač položil Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Povalač položil za grunt Barboře dceři Řehořové peněz 3 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Povalač položil za grunt Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Povalač položil za grunt Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil za grunth Mikuláš Povalač 3 zl. Ty přijímá Jura Pšurný po manželce své.

Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka Mikuláš Povalač prodal grunth se čtvrtí roli Janovi Struhařovi za summu 50 zl. Závdanku dal jemu 8 zl a což na něm Mikuláš a Jíra předek jeho zaplaceného měl a on na něm po ženě své zdědil, totiž 30 zl, ty Janovi prodal, ostatek platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Svorada a Jíra Janíčků S.R.S.N.
f 62b
Leta 1641 za fojta Jiříka Pšurného ten svrchu psaný grunt, kterýž před lety jeho byl, Mikuláš Povalač zase ujal na placení po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jura Janíčků a Martin Mrazík S.R.S.N.
Pustý

Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Mikulášovi Povalačovi, který byl pustý, Janovi Janásovi za summu 12 zl, platiti má, komu náležeti bude, ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Sobekh a Jan Mikluš starý S.R.S.a N.R.