Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Valenty Oravského

f 68a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Doroty, vdovy po n[ebožtíku] Václavovi Bukovským pozůstalé, za summu 56 zl, na to vyplatil do letha 1609 16 zl. Z toho přijala Dorota Bukovská 10 zl, Šímové, kteréž na tom gruntě náleželo 2 zl ostatní, vyplněny sou, Adam Polák přijal 4 zl. Platiti má od letha 1610 po 2 zl, zůstává dopláceti 40 zl. Rukojmě Jíra Povalač a Jíra Mrkva S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Adamovi Polákovi 9 zl.
Dorotě Bukovské mimo přijetí 10 zl ještě na díl její 3 zl 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Bukovskýho Janovi a Jírovi 27 zl 10 gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil on za gr[unt] Adamovi Polákovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Valenta Oravský za grunt svůj 4 peněz 9 zl. Z toho přijal Ondra Polák ostatních peněz 7 zl, Dorotě Bukovský též dáno 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, mají jich jí vydati.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Valenta Oravský položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Martinovi Matoušovému, muži Dorotinému, dílu jejího 1 zl 20 gr a lonských, kteréž byly za ouřadem 2 zl a tak tu již nic nemá. A na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bukovského dáno 10 gr.
f 68b
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Valenta Oravský položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Bukovského 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský položil za g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bukovského 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bukovského 2 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Valenta Oravský prodal grunt tento Václavovi Havlovýmu za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 25 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jura Pavlačků a Mikuláš Kruček S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten grunth Mackovi Chudějovi za 80 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra Mikloš a Martin Mrazík S.R.S.a N.

Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka když Matěj Chuděj ušel pryč, fojt a starší prodali ten grunth Jírovi Struhařovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Rorýs a Ondra Doubravčík S.R.S.a N.
Jakož Václav Havlů na tomž gr[untě] závdanku vyplaceného jměl, totiž 25 zl, ty jest Jírovi Struhařovi zeti svému z lásky daroval. A tak tenž Václav Havlů nic více na tomž gr[untě] nemá.
Letha Páně 1947 za fojta Jury Kručka položil Jíra Struhař a to přijal fojt ut s[upra] 2 zl.
f 69a
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Struhaře Jurovi Miklušovi mladému za summu 60 zlm, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikloš starý, Pavel Sobekh S.R.S.a N.R.
A jakož Václav Havlů Jurovi Struhařovi z lásky daroval
25 zlm, což na tom gruntě zaplaceného měl, a týž Jura Struhař odešel, takový peníze do důchodův J.H.M. náležeti budou a ostatní 35 zlm komu náležeti budou zaplatiti.