Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Thomáše Fridrichového

f 74a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Zuzany švagrové své za summu 50 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
16 zl. Přijala je Zuzana švagrová jeho, zůstává jí ještě dopláceti 34 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Martin Hanáček, Jan Struhař S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Thomáš Fridrichů za gr[unt] Zuzaně švagrové své 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského položil Tomáš Fridrichů za g[runt] Zuzaně švagkrové své 2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Povalače Thomáš Fridrichů prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Martinovi Hanáčkovi za summu 80 zl. Závdanku mu dal 16 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Tomek Nálevků, Jan Jablečný S.R.S.A N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Martin Hanáček za g[runt] svůj Václavovi Lackovi, manželu Zuzaninému 6 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Martin Hanáček položil za grunt Václavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Martin Hanáček položil za grunt Vácslavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Martin Hanáček položil za grunt Václavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Téhož letha jakož na tomto gruntě náleželo Thomášovi Fridrichovému vydělaných i vyplacených peněz 34 zl, ty jest prodal Martinovi Hanáčkovi za hotových 6 zl 24 gr. A tak týž Thomáš Fridrichů tu nic více nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Martin Hanáček položil za gr[unt] Václavovi, muži Zuzaninému 2 zl.
f 74b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Martin Hanáček prodal grunt tento Pavlovi Sobkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Jablečník a Jan Svoradík S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného položil Pavel Sobek za grunth svůj 1 zl. Ty přijal Lacek na místě Zuzanny manželky své.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného položil Pavel Sobek za grunth svůj 1 zl. Ty přijal Lacek na místě Zuzanny manželky své.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Pavel Sobek položil za grunt, ty přijal Jan Drštků 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhaře Pavel Sobek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijali Pavel a Mikuláš Drštka.

Na tomž gruntě náleží za tím též po zběhlém Urbanovi Drštkovi doplatiti 20 zl J.H.M.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil, náleží do důchodů J.H.M., tento jest vypsaný J.H.M. 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil a ten náleží do důchodů J.H.M. 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil peněz ročních do důchodů J.H.M. 1 zl.