Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Jana Kozára

f 80a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Fridricha za summu 130 zl. Na to jemu vyplnil závdanku a peněz ročních 50 zl. Zůstává ještě dopláceti tomuž Fridrichovi 80 zl, placením od letha 1610 po 3 zl. Rukojmě Jíra Povalač, Valent Oravský, Martin Řešetář, Jan Ševců S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kozár za gr[unt] Fridrichovi 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Kozár za g[runt] synům a dcerám Fridrichovým do Javorníka, kteříž se sami tím statkem rozdělili, 6 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kozár položil za grunt peněz Fridrichovým nápad[níkům] 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kozár položil za grunt nápadníkům Fridrichovým 3 zl.

Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kozár prodal tento grunt Jurovi Polákovi za summu 105 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 20 zl a při s[vatém] Janě příštím letha 1618 dáti má 10 zl, item při konci masopustu letha 1619 tolikéž tomuž Kozárovi dáti má 10 zl a platiti týž grunt má nápadníkům Fridrichovým po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za takové placení, odbývání robot a povinnosti panské i obecní Martin Hanáček, Vávra Polách a Jura Bulena S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jura Polák položil ročních peněz nápadníkům Fridrichovým 3 zl.
A jakož ještě Janovi Kozárovi na tomto gruntě mimo přijetí závdanku 40 zl náležely 3 zl, ty jest Jurovi Polákovi pustil. A tak ten Kozár na tom gruntě nic nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Polák položil za gr[unt] nápadníkům Fridrichovým 3 zl.

Pusté
f 80a
Letha 1628 za fojta Adama Lišky po smrti Jury Poláka Jura Janíčků vezmouc sobě za manželku Kateřinu dceru jeho, ujal se téhož gruntu na ten spůsob, aby tu summu, kteráž se dopláceti pozůstává, doplatiti povinen byl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské Macek Struhař a Macek Ficek S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Jura Janíčků nápadníkom n[ebožtíka] Fridricha 1 zl.
Leta 1641 jakož jest Jura Janíčků na tom gruntě dopláceti ještě měl 58 zl nápadníkům Fridrichovým, ty jest od něho skoupil, za kteréž mu dal 5 zl. A tak má grunt svůj Jura Janíčků docela a zouplna zaplacený. Stalo se za fojta Jura Pšurného leta ut supra.

Letha 1654 dne 22. April za fojta Jana Hutery prodán jest týž grunth napřed psaný od pana Valentina Daniele Schreyrer, hejtmana panství strážnického, Mikulášovi Šustkovi, zběhnouce s něho Jura Janíček, majíce jej zaplacený a ten grunt do konce pustý byl, za summu 30 zl a žádného stavení nebylo. Závdanku položiti má při posudku držaném 1655 3 zl a tak pokládati má rok po roce až do vyplnění summy té po 3 zl, kteréžto peníze do důchodův J.M. panských náležeti budou. Rukojmě za dobré hospodářství, povinnosti panské i obecní, též placení gruntu Pavel Sobka a Martin Mrazík S.R.S.a N.