Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Janka Návojného

f 86a

Koupil grunt se čtvrtí roli od n[ebožtíka] Staňka Holáně, kterýž jemu zouplna a docela zaplatil.

Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Jan Návojný prodal grunt tento za summu 21 zl Markovi Polákovi. Závdanku jemu dal 11 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Poláků a Jan Svoradík S.R.S.a N.

Letha 1640 za fojta Matěje Belohúbka skoupil Marek Polák od Jana Návojského 21 zl za 15 zl. A tak má ten gr[unt] svůj docela a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka Marek Polák zemrouc a po sobě ceru zanechal, takový grunt na ni jakožto po otci jejím připadl, Martin Stěrčíkh pojimouc sobě za manželku, takový grunt ze čtvrtí roli ujal. A tak týž Martin Stěrčík grunt svůj zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. i obecní Jan Bača a Jan Polák
S.R.S.a N.R.