Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Adama Poláka

f 92a

Koupil grunt se čtvrtí roli od n[ebožtíka] Šimka Šímy, kterýž má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka Adam Polák prodal grunt svůj, kterýž zaplacený měl, Michalovi synu svému za summu
50 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jinší povinnosti Jan Kozan a Jan Lamoš slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Na tom gruntě náleží (nedopsáno).

Jakož Marek a Adam Polách na tomž gruntě dobírati jměli
20 zl, takové peníze Michal Polák na sobě a na gruntě svém skoupil a dal jednu klisnu, jednoho berana a jednu skříňu za to. A tak oni již na tom g[runtě] nic více nemají.

Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Michal Polách, kteréžto přijal Vavrek Polách 2 zl.

Letha 1661 dne 11. Martii za ouředníka pana Baltasara Vogle a fojta Jana Černého ujal ten grunth se čtvrtí roli Jan Polách za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má komu náležeti bude po 2 zl. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě Macek Mravec a Jan Poláček SRSaNR.