Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Martina Hanáčka

f 98a

Ujal grunt se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Vojtkovi Oravském, kterýžto se Evě manželce jeho dostal. A tak má docela a zouplna zaplacený.

Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Martin Hanáček prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Adamovi Mrákovi za summu 80 zl. Závdanku mu dal 19 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pšurnovský a Jan Sobek S.R.S.N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Mráků za g[runt] trojích peněz Martinovi Hanáčkovi 6 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Adam Mráků položil za grunt Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Mráků položil za grunt Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Adam Mráků položil za grunt Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Mráků položil za grunt Martinovi Hanáčkovi 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten grunth požár ze čtvrtí roli Mackovi Šmahajovi bez závdanku za summu, což na něm dopláceti jest, totiž 47 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Tomek Kozimela a Michal Poláků S.R.S.a N.
f 98b
Letha 1636 za fojta Jíry Struhařového Macek Šmahajů položil za grunt, ty zůstávají za ouřadem komu náležeti budou 1 zl.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starší[ch] jeho prodán jest ten gr[unt] zvrchu psaný zase po zemřití oce svého Mikulášovi Šmahejovi za summu 27 zl bez závdanku a to, což týž otec vyplaceného jměl, totiž 1 zl, to jest jemu puštěno, placením každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti všelijaké panské a obecní Jan Zvarada a Jíra Fapků SRSaN.
Letha 1645 za fojta Jury Struhařa Mikuláš Šmahej položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala Hedvika, dcera n[ebožtíka] Mráka.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Mikuláš Šmahej položil 1 zl. Ten přijala Hedvika, dcera n[ebožtíka] Mráka.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikuláš Šmahej položil peněz ročních a ten přijala Hedvika, dcera po n[ebožtíku] Mrákovi
1 zl.