Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Marka Zforadů

f 104a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Michala Hylky za summu
72 zl, na to vyplnil závdanku a ročních peněz do letha 1609
44 zl. Z toho přijal Michal Hylko závdanku 40 zl, Valent Oravský 4 zl, zůstává dopláceti 28 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Kruček, Jan Kmetík S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Valentovi Oravskému, Hedvice, Zuzaně, Janovi Hrbáčkovi, Martinovi Hanáčkovi každému po 3 zl 24 gr předních peněz summy 19 zl.
Zuzaně Valenty Oravského, což jí nápadníci napřed pustili, že sou oni prve brali, zvláště 7 zl.
Michalovi Hylkovi posledních 2 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Marek Svoradů za g[runt] 2 zl. Ty přijal Valenta Oravský na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského po smrti n[ebožtíka] Marka Svoradů Michal syn jeho vstúpil na ten kup a placení, jakž otec jeho platiti měl, a položil do letha 1613 dvojích peněz 4 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Kmetka Mikuláš syn Svoradů prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Urbaníčkovi za summu 72 zl. Závdanku dal 22 zl, ten závdanek přijali Jan, Jíra, Mikuláš, synové Marka Svorady, a Barbora vdova matka jejich, každý po
5 zl 15 gr, ostatek platiti má rok po roce po 2 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě Jančí, Adam Mráka, Jan Sobek SRSAN.
f 104b
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Urbaníček za grunt 6 zl. Z těch obojích peněz za rok 1613 a 1614 položených dáno Hedvice 1 zl 15 gr, Janovi Hrbáčkovi 1 zl 15 gr, Martinovi Hanáčkovi 1 zl 15 gr a Zuzaně zanecháno 1 zl 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Urbaníček položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice 12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno
12 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Urbaníček položil za grunt peněz ročních 2 zl. Vydáno z nich Valentovi 12 gr, Hedvice 12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi
12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Urbaníček položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice 12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi 12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Urbaníček položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice 12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi 12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.

Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jan Urbaníček z tohoto gruntu ušel a fojt z staršími prodali grunt tento ze štvrtí roli Matějovi Lelinskýmu za summu tu, což za tento grunt dopláceti jest, totiž 40 zl, bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. A co ten Jan Urbaníček za ten grunt vyplatil, to všecko tratí, protože tento grunt spustoval. Odevzdán grunt ten Matějovi Lelinskýmu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Svoradík a Jan Kunka S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného Jan Svoradík i na místě druhých nápadníků svých prodal grunth požár s 1 č[tvrtí] roli Janovi Šustkovi za summu 32 zl bez závdanku, placením ročním po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinností panských i obecních vykonávaní Miča Kruček a Jan (nečitelné) S.R.S.a neroz[dílnou].
f 105a
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Jan Šustek zemrouc, tehdy Michal Šustek syn jeho tenž grunt zase ujal za summu 32 zl, placení po vyjití jednoho pořad zběhlého roku po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Ondra Leskovan a Jan Hutera S R S a N.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka má Mikuláš Šustek položiti 2 zl nápadníkům těm, kterým náležeti bude. Kteréžto nápadník Jan Svorada přijal.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Mikulášovi Šustkovi Martinovi Kozárovi za summu 32 zlm, platiti se má, komu náležeti bude, ročně po 2 zlm. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Havlíkh a Ondra Knopsíkh S.R.S.a N.R.