Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Pavla Javůrka

f 7a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Širokého za summu
50 zl, na to jemu vyplnil do letha 1609 15 zl, zůstává ještě dopláceti 35 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jakub Mrak, Jíra Povalač S.R.S.a N.
Ta summa všecka náleží Janovi Širokému.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Pavel Javůrků za gr[unt] Janovi Širokému 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Javůrek za g[runt] Janovi Širokému ročních peněz 8 zl. Těch 8 zl přijala Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Širokém, kteréž se jí na díl její poraziti mají.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Pavel Javůrek skoupil od Anny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Širokém, peněz ročních gruntovních 20 zl, za kteréž jí dal peněz hotových
6 zl. A tak ještě zůstává dopláceti 5 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Pavel Javůrek skoupil ostatek těch peněz 5 zl od Anny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Širokém, za hotových 1 ½ zl. A tak má grunt zaplacený.

Letha 1617 za fojta Jana Sobka starší z fojtem prodali tento grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Javůrkovi, Jurovi, synu téhož Pavla Javůrka, za summu 100 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot a jiných povinností panských i obecních Adam Šurman a Pavel Lačných S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1645 za fojta Jura Struhaře srazil sobě Jura Pavlačka jinak Javůrek po otci svém šestý díl a teď se jemu vypisuje v penězích, totiž 16 zl 20 gr.