Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Jana Kmetíka

f 122a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Kyčínovi, za summu 28 zl. Na to vyplnil do letha 1609 8 zl, přijal je Beně, zůstává ještě dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Povalač, Jan Kulka S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Zuzaně Polákové předních peněz 5 zl 15 gr. Ty jest prodala Janovi Kmetíkovi, má jí za to jalovici přisaditi. A tak jí nebude povinen platiti od letha 1613.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Krahulce Jírovi a Janovi každému po 3 zl, činí 6 zl.
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 8 zl 15 gr.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka týž Jan Kmetík položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kmetík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jan Kmetík položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného Oršula, vdova po neb[ožtíku] Janovi Kmetíkovi zůstalá, prodala půl toho grunthu Kašparovi Kozarožíkovi za summu 6 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání všelijakých povinností Jura Pavlačka a Jan Šustek S.R.S.a N.
f 122b
Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka Kašpar Kozarožík prodal půl pustého grunthu Janovi Slámkovi za summu 8 zl. Závdanku dal jemu 2 zl a ostatek platiti má ročně po 1 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škubavica a Jíra Kralich S.R.S.N.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starší[ch] jeho jest prodán tento gr[unt] ze vším příslušenstvím od starodávna Jurovi Polákovi za s[umm]u 8 zl bez závdanku, platiti ho má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaký panské a obecní Mikuláš Šmahej a Jan Kléšť SRSaN.

Půl čtvrti pusté

Leta 1645 za fojta Jíry Pšurného Pavel Lacků ujal toho gruntu svrchu psaného polovici, totiž půl čtvrti za 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Svaradík, Ondra Knipsík S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jíra Struhařa Pavel Lacek porazil sobě na tomž gruntě dílu Kateřině, dceře n[ebožtíka] Jana Chentky, totiž 4 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Pavel Lacek položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Pavel Lacek položil a ty přijala Anna sestra jeho 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Pavel Lacek položil peněz ročních a ten přijala Anna sestra manželky jeho 1 zl.
f 123a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Macek Mravec ujal svrchu psaný grunt po Pavlovi Lackovi za summu 16 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jarolím Třasoň a Jan Janoš SRSN.