Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Kašpara Gašura

f 129a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Kováře z Velkej Vrbky za summu 50 zl, na to vyplnil závdanku a ročních peněz až do letha 1609 15 zl. Z toho přijal Jan Kovář 9 zl, Ondra Krahulec na díl Běty mateře své 6 zl, zůstává ještě dopláceti 35 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Marek Zforada, Jan Kmetek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Ondrovi Krahulcovi 26 zl.
A Janovi Kováři do Velkej Vrbky 9 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Kašpar Gašur za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Ondra Krahulec.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Kašpar Gašur za grunt 4 peněz 8 zl. Ty přijal Ondra Krahulík.
Jakož ještě na tomto gruntě náleželo Ondrovi Krahulíkovi peněz dovzíti summy 16 zl, takové peníze jest prodal Kašparovi Gašurovi za hotové peníze 6 zl, za něž jemu jalovici dal. A tak týž Ondra Krahulík na tom gruntě nic nemá.

Pusté

Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt Jírovi Šupkovi za summu 15 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a Martin Mališek SRSN.