Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Jana Kunky

f 135a

Koupil grunt od Ondry Krahulce se čtvrtí roli za summu
30 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
8 zl, ty přijal Ondra Krahulec, zůstává ještě dopláceti 22 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Kruček, Macek Šmahaj S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Krahulce Jírovi a Janovi každému po 3 zl – 6 zl.
Dorotě Chromej 2 zl.
Ondrovi Krahulcovi posledních 14 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kunka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Kunka za grunt svůj peněz za rok 1611 a 1612 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl a Dorotě Chromej též dáno
2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kunka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kunka položil za grunt peněz Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kunka položil za grunt peněz ročních Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Kunka položil za gr[unt] Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1626 za fojta Jíry Pšurného položil Jan Kunka za gr[unt] peněz 1 zl. Ty přijal Ondra Krahulec.
f 135b
Letha 1628 za fojta Adama Lišky Jan Kunka prodal ten grunth se čtvrtí roli Jurovi Boncovi za summu 30 zl. Závdanku položil 5 zl, z něhož přijal Jan Kunka 3 zl 22 gr 3 ½ den a ostatek přijali fojt a starší na kostel novolhotský, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] za placení a odbývání povinností panských Jíra Miklušík, Jan Kléšť S.R.S.N.

Letha 1635 za fojta Jíry Struhaře týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Martinovi Mrazíkovi za 20 zl, placení po
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Mikoláš Povalač, Jan Svorada S.R.S.N.
Leta 1641 za fojta Jana Pšurného Martin Mrazík položil ročních peněz za šest let, kteréž přijal Ondřej Krahulík,
7 zl.
Item leta svrchu psaného Martin Mrazík položil za grunt svůj na kostel lhotský 1 zl.

Letha 1645 za fojta Jíra Struhařa položil Martin Mrazík na kostel novolhotský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Leta Páně 1648 za fojta Jíry Kručka Martin Mrazík má položiti na kostel novolhotský peněz ročních 1 zl.
f 136a
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Martin Mrazík zemrouc po sobě dcerku zanechal, kterou za manželku pojal Matěj Raška, takový grunt se jemu připisuje za 20 zl, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Polák, Jíra Odrobina SRSN.