Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Mikuláše Plánky

f 141a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Mikuláše Páleníka za hotové peníze. Tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka Mikuláš Plánka prodal grunt svůj, kterýž zaplacený měl, Václavovi Havlovému za summu 34 zl. Závdanku mu dal 4 zl a ostatek 30 zl platiti má po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj a opravu Vávra Kruček, Jíra Drapořit SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Václav Havlů položil za grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Vácslav Havlů položil za grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Václav Havlů položil za grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Václav Havlů položil za gr[unt] Mikulášovi Plánkovi 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodal s 1 č[tvrtí] roli grunth svůj Václav Havlů Adamovi Šmahajovi za summu
24 zl. Závdanku mu dal 6 zl, placením poročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. (Přední peníze náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Plánky.) Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbývání Jan Šoustek, Jura Miklušův slíbili rukou S.a N.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Janovi Slámkovi za 10 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jíra Janíček, Jura Pepinců SRSN.
Pustý