Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Matějky Šmahaje

f 147a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jíry Těšínce za summu
32 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
14 zl. Z toho vzal Jan Rožnovský 4 zl, Jíra Těšínec vzal
10 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Janek Kunka, Matěj Sládek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Janovi Rožnovskýmu předních peněz 5 zl.
Mackovi Sládkovi 3 zl.
Michalovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Šujanského 10 zl.

Letha 1612 za fojta Valenty Oravského ouřad novolhotský správu učinili, že jest Matěj, s[irotek] n[ebožtíka] Matěje Šmahaje, tento grunt společně platili a za něj nahoře psaných 14 zl vyplnili, z kterýchžto peněz náleží Matějovi mimo díly jiné peněz 7 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj, syn n[ebožtíka] Matěje Šmahaje, peněz ročních 2 zl.

Letha ut s[upr]a Matěj, syn neboštíka Matěje Šmahaje, prodal tento grunt ze čtvrtí roli Janovi Jablečníkovi za summu 32 zl. Závdanku mu dal 8 zl a ostatek platiti má pořadně po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Jíra Babík a Jíra Kanec SRSN.
Z toho závdanku přijal Matěj výš psaný 4 zl, Anka mateř jeho též přijala 4 zl. Však poněvad jí tak mnoho nenáleželo a dluhy po témž Matějovi Šmahajovi otci jeho se nacházejí, týž Matěj povinen jest takový 4 zl zase vyupomínati a dluhy, které se nacházejí, zaplatiti.
f 147b
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Jan Jablečník za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Janovi Rožnovskému ostatních 3 zl a Mackovi Sládkovi též dáno, což jemu tu náleželo, totiž 3 zl. A tak tu nic nemá.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Jablečník položil za grunt peněz ročních s[irotku] n[ebožtíka] Jana Šujanského
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Jablečník položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Jablečník položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Jablečník položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Jurovi Hudcovi za 20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Adam Ondřejíček a Jíra Lukeš SRSN.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jíra Hudců položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Jíra Hudců položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jyíry Kručka Jíra Hudců položil peněz ročních a ten zůstává za ouřadem 1 zl.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Hudcovi Ondrovi Tomkovému za summu 20 zlm,
f 148a
platiti se má ročně komu náležeti bude po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Peter Kruček a Jura Cibulka S.R.S.a N.R.