Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Jíry Kance

f 153a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Ševce za summu 43 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, zůstává dopláceti placením od letha 1610 po 2 zl – 35 zl. Rukojmě Thomáš Marmánek, Adam Polák S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Na sirotky n[ebožtíka] Martina Drahoše předních peněz Martinovi a Jírovi každému po 16 zl 22 ½ gr – 33 zl 15 gr.
Fridrichovi do Javorníka skoupených peněz 1 zl 15 gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Kanců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Kanec za g[runt] peněz 3 zl 15 gr. Z toho dáno Fridrichovi do Javorníka, což jemu tu náleželo, totiž 1 zl 15 gr. A tak tu již nic nemá. A na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše dáno 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíkového Jíra Kanec položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Kanec položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1618 (nedopsáno).

Pusté

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Jurovi Lukšovi, zůstalý po otci jeho Martinovi Drahošovi, za 24 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Jíra Hudec, Jan Kantor SRSN.
f 153b
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Martin Drahošů položil, které přijímal Jíra Drahošů, totiž 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Drahošů položil, které přijímal Jíra Drahošů 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Jura Drahošů Martinovi Drahošovi 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jíra Lukeš položil peněz ročních Martinovi Drahošovi 1 zl.