Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jana Hrbáče

f 159a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských za summu 90 zl. Na to vyplnil závdanku 15 zl, zůstávají při ouřadu a fojtovi Fridrichovi, zůstává dopláceti 75 zl. Ta summa všeckna náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Šustky, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Ondra Hříva, Jan Kruček S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Hrbáč na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka 2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Povalače Jan Hrbáč prodal grunt svůj Matějovi Sládkovýmu za 90 zl. Závdanku dal 17 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Jíra Drapořit a Jan Hrbáček SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Matěj Sládek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka 3 zl.
Ten závdanek, který Matěj Sládek položil, přijal jej Jan Hrbáček. A tak tu již nic více nemá.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Matěj Sládek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Matěj Sládek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka peněz ročních
2 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Sobka ten Matěj Sládek umřel a fojt z staršími prodal ten grunt Pavlovi Polákovému za 90 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl od leta 1619. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kruček a Jíra Javůrek SRSAN.

Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného prodal Pavel Polák grunth svůj s jednou č[tvrtí] roli Jurovi Lesákovi za summu
90 zl bez závdanku, platiti jej má poročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Jura Plánka a Jan Kunků S.R.S.
a nerozdílnou.
Tyto peníze jíti mají každoročně na JMP jakožto po s[irotcích] zběhlých.
f 159b
Letha 1630 za fojta Jury Pšurného fojt a starší prodali [od] toho napřed psaného grunthu jednu polovici s půl čtvrtí roli Mikulášovi Koníčkovi za 45 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jan Svaradík a Vaněk Návojský S.R.S.a N.

Letha 1635 za fojta Jíry Struhaře týž fojt a ouřad prodali grunt požár pustý Mikolášovi Povalačovi za 18 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Martin Minc, Jura Škubavec SRSN.

Pustý

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt s ouřadem prodali zase na místě Mikuláše Povalače toho gruntu Jírovi Cibulčíkovi za summu 18 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Fatko a Jura Knipsík SRSaN. Lhotník.

Letha Páně 1662 za ouřžedníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Jíra Cibulčík z gruntu pryč utekl, takový grunt prodán jest Pavlovi Svítkovi za summu 18 zl, placení každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Macek Moravec a Mikula Bača SRSN.