Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Staňka Šklubalvejce

f 165a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Margety Chlupky za summu
30 zl. Na to vyplnil závdanku 10 zl, přijala je Margeta Chlupka, zůstává dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Jakub Mrak, Jan Kruček S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Na kostel poručených od Jury Kozáka 5 zl.
Anně, dceři n[ebožtíka] Kozáka 5 zl.
Dorotě sestře její 5 zl.
Kateřině matcoše jejich na Souchov 5 zl. (škrtnuto)
Nenáleží tej Kateřině, nebo ona z toho statku krávami jest vybyta, nežli takových 5 zl náleží Mikulášovi, sirotku třetímu neb[ožtíka] Jakuba Kozáka, o kterémž při spravování statku správy nedali.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Staněk Šklubalvejce za gr[unt] 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Staněk Šklubalvejce za grunt svůj peněz 3 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl a Dorotě 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Staněk Šklubalů položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Anně n[ebožtíka] Kozáka 1 zl a Dorotě sestře její též 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Staněk Šklubalů položil za grunt na kostel novolhotský podle poručenst[ví] n[ebožtíka] Jury Kozáka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Staněk Šklubal položil za gr[unt] na kostel novolhotský podle poručenství ut s[upr]a
1 zl.

Letha 1629 za fojta Jury Pšurného Kašpar, syn neb[ožtíka] Šklubalavejce, prodal svou polovici toho grunthu, kteráž jemu náležela, Jurovi Lančíkovi za summu 11 zl. Závdanku dal jemu
5 zl, ostatek summy platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šmahaj a Jan Strejček S.R.S.a N.
f 165b
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starších jeho jest tento gr[unt] Janovi Škubavicovi zaprodán za summu 11 zl, placením poročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaký povinnosti panské a obecní Jura Hudec a Jura Knipsek SRSaN.

Pustý
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Jan Škubavec utekl pryč z gruntův, takový jest zase prodán Ondrovi Knipsíkovi za 11 zl, placení každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jarolím Třasoň a Jan Janoš SRSN.