Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Pavla Lačných

f 13a

Koupil grunt se čvrtí roli po n[ebožtíku] Šimkovi Lačných otci svém za summu 60 zl. Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 4 zl a srazil sobě dílu svého 18 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Lacek Čepel, Jan Ševc S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Urbanovým předních peněz ještě 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Lačnejch 36 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského jakož náleželo Hedvice, Šimka Lačných dceři, dílu jejího na tomto gruntě
18 zl, ty jest prodal Jíra Slosař manžel její Pavlovi Lačných švagru svýmu za hotových 6 zl. A tak ona tu nic míti nebude.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Pavel Lačných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana posledních 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Lačných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných peněz 2 zl
15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Lačných za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Pavel Lačných položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.

[Pusté]
f 13b
Letha 1645 za fojta Jury Struhařa Pavel Lačných zemřel, Jan Dalů Kateřinu, vdovu po něm pozůstalou, sobě za ženu vzal a tu čtvrt roli ujal a na místě manželky svej, co jí na tom poručeno od n[[ebožtíka] jest, totiž 13 zl, sobě místo závdanku zráží, ostatek summy totiž 25 zl každoročně po 2 zl placení. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Knipsík a Macek Bělohúbek SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jura Kručka Jan Dalů položil a zůstává za úřadem 2 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Dalů položil a fojt ut s[upr]a přijal 2 zl.