Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Macka Sládka

f 177a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Vojtka Poláka za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, zůstává dopláceti 17 zl, placením od letha 1610 po 2 zl až do 7 leth a po vyjití sedmi leth platiti bude po 1 zl. Rukojmě Macek Ficek a Kašpar Gašur S.R.S.a N.
Z té summy náleží Vojtkovi Polákovi ještě 3 zl a Martinovi Vlkovi 14 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Macek Sládků za g[runt] Martinovi Vlkovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Valenty Oravskýho položil Macek Sládek za grunt svůj dvojích peněz 4 zl. Ty přijal Martin Vlkův.

Letha 1612 za fojta Valenty Oravského Matěj Sládek prodal grunt svůj Jírovi Drapořitovi za summu totiž 50 zl. Závdanku dal Matějovi Sládkovi 9 zl, ostatek platiti má po 2 zl po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Tomek Nálepa a Jíra Žuberský SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Jíra Drapořit za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vojtka Poláka 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Drapořit položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vojtka Poláka 2 zl. Z toho dáno Martinovi Vlkovi 1 zl a na sirotka 1 zl.

Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka fojt a starší, když jest Jíra Drapořit z tohoto gruntu zběhl, prodali jej Mikulášovi Plánkovi za summu 35 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Jan Kruček a Václav Havlů S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Plánka položil Martinovi Vlkovi 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Drapořitovi na tom gruntě 4 zl, co je vyplatil, ty jsou puštěny Mikulášovi Plánkovi.
f 177b
A jakož jest Martinovi Vlkovi mimo prvnější vyzdvižení ještě na tom gr[untě] náleželo peněz k dobírání 6 zl, ty jest z lásky na kostel novolhotský daroval. A tak tu nic více nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Mikuláš Plánka položil za grunt na kostel novolhotský 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného Mikuláš Plánka prodal půl toho grunthu Janovi Otépkovi za summu 17 zl 15 gr. Závdanku dal jemu 3 zl, ostatek platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kléšť a Mikuláš Kazinožka S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jan Otépka položil za gr[unt] na kostel novolhotský 1 zl.

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Mackovi Otrubovi za 18 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Mikuláš Sobek, Jíra Fatko SRSN.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Macek Otruba položil za grunt dvojích peněz i za rok 1640, totiž 2 zl. Na kostel novolhotský dáno 1 zl a Janovi Otépkovi 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Macek Otruba položil na kostel novolhotský, což fojt přijal 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Macek Otruba položil na kostel novolhotský, což fojt přijal 1 zl.

Pustý
f 178a
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský po Mackovi Otrubovi půl čtvrti roli Martinovi Otépkovi za s[umm]u 17 zlm 15 gr, platiti má, komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikloš starý a Mikula Trák S.R.S.a N.R.