Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Ondry Gejdoše

f 183a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Anny Očesalky za summu
40 zl, na to vyplnil do letha 1609 4 zl 7 ½ gr, přijala je Očesalka, zůstává dopláceti 35 zl 22 ½ gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Sobek, Thomáš Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Miče Holáňovýho Staňkovi a Romanovi, který jim babka jejich Anna Očesalka poručila, každému po
32 zl 26 gr 1 den 1 víden[ský] summy 35 zl 22 ½ gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Gejdoš za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Holáňovýho 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jana Kmetky Ondra Gejdoš prodal grunt svůj ze čtvrtí roli [a] s jiným k němu příslušenstvím Jírovi Drapořitovi za summu 40 zl. Závdanku mu dal 4 zl a platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě: (neuvedeno).
A jakož na tom gruntě ještě Ondrovi Gejdošovi 1 zl 7 ½ gr náleželo, ty jest odvedl k vyupomínání obci na dluh jim povinný.

Letha 1613 za fojta Jana Kmetky Jíra Drapořit prodal grunt svůj se čtvrtí roli a jiným k němu příslušenstvím Mikulášovi Kazičkovi za 40 zl bez závdanku, platiti má poročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Macek Sládek a Jíra Holečků SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Kazička za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Halamového(!) peněz 2 zl 15 gr.
Jakož jest na tomto gruntě Jírovi Drapořitovi náleželo peněz, které mu Ondra Gejdoš v závdanku totiž 4 zl dal, takové peníze jest z lásky na kostel novolhotský daroval a odkázal. A tak týž Drapořit tu nic více nemá.
f 183b
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Mikuláš Kazička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Holáňového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Kazička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Halamového 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Mikuláš Kazička položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Miče Halamového 1 zl.

Pusté

Letha 1635 dne 24. Aprilis za fojta Jíry Kručka z povolením Jeho Mi[l]osti Páně ujal se jest zase tohoto požáru Mikuláš Kazička a jsou jemu od Jeho Mi[l]osti všecky roboty a všelijaké platy JM Pánu náležité od datum zápisu tohoto do roku pořad zběhlého pasírované.
Půl čtvrti pusté

Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Jíra Taraba ujal půl čtvrti gruntu svrchu psaného za summu 8 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu i povinností všelijakých Jan Hutera, Jura Papanček S.R.S.N.
Pustý

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka ouřad prodal po Mikulášovi Kazičkovi půl čtvrti a druhej půl čtvrti po Jurovi Tarabovi Petrovi Kručkovi za s[umm]u 16 zlm, platiti má komu náležeti bude ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Ondra Tomků a Jura Kruček S.R.S.a N.R.