Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Jíry Holečka

f 189a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Bartoše za hotových 20 zl. A tak jej má zaplacený. Kterýž n[ebožtík] Bartoš otec jeho koupil.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho fojt a starší prodali grunt po n[ebožtíku] Martinovi Holečkovi zůstalý Jírovi synu jeho za summu 60 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 10 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Sládek, Jan Kunka S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Dorotě, vdově po n[ebožtíku] Martinovi Holečkovi, 10 zl.
Mikulášovi, Zuzanně, Kateřině a Anně, s[irotkům] n[ebožtíka] téhož Holečka, každej po 10 zl – 40 zl.

Letha a za fojta ut sup[ra] položil Jíra Holečko za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečky 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Holečko za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz 3 po
2 zl – 6 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl, Zuzanně též dáno 2 zl a Dorotě mateři jejich 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Holečko položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Holečků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka jakož na tom gruntě Kateřině dílu nedobraného náleželo 8 zl, ty jest prodal Jírovi Holečkovi a dal jemu za ně jalovici.
Dorota vdova zemřela a dílu svého nedobraného zanechala
8 zl. Ten připadl na Jíru, na Zuzannu, Kateřinu a Annu dítky její, přijde každému po 2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Holeček položil za grunt 1 zl. Z toho dáno Zuzanně 15 gr a Anně sirotku zanecháno 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jíra Holeček položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Holečka 1 zl 15 gr.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jíra Holeček skoupil na tomto gruntě od Mikuláše bratra svého 6 zl 15 gr. A tak tu Mikulášovi již nic nenáleží.

Pusté