Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Ondry Mandáka

f 195a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Ševcovi, za summu 80 zl. Z toho sobě srazil dílu svého po manželce své Dorotě 16 zl a skoupil od Anny, dcery n[ebožtíka] Mikuláše Ševce, 16 zl, zůstává dopláceti 48 zl, placením od letha 1610 po 1 zl 18 gr. Rukojmě Jíra Povalač, Jan Hrbáček S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce Kateřině, Barboře a Jírovi každému po 16 zl – 48 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Mandáků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce 1 zl 18 gr.

Letha 1614 za fojta Jana Kmetka Dorotha, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Mandákovi, prodala grunt se čtvrtí roli Jírovi synu svému za summu 80 zl. A místo závdanku porazil sobě dílu svého 16 zl, ostatek platiti zůstává od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Macek Sedláků a Ondra Němec SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Mandáků položil za grunt Kateřině na díl její a sou jí vydány 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Mandáků položil za grunt Kateřině a jsou muži jejímu vydány 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Mandáků položil za grunt ročních peněz 2 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Barboře sirotku zanecháno 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Mandáků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce
2 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Jíra Mandáků za grunth svůj 1 zl. Ty přijal 15 gr Kléšťů švagkr jeho a druhých 15 gr mateř jeho.
f 195b
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jíra Mandáků položil za grunth 1 zl. Ten přijal Jan Kléšť švagkr jeho.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Jíra Mikluš na místě Jíry Mandáka položil za gr[unt], ten přijal Jan Kléšť švakr jeho 1 zl.
Jakož Mikulášovi náleželo na tomž gr[untě] dobírati 53 zl, potom zemřel a Jíra Mikloš přečkaje jeho, tehdy takové peníze jako po svým vlastním otci zdědil. A tak ten gr[unt] svůj má docela a zouplna zaplaceného.