Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Šimka Karasa

f 207a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských za summu 70 zl. Na to vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha 1609 24 zl, vydány jsou za dluhy n[ebožtíka] Pavliše, zůstává dopláceti 46 zl, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Mrkva, Jíra Povalač
S.R.S.a N.
z toho gruntu náleží:
Na kostel 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavliše, Dorotě zajaté od nepřátel a Martinovi bratru jejímu, každému po 21 zl summy 42 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Šimek Karas za gr[unt] na kostel 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Šimek Karas za grunt svůj peněz 6 zl. Z toho dáno na kostel lhotský peněz ostatních 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše též dáno
4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Šimek Karas položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše peněz 2 zl.

Letha 1615 za fojta Kuby Drábka Šimek Karas prodal grunt svůj se čt[vrtí] roli, s dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránú a polovicí osetí za summu Adamovi Ondrejčíkovi 60 zl. Závdanku dal 20 zl a platiti má rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, odbývání povinností panských i obecních Martin Mrkávka a Jura Drapořit S.R.S.a N.

Pusté
f 207b
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Ondrejčíků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše peněz ročních 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Adam Ondrejčík prodal zase tento grunt Markovi Šurmanovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 20 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání roboth a jiných povinností panských Jura Mrkva a Matouš Polách
S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Marek Šurman položil za grunt ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Marek Šurman položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše 1 zl.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten grunt požár Janovi Strejčkovi bez závdanku za summu 37 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kléštík a Jan Otépka S.R.S.a N.

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře po zemřetí Jana Strejčkového tenž fojt z ouřadem prodali ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli Jurovi Miklošovi za summu 60 zl, placení po
2 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Pavel Sopků a Jíra Knipsík
SRSAN.
JHM náleží po Ondrovi Šurmanovi, který za horami zůstává,
9 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jíra Mikloš položil a náleží do důchodů JHM 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jíra Mikluš položil peněz ročních do dochodů J.H.M. 1 zl.
f 208a
Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka Jura Miklušů starý majíce grunt koupený svrchu psaný, takový grunt zase pustil Janovi Miklušovi synu svému za s[umm]u 60 zlm, platiti má komu náležeti bude ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Housekh a Ondra Juraba S.R.S.a N.R.

Letha 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po Janovi Miklušovi Michalovi Šmahajovi za summu 60 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Polák a Macek Moravec SRSN.