Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Tomka Nálepy

f 213a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Šimkovi Nálepovi otci svém, za summu 70 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 14 zl a Margetě macoše své vyplnil 10 zl 20 gr, zůstává dopláceti
45 zl 10 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Havel Zajíc, Macek Sedlák S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Nálepy Kači, Kubovi a Zuzaně každému po 14 zl, činí 42 zl, Margetě matcoše jejich 3 zl
10 gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Tomek Nálepa za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Kmetky Tomek Nálepa prodal grunt svůj se čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Ondrovi Gejdošovi za summu 80 zl. Závdanku mu dal 15 zl a ostatek platiti má pořadně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti všelijaké Martin Mrkva a Mikuláš Kazička SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Ondra Gejdoš za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz 3 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi na vydělané peníze 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Ondra Gejduš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz ročních
2 zl.
Leta 1616 za fojta Kuby Drába Ondra Gejduš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz ročních 2 zl.

Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Gejduš prodal zase tento grunt Markovi Polákovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. A cožkoliv Ondra Gejduš na tomto gruntě má zaplaceného mimo závdanek, co z toho vzal, to všecko Markovi Polákovi pustil, totiž 12 zl. Rukojmě za placení, odbývání robot panských i obecních Jan Kléšť a Jura Mikloš S.R.S.a N.
f 213b
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Marek Polák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Marek Polák položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.

Pusté

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře po zmřetí Marka Poláka zase Tomek Nálepa ujal téhož gruntu [za] své vlastní. A ten Marek Polák jemu též za živobejtí svého jemu všecko, co na něm zaplaceného jměl, jest pustil, totiž 14 zl. Od[evzdán] za volný. Rukojmě Mikuláš Povalač a Ondra Knipsík SRSaN.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka Tomáš Nálepa prodal grunt svůj Jura Houskovi za summu 17 zlm 4 gr 7 den. Závdanku dal témuž Nálepovi 8 zlm 17 gr 1 den, ostatek má položiti za
2 letha pořad zběhlá. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikluš starý a Ondra Šuraba S.R.S.a N.R.