Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Sobka Čujaně

f 225a

Koupil grunt ze čtvrtí roli od Thomáše Kozimele za summu
70 zl, na to vyplnil jemu do letha 1609 15 zl, zůstává dopláceti 55 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Bulena, Jíra Kantor S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
1 Kateřině Chlupce 4 zl.
2 Janovi Pindorkovi 4 zl.
3 Dorotě Struhařce 2 zl 15 gr.
4 S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Struhaře Kači a Mikulášovi každýmu po 6 zl 22 ½ gr – 13 zl 15 gr.
5 Thomášovi Kozimelovi posledních 31 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Sobka Čujaně za gr[unt] Kateřině Chlupce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Sobka Čujaně za g[runt] Janovi Pindurkovi 4 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Sobka Čujaně prodal ten g[runt] se čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Vávrovi Kmetíkovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Kruček a Jura Bolena SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Vávra Kmetík za g[runt] Kateřině Chlupce do Strážnice 1 zl. Ten 1 zl přijali ouřad, co jim táž Chlupka dlužna byla.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Vávra Kmetík položil položil za grunt Kateřině Chlupce do Kuželového 1 zl. Ty přijal Kuba Drábků a má je jí odvésti.
Sobek Čujaně měl na tomto gruntě zaplaceného 6 zl, ty prodal Jírovi Kručkovi a Jíra je daroval na kostel lhotecký.
f 225b
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Vávra Kmetík prodal grunt svůj se vším příslušenstvím, jakž jeho sám užíval, Adamovi Rukavicovi za summu 50 zl. Závdanku dal jemu 8 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Kazička a Jan Kunka SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Rukavice položil za grunt peněz ročních Dorotě Struhařce 2 zl. Ty přijala Dorota a Kateřina, dcery n[ebožky] Doroty Struhařky, na díl svůj.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Adam Rukavický položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožky] Doroty Struhařky posledních 15 gr a nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Struhaře Mikulášovi 1 zl 15 gr. A ten Mikuláš Struhař daroval těch 1 zl 15 gr na kostel novolhotecký.

Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Rukavický položil za grunt Mikulášovi Struhařovi 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Adamovi Rukavicovi Ondrovi Knipžíkovi za summu, poněvadž pustý byl 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti J.H.M. a obecní Jan Papradňa a Pavel Lacků S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest svrchu psaný grunt Mikulášovi Vlčkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a Ondra Šuralů SRSN.