Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jíry Mrkvy

f 231a

Jíra Mrkva vystavíc sobě grunt má jej i se čtvrtí roli zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali svrchu psaný grunt Mikulášovi Tomčíkovi za 15 zl, placení ročně po 1 zl, komu náležeti budou. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Marek Polách, Jan Papradňan SRSN.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Mikuláš Tomčíků položil peněz ročních 1 zl. Ty přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mrkvy.
Letha 1647 za fojta Jíry Kručka Mikuláš Tomčíků položil peněz 15 gr. Ty přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mrkvy.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský svrchu psaného gruntu čtvrt roli po Mikulášovi Tomkovi, s toho Janovi Papradňovi půl čtvrti za summu 7 zlm
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Petr Kruček a Jura Cibula
S.R.S.a N.R. Však takový peníze komu náležeti budou, ročně po 1 zlm platiti se má.
S těch svrchu psaných 1 zlm, kteréž sou omylem napsány, že Mikula Tomků jich položil, nýbrž dosvědčeno jest Janem Černým a Jurou Kručkem, že jich položil Jan Papradňa.
f 231b
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest grunt svrchu psaný Martinovi Papradňovi ze čtvrtí roli za 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Ondra Šurabka a Jan Polák SRSN.