Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Jíry Kručky

f 237a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Doroty Struhařky, zůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Struhařovi muži jejím, za summu 46 zl. Závdanku položil 15 zl, zůstávají při fojtu Fridrichovi a ouřadu, a vyplnil do letha 1609 4 zl, ty přijala Dorota Struhařka, zůstává dopláceti 27 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Macek Sedlák a Jan Kruček S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Dorotě Struhařce 3 zl 22 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře Dorotě, Kači a Ondrovi, každému po 7 zl 22 ½ gr – 23 zl 7 ½ gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jíra Kručka za gr[unt] Dorotě Struhařce 2 zl. Z toho dáno Dorotě dceři Struhařčiný 1 zl a Kateřině, též její dceři 1 zl.
Těch 15 zl, kteréž Jíra Kručka závdanku položil, jsou na dluhy po Jakubovi Struhařovi zůstalé odvedené a tak za ouřadem nezůstávají.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Kručka za g[runt] svůj peněz od letha ut s[upr]a, totiž 1610, 4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jura Kručka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře za grunt 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jíra Kručka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Kruček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Kruček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře 2 zl.

Pusté
f 237b
Letha Páně 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest tento zvrchu jmenovaný gr[unt] zase zaprodán Jírovi Knipsíkovi za summu
30 zl, placením poročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké panské a obecní Ondra Doubrava a Jan Bača SRSaN.
Na tom gruntě náleží peníze:
Předních peněz Petrovi Kručkovi 15 zl.
Ostatní peníze jestliž nápadníci se najdú, doplatiti má po Jurovi Kručkovi 15 zl.
Na to Jura Knipsík doplatil rozdílně za fojta Matěje Bělohúbka 1640 18 zl 25 gr 5 den. A tak má ještě doplatiti
11 zl 4 gr 2 den.

Jakož na tomž gr[untě] náleželo Petrovi Kručkovi ještě doplatiti 11 zl 4 gr 2 den, od něho koupil Jíra Knipsík na sobě na gr[untě] svém od téhož Petra Kručky za 4 zl hotových a jednu jalovici. A tak on tenž gr[unt] má docela a zouplna zaplacený.

Letha Páně 1649 za fojta Jíry Odrobiny Jiřík Knipsík zemřel, po něm zůstala Dorotha vdova [a] sirotky, tu jest pojal Jan Hasík sobě za manželku a ten grundt po tom Knipsíkovi [jemu] se připisuje. Budoucně bude povinen ten Hasík v tom, co tak při svrchu psané summě koupen byl za
30 zl, tymž sirotkům platiti poročně po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Mikluš, Macek Bělohúbek SRSN.